LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hayret verici ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

acaib

 • (Tekili: Acib) Şaşırtacak ve hayret verici şeyler.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

acaip / acâip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı.

acib / acîb

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acibe / acîbe

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

acip / acîp

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

acube-i san'at

 • San'at yönüyle hayret verici olan.

ahval-i hayret-feza / ahval-i hayret-fezâ

 • Hayret verici haller.

ayat-ı acibe / âyât-ı acibe

 • Hayret verici deliller.

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

ca-yı hayret / câ-yı hayret

 • Hayret verici nokta.

düstur-u acib

 • Hayret verici düstur.

efza

 • (Sonlarına eklenen kelimelere) Artıran, çoğaltan mânasını verir. Meselâ: Hayret-efzâ : Hayret verici, hayret artıran. (Farsça)

eksantrik

 • Lât. Merkezden uzakta kurulmuş.
 • Mat: İç içe olduğu hâlde merkezleri ayrı olan daireler.
 • Müstesna, taaccüb edilip şaşılacak, hayret verici.

fabrika-i acibe

 • Hayret verici, şaşılacak fabrika.

feya acaba / feyâ acaba

 • Hayret ve taaccüb ifadesi için söylenir; hayret verici.

feya li'l-aceb

 • Hayret verici, çok ilginçtir ki!.

feza

 • (Efzâ) Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza : Can verici. Hayret-feza : Çok hayret verici. Ruh-feza : Ruh verici. (Farsça)

füsun

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)

garabet / garâbet

 • Gariplik, hayret vericilik.

garaib-i fen / garâib-i fen

 • İlimdeki şaşırtıcı ve hayret verici şeyler.

garib

 • Hayret verici. Tuhaf.
 • Kimsesiz. Zavallı.
 • Gurbette olan.

garibüzzaman

 • Zamanın garibi; zamanın şaşırtıcı, hayret verici kişisi.

garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hakikat-i acibe

 • Hayret verici gerçek.

harekat-ı garibe / harekât-ı garîbe

 • Hayret verici, şaşırtıcı hareketler.

hayret-alud / hayret-âlûd

 • Hayret verici.

hayret-engiz

 • Hayret verici.

hayret-feza / hayret-fezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayret-nümun

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

hayretbahş / حيرت بخش

 • Hayret verici. (Arapça - Farsça)

hayretbahşa / hayretbahşâ

 • Hayret verici.

hayretfeza / hayretfezâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.
 • Hayret verici.

hayretnüma / hayretnümâ

 • Hayret verici, şaşırtıcı.

inkılab-ı acibe / inkılâb-ı acibe

 • Acayip, hayret verici köklü değişim, dönüşüm.

inkılabat-ı acibe / inkılâbât-ı acîbe

 • Şaşırtıcı ve hayret verici değişimler.

istibdadat-ı acibe / istibdâdât-ı acîbe

 • Hayret verici baskılar, zulümler.

kavanin-i acibe / kavanîn-i acibe

 • Hayret verici kanunlar.

kıssa-i acibe-i meşhure / kıssa-i acîbe-i meşhure

 • Hayret verici meşhur kıssa.

mahall-i garaip

 • Hayret verici ve şaşırtıcı yerler.

mahşer-i acaip / mahşer-i acâip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

makine-i acibe-i ilahiye / makine-i acîbe-i ilâhiye

 • Allah'ın hayret verici makinesi, eseri.

mecma-i garaip

 • Hayret verici şeylerin toplandığı yer.

müdheş

 • Hayret verici, hayret veren, şaşırtan.

nazm-ı garib-i hikmet

 • Hikmetin hayret verici düzeni.

nokta-i garabet

 • Hayret verici nokta.

şayan-ı hayret / şâyân-ı hayret

 • Hayrete değer, hayret verici.

şayan-ı hayret ve teemmül / şâyân-ı hayret ve teemmül

 • Hayret verici ve üzerinde etraflıca düşünmeye değer.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

silsile-i acibe

 • Hayret verici haller ve durumlar zinciri, dizisi.

sırr-ı acip

 • Hayret verici sır; hakikat.

tahavvülat-ı garibe

 • Tuhaf, hayret verici dönüşümler.

tasarrufat-ı acibe / tasarrufât-ı acîbe

 • Hayret verici tasarruflar, işler.

tasarrufat-ı muntazama-i acibe / tasarrufât-ı muntazama-i acibe

 • Hayret verici ve düzenli işler, tasarruflar.

tebaüd-ü acib / tebâüd-ü acîb

 • Hayret verici ölçüde birbirinden uzaklaşma.

tevafuk-u acibe

 • Hayret verici, şaşırtıcı uygunluk, denk gelme.

tiryak-ı acip

 • Hayret verici ilâç.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

üslub-u garip / üslûb-u garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı ifade ve anlatım tarzı.

veleh-resan

 • Hayret verici, hayret edilen, şaşkınlık veren.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın