LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hayret verici ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

acaib

 • (Tekili: Acib) Şaşırtacak ve hayret verici şeyler.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acaip / acâip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı.

acib / acîb

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acibe / acîbe

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

acip / acîp

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acube-i san'at

 • San'at yönüyle hayret verici olan.

ahval-i hayret-feza / ahval-i hayret-fezâ

 • Hayret verici haller.

ayat-ı acibe / âyât-ı acibe

 • Hayret verici deliller.

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

ca-yı hayret / câ-yı hayret

 • Hayret verici nokta.

düstur-u acib

 • Hayret verici düstur.

efza

 • (Sonlarına eklenen kelimelere) Artıran, çoğaltan mânasını verir. Meselâ: Hayret-efzâ : Hayret verici, hayret artıran. (Farsça)

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

feya acaba / feyâ acaba

 • Hayret ve taaccüb ifadesi için söylenir; hayret verici.

feya li'l-aceb

 • Hayret verici, çok ilginçtir ki!.

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)

füsun

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)

garabet / garâbet

 • Gariplik, hayret vericilik.

garaib-i fen / garâib-i fen

 • İlimdeki şaşırtıcı ve hayret verici şeyler.

garib

 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.

garibüzzaman

 • Zamanın garibi; zamanın şaşırtıcı, hayret verici kişisi.

garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hakikat-i acibe

 • Hayret verici gerçek.

harekat-ı garibe / harekât-ı garîbe

 • Hayret verici, şaşırtıcı hareketler.

hayret-alud / hayret-âlûd

 • Hayret verici.

hayret-engiz

 • Hayret verici.

hayret-feza / hayret-fezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayret-nümun

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayretbahş / حيرت بخش

 • Hayret verici. (Arapça - Farsça)

hayretbahşa / hayretbahşâ

 • Hayret verici.

hayretfeza / hayretfezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Hayret verici.

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

inkılab-ı acibe / inkılâb-ı acibe

 • Acayip, hayret verici köklü değişim, dönüşüm.

inkılabat-ı acibe / inkılâbât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayret verici değişimler.

istibdadat-ı acibe / istibdâdât-ı acîbe

 • Hayret verici baskılar, zulümler.

kavanin-i acibe / kavanîn-i acibe

 • Hayret verici kanunlar.

kıssa-i acibe-i meşhure / kıssa-i acîbe-i meşhure

 • Hayret verici meşhur kıssa.

mahall-i garaip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı yerler.

mahşer-i acaip / mahşer-i acâip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

makine-i acibe-i ilahiye / makine-i acîbe-i ilâhiye

 • Allah'ın hayret verici makinesi, eseri.

mecma-i garaip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

müdheş

 • Hayret verici, hayret veren, şaşırtan.

nazm-ı garib-i hikmet

 • Hikmetin hayret verici düzeni.

nokta-i garabet

 • Hayret verici nokta.

şayan-ı hayret / şâyân-ı hayret

 • Hayrete değer, hayret verici.

şayan-ı hayret ve teemmül / şâyân-ı hayret ve teemmül

 • Hayret verici ve üzerinde etraflıca düşünmeye değer.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

silsile-i acibe

 • Hayret verici haller ve durumlar zinciri, dizisi.

sırr-ı acip

 • Hayret verici sır; hakikat.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

tasarrufat-ı acibe / tasarrufât-ı acîbe

 • Hayret verici tasarruflar, işler.

tasarrufat-ı muntazama-i acibe / tasarrufât-ı muntazama-i acibe

 • Hayret verici ve düzenli işler, tasarruflar.

tebaüd-ü acib / tebâüd-ü acîb

 • Hayret verici ölçüde birbirinden uzaklaşma.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tiryak-ı acip

 • Hayret verici ilâç.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

üslub-u garip / üslûb-u garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı ifade ve anlatım tarzı.

veleh-resan

 • Hayret verici, hayret edilen, şaşkınlık veren.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR