LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Her taraf ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

aktar / aktâr / اَقْطَارْ

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.
 • Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.
 • Her taraf, her yer.
 • Her taraf.

aktar-ı afak / aktâr-ı âfâk

 • Dış dünyanın her tarafı, kâinatın her bir yanı.

aktar-ı alem / aktâr-ı âlem / اَقْطَارِ عَالمْ

 • Her taraf. Alemin dört bucağı. Alemin her yeri.
 • Âlemin her tarafı.

aktar-ı arz / aktâr-ı arz / اَقْطاَرِ اَرْضْ

 • Yeryüzünün her tarafı.

aktar-ı beden / aktâr-ı beden / اَقْطاَرِ بَدَنْ

 • Bedenin her tarafı.
 • Vücudun her tarafı.
 • Bedenin her tarafı.

aktar-ı cihan / aktâr-ı cihân / اقطار جهان

 • Dünyanın her tarafı.

aktar-ı kainat / aktâr-ı kâinat

 • Kâinatın her tarafı.

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye

 • Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar.

atardamar

 • Tıb: Kanın, kalbden vücudun her tarafına (akciğerlere de) gitmesine yarayan damar. Şiryan.

bembeyaz

 • Her tarafı beyaz, çok beyaz.

cez

 • Cezire, ada. Her tarafı su ile çevrilmiş olan kara parçası. (Farsça)

cihan-nüma

 • Dünyayı gösteren harita veya coğrafya. (Farsça)
 • Çatının üzerinde her tarafa nezareti olan açık taraça. (Farsça)
 • Meşhur Türk Âlimi Kâtib Çelebi'nin 1654 (Hicri: 1065) tarihinde çizdiği Asya Kıt'asının haritası. (Farsça)

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

demak

 • Tipi (Kış gününde rüzgârın karı her tarafa savurmasıdır.)

ervah-ı habise ve münteşire / ervâh-ı habîse ve münteşire

 • Her tarafa yayılmış ve kötü olan ruhlar.

eshab-ı kehf / eshâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları; Îsâ aleyhisselâmdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişi ile Kıtmîr adındaki köpekleri. Kur'ân-ı kerîm de Kehf sûresinde kıssaları uzun bildirilmektedir

esir

 • Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.

etraf-ı alem / etraf-ı âlem

 • Dünyanın her tarafı.

evride

 • (Tekili: Verid) Vücudun her tarafından kalbe kanın gitmesini temin eden damarlar. Siyah kan damarları.

faaliyet-i müstevliye

 • Her tarafı istila eden, kaplayan faaliyet.

falic

 • Felce uğramış.
 • Vücudun bir kısmını veya her tarafını tutmaz hale koyan hastalık.
 • İsabeti çok olan ok.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

hevm

 • Uyuklayıp başını her tarafa eğmek.

irtac

 • Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama.
 • Devamlı yağmur ve kar yağma.
 • Kapıyı örtme, kapama.
 • Kıtlık her tarafa yayılma.

istinfaz

 • Bir yerin bütün her tarafını iyice öğrenebilmek için dikkatle bakma, inceleme.

ıtlak

 • Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak.
 • Boşama. Boşanma. Afvetmek.

kaplama mesh

 • Abdestte başın her tarafının mesh edilmesi.

kırvan

 • Kafile, kervan.
 • Dünyanın her tarafı. Doğu ve batı.

kıtmir / kıtmîr

 • Eshâb-ı Kehfin (Îsâ aleyhisselâmın dîninden olup, din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda dinlerini korumak için her şeylerini terkedip hicret eden Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişiden birinin köpeğinin adı.

kor

 • t. Her tarafı iyice yanıp içine kadar ateş hâline gelmiş kömür veya odun parçası.
 • Askeriyede kolordu.

mervaha

 • (Çoğulu: Merâvih) Ova, çöl. Her tarafından rüzgâr esen yer.

meşhur-u enam / meşhur-u enâm

 • Her tarafta şöhret olan, bilinen.

mikrat

 • (Çoğulu: Mekârâ) Su mecrâsı. (Her taraftan gelen yağmur suyu orada toplanır.)
 • Büyük havuz.
 • Büyük çanak.

müdhammetan

 • Her tarafı yemyeşil nebatat, hazrevat ile kaplı iki Cennet.

muhacemat

 • Hücumlar, üşüşmeler. Her taraftan ve birden hücum etmeler.

müş'ıl

 • Her tarafa dağılmış olan.

müstevi

 • Düz. Her tarafı bir, doğru. Tesviye görmüş.
 • Düzlem.
 • Gr: Müennes ve müzekkeri bir olan isim. Sıfat.

müstevli / müstevlî / مُسْتَوْل۪ي

 • İstilâ eden, ele geçiren, zapteden. Galib olan. Yayılan, her tarafı kaplayan.
 • Her tarafı kaplayan.

seraser / serâser

 • Baştan başa, her taraf.

subesu / sûbesû / سوبسو

 • Taraf taraf. Her tarafa. Her yanda. (Farsça)
 • Her taraf, her tarafta. (Farsça)

sümmeha

 • Yalan ve bâtıl nesne.
 • Yer ile gök arası.
 • Her tarafa dağılıp gitmek.

tamam-ı istila / tamam-ı istilâ

 • Her tarafının işgal edilmesi.

tav'

 • İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak.
 • Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.

tufan

 • Çok şiddetli ve her tarafı kaplayan yağmur.
 • Nuh Peygamber (A.S.) zamanındaki büyük su baskını hâdisesi.

vahidiyet / vâhidiyet

 • Allah'ın birliği ve birliğin her tarafı kaplaması.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR