LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hiz kelimesini içeren 115 kelime bulundu...

adem-i hizmet

 • Hizmet etmeme.

ahzab / ahzâb

 • Hizbler, gruplar.
 • Hizipler, bölümler, partiler.

arz-ı nefs

 • Hizmette ve fedakârlıkta nefsini ve kendini ileri sürme.

bad-seyr

 • Hızlı yürüyen, rüzgâr gibi koşan, ayağına çabuk. (Farsça)

bais-i sür'at

 • Hızlı gitmesine, sür'atli olmasına sebeb olan.

bendegane / bendegâne

 • Hizmetçi gibi. Bağlanmışçasına.

bestak

 • Hizmetçi, hâdim.

bilhads

 • Hızlı bir kavrayışla.

çabükrev / çâbükrev / چابك رو

 • Hızlı giden. (Farsça)

camekıyye / câmekıyye

 • Hizmet karşılığı olarak alınacak ücretin veya maaşın çeki, bonosu.

cedavi

 • Hizmetçi aylığı. (Farsça)

cemmaz

 • Hızlı giden.

cemmaz-süvar

 • Hızlı giden bineğe binen kimse. (Farsça)

çevik ve çalak

 • Hızlı hareket eden.

darü'l-hizmet / dârü'l-hizmet

 • Hizmet yeri.

darülhizmet / dârülhizmet

 • Hizmet yeri.

defter-i hidemat

 • Hizmetler defteri.

demk

 • Hız. Sür'at.

derece-i hizmet

 • Hizmet derecesi.

deruc

 • Hızlı esen rüzgâr, fırtına.

devam-ı hizmet

 • Hizmetin devamı.

devan

 • Hızlı yürüyen, koşan, seğirten. (Farsça)

firaset / firâset

 • Hızlı kavrayış.

gazevan

 • Hızlı giden iyi at.

gılman / gılmân

 • Hizmet gören delikanlılar. Köleler, esirler.

güzar-ı ba-şitab / güzar-ı bâ-şitab

 • Hızla geçiş.

hadem / خدم

 • Hizmetçiler. (Arapça)

hademe / خدمه / خَدَمهَ

 • Hizmetçi.
 • Hizmetçiler.
 • Hizmetçiler. (Arapça)
 • Hizmetçiler.

hademelik

 • Hizmetçilik.

hademesiz

 • Hizmetçisiz.

hadim / hâdim / خادم / خَادِمْ

 • Hizmetkâr.
 • Hizmet eden.
 • Hizmet eden.
 • Hizmetçi. (Arapça)
 • Hâdim olmak: Hizmet etmek. (Arapça)
 • Hizmetçi.

hadim kılmak / hâdim kılmak

 • Hizmetçi yapmak, hizmet ettirmek.

hads-i kat'i / hads-i kat'î

 • Hızlı bir şekilde kalbe doğan ve doğruluğu kesin olan bilgi.

hafs

 • Hız. Sür'at.

halayık / halâyık

 • Hizmetçi.

hazret-i hızır

 • Hızır (a.s.).

helva'

 • Hızlı yürüyüşlü davar.

hidemat / hidemât / خدمات

 • Hizmetler.
 • Hizmetler.
 • Hizmetler. (Arapça)

hidmet / خدمت

 • Hizmet. (Arapça)

hidmetkar / hidmetkâr / خدمتكار

 • Hizmetçi. (Arapça - Farsça)

hızır

 • Hızır (a.s.).

hızırvari / hızırvârî

 • Hızır (a.s.) gibi.

hizmet / خدمت

 • Hizmet, görev yapma. (Arapça)
 • Hizmet etmek: Görev yapmak. (Arapça)

hizmetkar / hizmetkâr

 • Hizmetçi.
 • Hizmet yapan kimse. Hizmetçi.
 • Hizmet eden.

hizmetkarlık / hizmetkârlık

 • Hizmetçilik.

huddam / huddâm

 • Hizmetçiler.
 • Hizmetçi, hizmet eden cin.
 • Hizmette bulunanlar.

hüddam

 • Hizmet edenler, hizmet eden cin.

huddam / huddâm / خدام

 • Hizmetçiler. (Arapça)

igtila'

 • Hızlı ve sür'atli yürüme. Çabuk yürüme.

ıhtidam

 • Hizmet etmek.

inhisar-ı hizmet

 • Hizmeti tekeline alma.

intişar-ı hizmet

 • Hizmetin yayılması.

ırgaf

 • Hızla yürüme, hırsla bakma.

irkal

 • Hızlı yürüme.

istihdam / istihdâm / استخدام / اِسْتِخْدَامْ

 • Hizmet ettirme.
 • Hizmet ettirme.
 • Hizmete alma. (Arapça)
 • Hizmette kullanma.

kabaza

 • Hız. Sür'at.

kabis

 • Hızlı giden at. Süratli at.

katv

 • Hizmet.

kemal-i sür'at

 • Hızlı bir şekilde.

kudsiyet-i hizmet

 • Hizmetin kutsallığı.

külfet-i hizmet

 • Hizmet yükü.

küriz

 • Hizmetkâr, hâdim, hademe. (Farsça)

makam-ı hizmet

 • Hizmet makamı. İş görme yeri.

mesbuk-ül hidme

 • Hizmet ve emeği geçmiş.

mifer

 • Hizmetkâr, hizmetçi.

mıhdame

 • Hizmeti çok olan kişi.

mıkneva

 • Hizmet eden, hizmetçi.

muhademe

 • Hizmet etmek.

müstahdem

 • Hizmet eden.

müstahdim

 • Hizmette kullanan, istihdam eden.

nasaf

 • Hizmetçi, uşak.

nasafe

 • Hizmet etmek.

nefs-i hizmet / نَفْسِ خِدْمَتْ

 • Hizmetin bizzat kendisi.
 • Hizmetin kendisi.

netaic-i hidemat / netâic-i hidemat

 • Hizmetlerin neticesi.

netice-i hizmet

 • Hizmetin sonucu.

ruh-u hizmet

 • Hizmet ruhu.

sakf

 • Hızla almak. Sür'atle ahzetmek.

sefva'

 • Hızlı yürüyen katır.

şemire

 • Hızlı yürüyen deve.

şemizer

 • Hızlı yürüyen deve.

seri / serî / سریع

 • Hızlı. (Arapça)

seri-ü'zzeval / seri-ü'zzevâl

 • Hızla, çabucak yok olan, sona eren.

seri-ül hareke

 • Hızlı giden.

seriü'z-zeval ve't-tahavvül

 • Hızla kaybolup giden ve değişen.

seriüsseyr / serîüsseyr

 • Hızlı akan.

seriüzzeval / serîüzzeval

 • Hızla, süratle yok olup giden.

sermaye-i ilmiye-i evveliye-i bendegane / sermaye-i ilmiye-i evveliye-i bendegâne

 • Hizmetkârınızın önceki ilmi, ilmî varlığı.

şiddet-i hareket

 • Hızlı hareket.

şiddet-i hizmet

 • Hizmetin zorluğu.

sira'

 • Hızla gitmek, acele etmek.

sür'at

 • Hız.

sür'at-i imtisal

 • Hızlıca uymak, yerine getirmek.

sür'at-i intişar

 • Hızlı yayılma.

sür'at-i seyr

 • Hızla hareket etme, yürüme.

sür'at-i zeval

 • Hızlıca geçip gitme, yok olma.

sür'aten

 • Hızla.

sür'atle

 • Hızla.

sür'atli

 • Hızlı.

sürat / sürât

 • Hız.

süratle

 • Hızla.

süratli / sürâtli

 • Hızlı.

suret-i hizmet

 • Hizmet şekli.

ta'cil / ta'cîl / تَعْج۪يلْ

 • Hızlandırma.

tecrübe-i hizmet

 • Hizmet deneyimi.

telam

 • Hizmetçi talebe.

tesri / tesrî

 • Hızlandırma.

tesri' / tesrî' / تسریع / تَسْرِيعْ

 • Hızlandırma, acele etme.
 • Hızlandırma. Sür'atlendirme. Acele ettirme.
 • Hızlandırma. (Arapça)
 • Tesrî' edilmek: Hızlandırılmak. (Arapça)
 • Tesrî' etmek: Hızlandırmak. (Arapça)
 • Hızlandırma.

tesrian

 • Hızlandırarak. Çabuklaştırmak için.

tiz-per

 • Hızlı ve çabuk uçan. (Farsça)

ücret / اجرت

 • Hizmet karşılığı verilen şey.
 • Hizmet karşılığında verilen para. (Arapça)

uşak

 • Hizmetçi, asker.

vasafe

 • Hizmetkârlık.

vazife-i hizmet

 • Hizmet görevi.

vesafet

 • Hizmetkârlık, işçilik.

veşkan

 • Hızlı ve aceleci kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın