LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hizmetci ifadesini içeren 68 kelime bulundu...

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abdar

 • Parlak. (Farsça)
 • Sağlam vücudlu. (Farsça)
 • Su veren hizmetçi. (Farsça)
 • Mc : Ter u tâze, tap taze. (Farsça)

ayinedar

 • Ayna tutan. (Farsça)
 • Eskiden, bir büyük adamın giyinirken aynasını tutmakla vazifeli hizmetçi. (Farsça)
 • Berber. (Farsça)

balin-perest

 • Hizmetçi, hâdim, hademe.
 • Tenbel, uykucu.

bende

 • Bağlı, esir, köle, hizmetçi, kul.
 • Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. (Farsça)

bendegane / bendegâne

 • Hizmetçi gibi. Bağlanmışçasına.

bendegi / bendegî

 • Kölelik. Hizmetçilik.
 • Ubudiyyet, kulluk.

bendeyan

 • Hizmetçiler. Kullar.
 • Mensuplar.

besare-nişin / besâre-nişin

 • Sofada oturan, uşak, hâdim, hizmetçi. (Farsça)

bestak

 • Hizmetçi, hâdim.

came-gi / came-gî

 • Hâdim ve hizmetçilere verilen ücret ve elbise parası. (Farsça)
 • Tüfek fitili. (Farsça)
 • Elbiselik kumaş. (Farsça)
 • Hizmetkâr, hademe, hâdim. (Farsça)

camegi / câmegî / جامگى

 • Giysi parası. (Farsça)
 • Hizmetçi. (Farsça)

cariye / câriye

 • Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden.
 • Güneş, şems.
 • Gemi.
 • Cenab-ı Hakk'ın in'âm eylediği rızık ve nimet.
 • Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi.
 • Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar.
 • Hizmetçi kız.

cedavi

 • Hizmetçi aylığı. (Farsça)

cevari

 • (Tekili: Câriye) Akıcı ve câri olanlar.
 • Hizmetçi kızlar.
 • Câriyeler, kadınlar.

cire

 • Çırak, uşak ve hizmetçilere verilen yevmiye, yemek ve para. (Farsça)

dah

 • Hizmetçi, uşak, cariye. (Farsça)
 • On (10). Aşer. (Farsça)
 • Korkak. Alçak, aşağılık, âdi kimse. (Farsça)

daye / dâye

 • Çocuk hizmetçisi. Çocuğa süt veren. Dadı. Mürebbi.
 • Süt anne, hizmetçi.

emek-dar

 • Emeği geçmiş, kıdem ve mükafâta hak kazanmış memur, hizmetçi. Eski ve sadık hizmetçi. (Farsça)

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

gan / gân

 • Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir "ek" tir. Meselâ: Bendegân : f. Hizmetçiler, bendeler. (Farsça)

gılman

 • Allahü teâlânın Cennet'tekilere hizmet için nûrdan yarattığı hizmetçiler.

gulam

 • Genç, delikanlı. Bıyığı henüz bitmemiş genç.
 • Esir, hizmetçi, köle.

haddam

 • Muvaffakiyetli kişi.
 • İşlerinde başarılı ve becerikli kimse.
 • Çalışkan ve gayretli olan.
 • Hademe, hizmetçi.

hadem / خدم

 • Hizmetçiler. (Arapça)

hademat

 • Hademeler. Hizmetçiler.

hademe / خدمه / خَدَمهَ

 • Hizmetçi.
 • Hizmetçiler, hâdimler.
 • (Çoğulu: Hıdâm) Halhal.
 • Devenin ayağını bağladıkları kayış.
 • Hizmetçiler.
 • Hizmetçiler. (Arapça)
 • Hizmetçiler.

hademelik

 • Hizmetçilik.

hademesiz

 • Hizmetçisiz.

hadim / hâdim / خادم / خَادِمْ

 • (Hidmet. den) (Çoğulu: Huddâm) Hademe, hizmetçi, hizmet eden, işe yarayan.
 • İmân ve İslâmiye'te ve millete faydalı olmağa çalışan.
 • Erkekliği yok edilmiş olanlar. Bunlardan saraylarla büyük kişilerin konaklarında çalışanlara Hadim ağası denilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda bunla
 • Hizmetçi. (Arapça)
 • Hâdim olmak: Hizmet etmek. (Arapça)
 • Hizmetçi.

hadim kılmak / hâdim kılmak

 • Hizmetçi yapmak, hizmet ettirmek.

hadim-i hak / hâdim-i hak

 • Hak ve hakikat hizmetçisi.

hadim-i islam / hâdim-i islâm

 • İslâmın hizmetçisi, İslâm dinine hizmet eden kimse.

hadim-i kur'an / hâdim-i kur'ân

 • Kur'ân hizmetçisi.

hadim-i nebevi / hâdim-i nebevî

 • Peygamberimizin (a.s.m.) hizmetçisi.

hadim-i yegane / hâdim-i yegâne

 • Tek hizmetçi.

hadime / hâdime / خادمه

 • (Hâdim. den) Kadın hizmetçi.
 • Bayan hizmetçi. (Arapça)

hadimü'l-furkan / hâdimü'l-furkan

 • Hak ile batılı, doğru ile yanlışı tam olarak ayıran ve farkettiren Kur'ân'ın hizmetçisi, ilân edicisi.

halayık / halâyık

 • Cariye, hizmetçi.
 • Hizmetçi.

haşem

 • Taraftarlar ve hizmetçiler. Düşmanlarına karşı koruyanlar. Aile.

havaic-i asliye

 • Fık: Mesken ile, eve lüzumlu eşyadan ve kışlık, yazlık elbise ile lüzumlu silâhtan, âletten, kitaptan ve binek (hayvan) ile hizmetçi ve bir aylık - sahih görülen diğer bir kavle göre; bir senelik - nafakaya mahsus erzaktan ibârettir.

havayic-i asliyye / havâyic-i asliyye

 • İhtiyaç eşyâları. Temel ihtiyâçlar. Bir kimsenin yiyecek giyecek ve ev gibi ihtiyaç duyduğu lüzumlu maddeler ve evde kullanılan eşyâ ve âletler, hizmetçiler, binecek vâsıtası, meslek kitapları (din kitapları) ve ödeyeceği borçları.

hidmetkar / hidmetkâr / خدمتكار

 • Hizmetçi. (Arapça - Farsça)

hizmetkar / hizmetkâr

 • Hizmetçi.
 • Hizmet yapan kimse. Hizmetçi.

hizmetkar-ı emirber / hizmetkâr-ı emirber

 • Emre hazır hizmetçi.

hizmetkarlık / hizmetkârlık

 • Hizmetçilik.

huddam / huddâm / خدام

 • Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler.
 • Cin taifesinden olan hizmetçi.
 • Hizmetçiler.
 • Hizmetçi, hizmet eden cin.
 • Hizmetçiler. (Arapça)

ıyal / ıyâl

 • Bir kimsenin bakmak (geçindirmek) zorunda olduğu kimseler: Zevce (hanım), çocuklar (erkek ve kız), ana-baba, hizmetçi.

kur'an hadimi / kur'ân hâdimi

 • Kur'ân'ın hizmetçisi, ilan edicisi.

maabid

 • (Tekili: Meâbid - Mabed) İbadet edilen yerler. Mâbetler.
 • (Abd) Hizmetçiler. Kullar.

mifer

 • Hizmetkâr, hizmetçi.

mıkneva

 • Hizmet eden, hizmetçi.

minsaf

 • (Çoğulu: Menâsıf) Hizmetkâr, hizmetçi.

nasaf

 • Hizmetçi, uşak.

payzen

 • .f Ayağına pranga vurulmuş. Forsa, deniz esiri.
 • Suçlu.
 • Esir.
 • Hizmetçi, uşak.

perestar

 • (Çoğulu: Perestarân) Hizmetçi. (Farsça)
 • Kul. (Farsça)
 • Tapan, tapıcı. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)

perestaran / perestarân

 • (Tekili: Perestar) Kullar, köleler. (Farsça)
 • Hizmetçiler. (Farsça)
 • Dalkavuklar, yaltakçılık yapanlar. (Farsça)
 • Tapanlar, tapıcılar. (Farsça)

perestari / perestarî

 • Hizmetçilik. (Farsça)
 • Kulluk. (Farsça)
 • Tapıcılık. (Farsça)
 • Dalkavukluk. (Farsça)

pesrev

 • Arkadan gelen. (Farsça)
 • Uşak, hizmetçi. (Farsça)

sadaka-i fıtr

 • Ramazan bayramından evvel fıtra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanın (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef olduğu sadakadır, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocukları, hizmetçisi için sadaka-i fıtır veri

sadin

 • (Çoğulu: Sedene) Kapıcı. Perdedar.
 • Kâbe hizmetçisi.

sifsir

 • (Çoğulu: Sefâsir-Sefâsire) Simsar. Bir şeyi alıp satan.
 • Zarif, zerâfetli.
 • Hizmetçi, hâdim.
 • Tabi, itaat eden, uyan.

telam

 • Hizmetçi talebe.

uşak

 • Hizmetçi, asker.

vasif / vasîf

 • (Çoğulu: Vusafâ - Vesâif) Hizmetçi, uşak.

vesaif

 • (Tekili: Vasif) Hizmetçiler, uşaklar.

vildan / vildân

 • Allahü teâlânın cennettekilere hizmet için nûrdan yarattığı güler yüzlü ve tatlı dilli hizmetçiler.

vusafa

 • (Tekili: Vasif) Hizmetçiler, uşaklar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın