LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hoşluk ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

alem-i istiğrak ve sekir / âlem-i istiğrak ve sekir

 • Kendinden geçme ve mânâ alemindeki sarhoşluk âlemi.

avarız-ı müktesebe

 • Cehil, sarhoşluk, hezel, sefeh, hata, ikrah gibi insanın ibtidâen dahli bulunan şeyler.

cem'

 • Birleştirme, bir araya getirme.
 • İkindi namazını öğle namazıyla, yatsı namazını akşam namazıyla birlikte kılma.
 • Tasavvufta bir makam. Fenâ ve sekr (mânevî sarhoşluk) makâmı da denir.

hal-i sekir

 • Sarhoşluk hâli, durumu.

halavet / halâvet

 • Şirinlik, tatlılık, hoşluk.

hamr

 • Ekşi. Şarap. İçki olup sarhoşluk veren şey.
 • Birine bâde içirmek.
 • Bir hususu söylemeyip setreylemek. Ketmeylemek.
 • Şarab, sarhoşluk veren içki.

herkele

 • İncelik, nezafet, hoşluk, letâfet.
 • İnce, zarif, lâtif, hoş.

humar

 • Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden sonra gelen baş ağrısı.
 • Sersemlik.
 • Bir şeyin acısı burnundan gelmesi.

humari / humarî

 • Sarhoşluktan gelen sersemlik hâli.

ifakat

 • (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman.
 • Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma.

istifaka

 • Hastalıktan kurtulup iyileşme.
 • Sarhoşluktan ayılma.

istiğrak / istiğrâk / اِسْتِغْرَاقْ

 • Ma'nevî sarhoşluk.

latiflik / lâtiflik

 • Güzellik, hoşluk.

letafet / letâfet / لطافت

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.
 • Hoşluk, güzellik.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.
 • Hoşluk. (Arapça)
 • Yumuşaklık. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

letafet-i asliye / letâfet-i asliye

 • Bir şeyin aslında ve temelinde bulunan tatlılık, hoşluk.

letafet-i tab'

 • İnsan tabiatındaki, mizacındaki hoşluk, şirinlik.

lütuf

 • Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi.
 • Güzellik, hoşluk.
 • İyilik, iyi muâmele.

mahv ve sekir

 • Allah'ın varlığı karşısında kendini ve herşeyi yok sayma ve Onun karşısında mânevî sarhoşluk hâlinde olma.

mertebe-i letafet / mertebe-i letâfet

 • Güzellik ve hoşluk derecesi.

mesti / mestî / مستى

 • Sarhoşluk. (Farsça)
 • Sarhoşluk. (Farsça)

mesti-bahş / mestî-bahş

 • Sarhoşluk veren, sarhoş edici. Bayıltıcı. (Farsça)

mükeyyif

 • Keyif verici, neşelendirici şey. Sarhoşluk veren.
 • Klima cihazı.

mükeyyifat / mükeyyifât

 • Keyif verici, sarhoşluk verici şeyler.

müskir

 • (Sekr. den) Sarhoşluk veren, şuuru kaybettiren, kullanılması ve içilmesi haram olan zararlı madde.
 • Sarhoşluk veren, şuuru kaybettiren, aklı gideren ve keyf veren madde.
 • Sarhoş eden, sarhoşluk veren.

müskirat / müskirât

 • (Tekili: Müskir) İçilmesi ve kullanılması Allah (C.C.) tarafından men'edilmiş sarhoşluk veren şeyler.
 • Sarhoşluk veren şeyler.

müterennih

 • Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sallana sallana yürüyen.

na-hoşi / na-hoşî

 • Nahoşluk, fenalık, iğrençlik. Hoşa gitmemeklik. (Farsça)

nefaset

 • Hoşluk, güzellik.

reşakat

 • Bel inceliği.
 • Davranma ve kımıldanıştaki incelik ve hoşluk.

revban

 • (Çoğulu: Rübâ) Sütün yoğurt olması.
 • Sarhoşluk şiddetinden birbirine karışmış olan insanlar.

revh u reyhan

 • Rahat ve rızık, bolluk ve hoşluk.

rıza

 • Memnunluk, hoşluk, razı olmak.
 • İstek, arzu. Kendi isteği.

şatahat / şatâhat

 • Mânevi sarhoşluk.
 • Kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler.
 • Mânevî sarhoşluk ve cezbe halindeyken şeriata aykırı söz söyleme.
 • Mânevî sarhoşluk hâlindeyken söylenen dengesiz sözler.

sekerat

 • Sarhoşluk.
 • Hayretler. şiddetler.
 • Mestlikler.

sekir / سَكِرْ

 • Sekr, kendinden geçme hâli, sarhoşluk, esrime.
 • Sarhoşluk.
 • Mânâ alemindeki sarhoşluk.
 • Sarhoşluk.

sekr / سكر

 • (Sekir) Sarhoşluk.
 • Sarhoşluk.
 • Şuursuzluk, kendinde olmama hâli. Tasavvufta mânevî sarhoşluk.
 • Kendinden geçme hâli, sarhoşluk, esrime.
 • Sarhoşluk.
 • Sarhoşluk. (Arapça)

sekr-aver / sekr-âver

 • Sarhoş eden, sarhoşluk veren, baş döndüren. (Farsça)

sekraver / sekrâver / سكر آور

 • Sarhoşluk veren. (Arapça - Farsça)

sekre

 • Sarhoşluk.
 • Şaşkınlık.
 • Şiddet.

semadir

 • Sarhoşluk vaktinde veya uyku geldiğinde göze ârız olan zayıflık.

semel

 • Sarhoşluk.

sermesti / sermestî / سرمستى

 • Sarhoşluk, kendinden geçiş.
 • Sarhoşluk. (Farsça)
 • Sarhoşluk. (Farsça)

şeylem

 • Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların arasında çıkan siyah bir tohum.

tahammür

 • Mayalanmak. Ekşimek.
 • Sarhoşluk verecek hâle gelmek.

terennüh

 • (Çoğulu: Terennühât) Sarhoşluktan veya başka bir sebepten dolayı sendeliyerek yürüme.

tevdi'

 • Emanet vermek, bırakmak.
 • Misafirin veda etmesi. Giderken kalanlara: Allah'a ısmarladık gibi veda etmesi, bolluk hoşluk duasıyla bırakıp gitmesi.
 • Mutlaka terkedip bırakmak.

zarafet

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR