LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hilekar ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

ahda'

 • Boyun damarlarından bir damar.
 • Hilekâr, aldatıcı, kandırıcı.

allak

 • Sözünde durmaz.
 • Hilekâr, kendisine güvenilmesi doğru olmayan.

canbaz

 • (Çoğulu: Canbazan) Can ile oynayan, canını tehlikeye koyan, canbaz.
 • Hayvan alış-verişi ile uğraşan kimse.
 • Aldatan, hilekâr, hile yapan.
 • Eskiden atlı fedai asker.

çep-endaz

 • Hileci,hilekâr, hile yapan kişi. (Farsça)

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

dega

 • Hile, habislik, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Hilekâr, dolandırıcı, habis. (Farsça)
 • Kalp para, bozuk akçe. (Farsça)

dek-baz

 • Hileci, hilekâr, oyuncu, aldatıcı. (Farsça)

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

efarit

 • (Tekili: İfrit) İfrit gibi, ifrite benzer adamlar. Hilekârlar, kurnazlar, cüretliler.
 • Pek hain cinler.
 • Şeytanlar, iblisler.

gabin

 • Aldatıcı, hilekâr, alışverişte hile eden.

gendümnüma

 • Yüze gülüp aldatan. Hilekâr. (Farsça)

habb

 • Aldatıcı, kurnaz, hileci, hilekâr.
 • Denizin kabarması, denizde dalga olması.

habis / habîs

 • (Hubs. dan) Fesadcı. Hilekâr. Alçak tabiatlı. Kötü. Pis.

hadaa

 • (Tekili: Hâdı') Hileciler, hilekârlar, aldatıcılar, dalavereciler.

hadda'

 • (Hud'a. dan) Aldatıcı, hilekâr, dalavereci.

halba

 • Ahmak. Şaşkın.
 • Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr.

halib

 • (Çoğulu: Halebe) Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr. (Müennesi: Hâlibe'dir.)

haspuş

 • Hilekâr, hileci, iki yüzlü, mürai. (Farsça)

hattar

 • (Hatur) Gaddar.
 • Hud'akâr. Hilekâr.

hayyal

 • Dalavereci, hileci, hilekâr.

hilebaz / hîlebaz / حيله باز

 • Hilekâr, aldatıcı.
 • Hilekâr, düzenbaz. (Arapça - Farsça)

hilekarane / hilekârane

 • Hilekârcasına, hile yapanlar gibi. (Farsça)

hilekari / hilekârî

 • Hilekârlık. (Farsça)

hillevf

 • Kocamış, ihtiyarlamış.
 • Yalancı, hilekâr.

hinoğlu

 • Zamanın adamı, açıkgöz, hilekâr kimse. İblis, şeytan, zamane, cin fikirli.

hoşkalem

 • Kâtip. İyi yazı yazan. (Farsça)
 • Hilekâr, hileci. (Farsça)

hubb

 • Hilekâr, dolandırıcı, aldatıcı, kurnaz.

hud'akar / hud'akâr

 • Oyuncu, düzenbaz, hilekâr. (Farsça)

hud'akari / hud'akârî

 • Düzenbazlık, hilekârlık, oyunculuk. (Farsça)

iğtişaşçı

 • Karışıklık çıkaran, hilekâr.

ıtrif

 • Habis, hilekâr, kötü, pis.

kahbe

 • Namussuz kadın. Fâhişe.
 • Mc: Hilekâr, kalleş ve sözünde durmaz adam.

kallab

 • (Kalb. den) Düzenbaz, hilekâr.
 • Kalpazan. Sahte para basan kimse.

kar / kâr

 • (Kelimeye bir ek olup, isimleri sıfat yapar) Eden, edici, yapan mânâlarına gelir ve li, lı, cı, ci gibi eklerin de karşılığıdır. İtaat-kâr, hilekâr, isyan-kâr, hamur-kâr, kanaatkâr...gibi. (Farsça)

kastar / kâstar

 • Yalancı, hilekâr. (Farsça)

mekkar / mekkâr

 • Hilekâr. Düzenbaz. Çok aldatıcı. Mekir yapan.

mekkari / mekkârî

 • Mekkârlık, hile, düzen. Hilekârlık.

mihval

 • Çok hilekâr. Hileci. Dolandırıcı.

muhili / muhîlî

 • Hilekârlık. Sahtekârlık. Hile.

muhtal

 • (Hile. den) Hilekâr, dalavereci, hileci.

muhtedi'

 • Hilekâr. Dolandırıcı.

muhtelib

 • Hilekâr, aldatıcı, hile yapan, dalavereci.

mumahele

 • Hile etmek.
 • Oyunla aldatmak. Hilekârlık.

mutaffif

 • Alış verişde hilekârlık eden. Fazla alıp noksan mal veren.

pelus

 • Hilekâr. Hile yapan. (Farsça)

reng-aver

 • Dalavereci, hilekâr. (Farsça)

rubah

 • (Rubeh) Tilki. (Farsça)
 • Mc: Kurnaz, hilekâr. (Farsça)

sahtekar / sahtekâr

 • Sahte iş yapan, hilekâr. Kalpazan. (Farsça)

sahtekari / sahtekârî

 • Hilekârlık, sahtekârlık. (Farsça)

şeytanet / شيطنت

 • Şeytanlık. Aldatıcılık. Kurnazlık, hilekârlık.
 • Şeytanlık, hilekârlık. (Arapça)

sihr

 • (Sihir) Büyü, gözbağıcılık, büyücülük, hilekârlık.
 • Aldatmak.
 • Haktan uzaklaşmak. Bâtıl şeyi hak diye göstermek.
 • Lâtif ve dakik olan şey. Büyü kadar te'siri olan şey.
 • Şiir ve güzel söz söyleme gibi, insanı meftun eden hüner.

tarrar

 • Yankesici, hilekâr.

zerk-füruş

 • Hileci, hilekâr. İkiyüzlü, müraî. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın