LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hatsi ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

akıl-suz / akıl-sûz

 • Akla ters, aklı rahatsız eden.

aram-suz / arâm-sûz

 • Huzuru bozan, rahatsızlık veren. (Farsça)

arman

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)

bi-huzur / bî-huzur

 • Rahatsız, huzursuz, tedirgin. (Farsça)

bikarar / bîkarar

 • Kararsız.
 • Rahatsız.
 • Kararsız, rahatsız.

birahat / bîrahat

 • Rahatsız.

hadise-i bedeniye / hâdise-i bedeniye

 • Bedende var olan bir rahatsızlık.

hadşe-aver

 • Rahatsızlık veren, insanı sıkıntıya koyan. (Farsça)

haste

 • (Çoğulu: Hastegân) Rahatsız, hasta. (Farsça)

haste-gan / haste-gân

 • (Tekili: Haste) Hastalar, rahatsızlar, marizlar. (Farsça)

haste-gi / haste-gî

 • Rahatsızlık, hastalık, maraz, illet. (Farsça)

haya / hayâ

 • Utanma, âr, nâmus. Çirkin şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde meydana gelen rahatsızlık.

ibcam

 • Huzur ve rahatını bozma. Rahatsız etme.

iğneli fıçı

 • Mc: Eziyetli ve usandırıcı iş. İnsana eziyet veren ve rahatsız eden yer.

irtihaş

 • Rahatsız olma, huzuru kaçma. Sıkıntı ve ıztırâb içinde bulunma.

işhas

 • Gitme zamanı gelip çatma.
 • Tedirgin ve rahatsız etme.

iz'ac / iz'âc

 • Rahatsız etmek. Bunaltmak.
 • Yerinden koparıp ayırmak.
 • İz'âc etmek: Rahatsız etmek.

iz'aç / iz'âç

 • Rahatsız etme, can sıkma, baş ağrıtma.

iz'acat / iz'âcât

 • Rahatsız etmeler.

izac / izâc

 • Taciz etme, rahatsız etme.

ma'sumiyet

 • Ma'sumluk, kabahatsizlik, suçsuzluk.

maarız

 • (Tekili: Muarraz) Bir sözü söyleyip başka bir şey murad etme ve cem' olmak, toplamak itibariyle ma'razlar, ta'rizler, adem-i tasrihler, sarahatsizlikler.

mu'ziyat

 • (Ezâ. dan) İnsanı rahatsız eden küçük şeyler. Hayvancıklar.

muacciz / مُعَجِّزْ

 • Sıkıcı. Bıktırıcı. Usandırıcı. Taciz edici. Rahatsız eden. Yapışkan. Sırnaşık.
 • Rahatsız eden.
 • Sıkıntı verici, rahatsız edici.
 • Rahatsız edici.

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

münharif-ül mizac

 • Rahatsız, keyifsiz.

musadda'

 • (Sad'. dan) Başı ağrıtılmış, rahatsız edilmiş.

musaddi'

 • Tasdi' eden. Baş ağrıtan. Rahatsız eden.

musallat

 • Rahatsız eden. Tasallut eden. Sataşan.

mutazaccır

 • Sıkıntılı. İçi sıkılan. Rahatsız.

müz'ic

 • İz'ac edici. Usandıran, rahatsız eden, bunaltan.
 • Rahatsızlık, sıkıntı veren.

müz'iç

 • Rahatsız edici.

müzic / müzîc

 • Taciz eden, rahatsız eden.

muztaribane

 • Rahatsız olarak, ıztırab ve sıkıntı çekerek. (Farsça)

na-mizac

 • Keyifsiz, rahatsız, hasta. (Farsça)

na-mizaci / na-mizacî

 • Keyifsizlik, rahatsızlık, hastalık. (Farsça)

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

rencur

 • İncinmiş. Sıkıntılı, rahatsız, dertli, hasta. (Farsça)

rencuri / rencurî

 • Dertlilik, rahatsızlık, hastalık. İncinmiş olma. (Farsça)

sığar-ı nefs

 • Nefsin küçüklüğü; kendi küçüklüğünden duyulan rahatsızlık.

sıklet / ثقلت

 • Ağırlık. (Arapça)
 • Sıkıntı. (Arapça)
 • Sıklet vermek: Ağırlık vermek, rahatsız etmek, sıkıntı vermek. (Arapça)

suda'

 • Baş ağrısı.
 • Rahatsız etme, sıkıntı verme, sıkma.

ta'ciz / ta'cîz / تَعْج۪يزْ

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.
 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.
 • Rahatsız etme, çâresiz bırakma.

ta'cizat / ta'cizât

 • (Tekili: Ta'ciz) Tacizler. Rahatsız etmeler, sıkıntı vermeler.

taciz / tâciz / تعجيز

 • Rahatsız etme, âciz hâle getirme.
 • Rahatsız etme. (Arapça)
 • Taciz etmek: Rahatsız etmek. (Arapça)

taciz eden / tâciz eden

 • Rahatsız eden.

taciz etme / tâciz etme

 • Rahatsız etme, sıkıntı verme.

taciz etmek / tâciz etmek

 • Rahatsız etmek.

tasallut

 • Musallat olmak. Birini rahatsız etmek. Tebelleş olmak. Tahakkümane hareket etmek.

tasdi / tasdî

 • Rahatsız etme, baş ağrıtma.
 • Sıkma, rahatsız etme.

tasdi' / tasdî' / تصدیع / تَصْد۪يعْ

 • Rahatsız etmek. Sıkmak. Baş ağrıtmak.
 • Yarmak.
 • Perâkende etmek, dağıtmak.
 • Baş ağrıtma, rahatsız etme. (Arapça)
 • Tasdî' etmek: Baş ağrıtmak, rahatsız etmek. (Arapça)
 • Baş ağrıtma, rahatsız etme.

tedirgin

 • Huzursuz, rahatsız.

tenzih / tenzîh

 • Suç ve noksanlıktan uzak saymak.
 • Kabahatsiz olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.

tepide

 • Rahatsız, sıkıntıda. (Farsça)

vicdansuz / vicdânsûz

 • Vicdanı rahatsız eden.