LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hilkat ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

acb

 • Kuyruk sokumu. "Us'us" denilen küçük kemik. Her şeyin kuyruk dibi ve nihâyeti. Fâtiha-i hilkat olan küçük kemik.Acb-üz zeneb diye Hadis-i Şerifte ismi geçen ve insanın kuyruk sokumundaki en küçük kemik.

beşeriyyet

 • İnsanın tab' ve hilkati ve fıtrî halleri. İnsanlık.

cübüll

 • (Çoğulu: Cübüllât) Yaratılmak, hilkat.
 • Kesir, çok.

demcele

 • (Çoğulu: Demâcil) Şişman kadın.
 • Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

fıtrat

 • Yaradılış, tıynet, hilkat.
 • Hilkat, yaratılış.
 • İslâmiyet'e elverişli yaratılış.
 • Peygamberlerin sünneti.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

halkan

 • Yaradılışça, hilkatça.

hilki / hilkî

 • Hilkate âit, yaratılıştan. Yaratılışa dâir. Yaratılışta.
 • Zâti.

hilkıyyat

 • Yaratılışla alâkalı, hilkatte olan evsaf.

ibadet

 • Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye.

lübahıye

 • Mükemmel hilkatli kadın.

müsevveme

 • Talim ve terbiye görmüş, hilkaten tamamen olan at.
 • Nişan edilmiş.
 • Süslü.

mutahhem

 • Hilkati yerli yerine tamam olup noksan olmayan.
 • Yuvarlak.

nihad

 • Huy, tabiat, hilkat, bünye, yaratılış. (Farsça)

şakil

 • Yanakla kulak arası.
 • Âdet. Hilkat.

satih / satîh

 • Bedeni kemiksiz etten ibaret olan hilkat garibesi bir kâhin, falcı.

sirişt

 • Yaradılış, hilkat, huy, tabiat. (Farsça)

tine / tîne

 • (Tıynet) Balçık.
 • Hilkat, yaratılış.

tuba-i hilkat

 • Hilkat ağacı, hilkat tubası. Kâinat, teşbih yapılarak tuba ağacına benzetilmiştir.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

yasin

 • Yâ Seyyid yâ insan gibi muhtelif manalar rivayet edilir. Şifredir Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) fıtraten, hilkaten, edeben ve ahlâken en yüksek olduğu herkesçe bilindiğinden bu isim kendisine verilmiştir.