REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hekim ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

arraf

 • Falcı, kâhin, müneccim.
 • Hekim.
 • Göçebe Arab aşiretlerinin örfe vâkıf umumi bilgileri. (Müe: Arrâfe)

asistan

 • Profesör veya hekim yardımcısı. (Fransızca)

baytara

 • Hayvan hekimliği, baytarlık.

beytar

 • Nalbant.
 • Baytar, veteriner. Hayvan hastalıkları hekimi.

beytara

 • Yarılmak.
 • Hayvan hekimliği, baytarlık.

biçişk

 • Doktor, hekim. (Farsça)

bizişk

 • Tabib, hekim, doktor. (Farsça)

bizişki / bizişkî

 • Doktorluk, hekimlik, cerrahlık. (Farsça)

etibba-i hassa

 • Saray hekimleri, saray doktorları.

hakim-i derd / hakîm-i derd

 • Hekim, doktor.

hakim-i kalban / hakîm-i kalbân

 • Kalplerin hekimi, doktoru.

hıfzıssıhha

 • (Hıfz-üs sıhha) Sağlıklı yaşamak için doğrudan doğruya kişi ve içinde bulunan çevrenin sağlıkla alâkalı şartlarını tetkik edip inceleyen, gerekli tedbirleri olan ve bu çeşit çalışmalardan bahseden hekimlik kolu veya sağlık bilgisi.
 • Sıhhatini korumak. Sağlığını muhafaza etmek.

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

ilm-i beden

 • (İlm-ül ebdân) Hekimlik bilgisi, tabâbet.

istitbab

 • (Tıbb. dan) Doktora başvurma, kendini hekime gösterme.
 • İlâç arama.
 • Çare isteme, derdine devâ arama.

kehhal / kehhâl / كحال

 • Göze sürme çeken. (Arapça)
 • Göz hekimi. (Arapça)

kihalet / kihâlet / كحالت

 • Göz hekimliği. (Arapça)
 • Sürmecilik. (Arapça)

meşarit

 • (Tekili: Mişrat) Keskin bıçaklar. Ameliyatta kullanılan keskin hekim bıçakları.

mihraf

 • Hekimin yarayı muâyene ettiği âlet.

mıkra'

 • Hekimlerin, hastanın vücudunu dinledikleri âlet.

muarriye

 • Hekim bıçağı.

muayenehane

 • Hekimlerin, hastaları muayene ettikleri yer. (Farsça)

mutatabbib

 • (Tıbb. dan) Yalandan hekim. Doktorluk taslıyan.

neşter

 • Ameliyat bıçağı. Hekim bıçağı.

nişter

 • Hekim bıçağı, neşter. (Farsça)

sıhhiye

 • Sağlık ve hekimlik işleriyle uğraşan dâire.
 • Sağlık işleri.

siyaset tabibleri

 • Siyasî hastalıkların hekimleri, doktorları; siyasî meselelere çözüm arayanlar.

tababet

 • Hekimlik. Doktorluk.
 • Hekimlik, tıp doktorluğu.

tabib

 • Hekim, tıp doktoru.
 • (Çoğulu: Tabibân-Etibbâ) Doktor, hekim.
 • Doktor, hekim.

tabiban / tabibân

 • (Tekili: Tabib) Doktorlar, tabibler, hekimler.

tabip

 • Doktor, hekim.

tetabbub

 • (Tıbb. dan) Hekim olmadığı hâlde hekimlik yapma.

tıbbi / tıbbî

 • Hekimliğe ait. Doktorlukla alâkalı.
 • Hekimce.

vizite

 • ing. Ziyaret.
 • Doktorun bir hastayı ziyareti.
 • Hekim ücreti.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın