LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Heybet ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

befş

 • Azamet, büyüklük, heybet, debdebe. (Farsça)

bevç

 • Azamet, büyüklük, heybet. Gösteriş, ihtişam.
 • Zinet, süs, debdebe.

celal / celâl

 • Haşmet, görkem, heybet.

celalet / celâlet

 • Görkem, heybet.

celil-i mutlak / celîl-i mutlak

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah.

celil-i zülcemal / celîl-i zülcemâl

 • Sınırsız güzelliğiyle beraber, sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan Allah.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl

 • Heybeti ve yüceliği sınırsız, güzelliği sonsuz olan Allah.

cesim / cesîm

 • Büyük, heybetli.

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

derece-i celalet / derece-i celâlet

 • Görkem, heybet derecesi.

derece-i haşmet

 • Heybet ve görkemin derecesi.

devlet-i cesime / devlet-i cesîme

 • Büyük ve heybetli devlet.

ehyeb

 • Daha heybetli, daha büyük.

emr-i celil / emr-i celîl

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah'ın emri.

haib

 • (Heybet. den) Kokan, Utanan. Utangaç.

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

haşmet-i hilkat

 • Yaratılışın görkem ve heybeti.

haşmet-i saltanat-ı uluhiyet / haşmet-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın saltanatının heybet ve görkemi.

haşmetkarane / haşmetkârâne

 • Heybetli, görkemli bir şekilde.

haşmetli

 • Görkemli, heybetli.

heybet-i rububiyet

 • Allah'ın rububiyetinin heybeti.

heybetnüma / heybetnümâ

 • Heybetli.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

hişmet

 • Hürmet. Heybet ve utanmak, istihyâ. Bozulup kalmak.
 • Gadap ve şiddet. Hiddet.

huşu'

 • Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevazi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük. Sükun ve tezellül.

ihtişam

 • Haşmetlilik, heybetlilik.

ihtişamlı

 • Haşmetli, heybetli.

ism-i celil / ism-i celîl

 • Haşmet, heybet ve görkem sahibinin ismi.

izhar-ı haşmet

 • İhtişamın, heybetin açığa vurulması.

kelan

 • İri, cüsseli, büyük. Heybetli. (Farsça)
 • Geniş, enli. (Farsça)
 • Baş. (Farsça)

kemal-i haşmet / kemâl-i haşmet

 • Mükemmel bir büyüklük ve heybet.

kemal-i ihtişam / kemâl-i ihtişam

 • Mükemmel heybet, haşmetlilik.

kemal-i mehabet / kemâl-i mehabet

 • Büyük bir heybet, haşmet ve azamet.

kudret-i zülcelal / kudret-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi Allah'ın sonsuz kudreti.

kuhnümun

 • Heybetli, azametli. Dağ gibi görünen. (Farsça)

mabud-u zülcelal / mâbud-u zülcelâl / mâbûd-u zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.
 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi ve herşeyin kendisine ibadet ettiği Allah.

mehab

 • Dehşetli ve heybetli yer.

mehabet / mehâbet / مهابت

 • Heybet.
 • Hürmetle karışık korku.
 • İhtiram. Azamet. Büyüklük.
 • Heybet, büyüklük.
 • Heybetlilik. (Arapça)

mehib / mehîb / مهيب

 • Heybetli, azametli.
 • İnsanın kendisinden korktuğu. Heybetli, azametli, korkunç kimse.
 • Arslan, esed, gazanfer.
 • Heybetli. (Arapça)

mehub

 • Heybetli. Azametli. Korkunç.
 • Arslan.

mühevvil

 • Korkunç. Heybetli. Azîm, çok büyük.

müheyyib

 • Korku veren. Heybetli.

mühib / mühîb / مُه۪يبْ

 • Heybetli.
 • Heybetli. Korkunç. Azametli.
 • Tehlikeli.
 • Heybetli.
 • Heybetli.

müteheyyib

 • Heybetlenen. Heybetli. Korku ve hürmet hissini veren.

rabb-i zülcelal / rabb-i zülcelâl

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla beraber herşeyin Rabbi olan Allah.

rabb-i zülcelal-i ve'l-ikram / rabb-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz heybet ve yücelik sahibi olmakla birlikte çok ikramda bulunan ve herşeyin Rabbi olan Allah.

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.

rezzak-ı zülcelal / rezzâk-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve heybet sahibi olan ve bütün canlıların rızıklarını veren Allah.

salib

 • (Çoğulu: Sulub-Salbân) Haç.
 • Şiddetli, şedit.
 • Heybetli.

şevket / شَوْكَتْ

 • Kudret ve kuvvetten doğma haşmet. Padişaha mahsus heybet ve saltanat.
 • Diken. Diken batmak.
 • Heybet, böyüklük.
 • Kudret ve kuvvetten doğan büyüklük, heybet.

şevketlu / şevketlû

 • Tar: Padişahlar hakkında kullanılmış bir tâbir olup, azamet ve heybet sahibi mânalarına gelir.

teheyyüb

 • (Heybet. den) Korkma. Korkutma.

tehyib

 • (Çoğulu: Tehyibât) Heybetli gösterme, heybetli gösterilme.

tevhid-i celal / tevhid-i celâl

 • Kâinatta var olan heybet, haşmet, görkem gibi her türlü celâlî hâlin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve heybet ve haşmet hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

tevhid-i celali / tevhid-i celâli

 • Allah'ın haşmet ve heybetiyle tek ve bir olması ve hiçbir şekilde ve keyfiyette ortağının bulunmaması.

tezahürat-ı cemaliye ve celaliye / tezahürât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın sonsuz güzelliğiyle birlikte heybet ve haşmetinin yansımaları.

ünvan-ı haşmet / ünvân-ı haşmet

 • Görkem ve heybetli oluşu ifade eden isim.

vakar

 • Ağırbaşlılık. Halim ve heybetli oluş. Nâmusu muhafazayı mucib haslet. Temkinlilik. Azamet ve izzet.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın