LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hatalar ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

ağlat / ağlât / اغلاط

 • Hatalar. (Arapça)

ba-asam / bâ-âsâm

 • Günahlarla, hatalarla.

fezayıh / fezâyıh

 • Suç ve hatalar, kusurlar.

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

gafur / gafûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kulların günâh, ayıb ve hatâlarını pek çok örtüp, bağışlayan.

galatat

 • Hatalar, yanlışlar.
 • Galatlar, hatalar, yanlışlar.

hata-puş

 • Kabahatleri örtbas eden, suçları örten, hataları göstermeyen. (Farsça)

hata-yı umumi / hatâ-yı umumî

 • Genelin yaptığı hatâlar; genele yönelik yapılan hatâlar.

hatabahş / hatâbahş / خطا بخش

 • Hataları affeden. (Arapça - Farsça)

hataiyyat / hatâiyyât / خطائيات

 • Hatalar, yanlışlıklar. (Arapça)

hatapuş / hatâpûş / خطاپوش

 • Hataları örten. (Arapça - Farsça)

hataya / hatâyâ / خطایا

 • (Tekili: Hatâ) Hatâlar. Yanılmalar.
 • Hatalar.
 • Yanlışlar, hatalar. (Arapça)

hatiat / hatîât

 • Hatalar, yanlışlar.
 • Hatalar.

hıtar

 • (Tekili: Hatar) Tehlikeler, hatalar.

ihatat / ihâtât

 • İhatalar, kuşatmalar, kavrayışlar.

ismet

 • Günahsızlık, mâsumluk. Günahlardan kaçınmak melekesine sâhib olmak. Suçsuzluk.
 • Peygamberlik vasıflarından birisidir. Peygamberler (A.S.), hiç bir zaman gizli, âşikâr herhangi bir ma'siyete yaklaşmazlar; bütün kusur ve hatâlardan ve şâibelerden müberrâdırlar.

kusurat / kusurât / kusûrât

 • Kusurlar, hatalar.
 • Eksikler, hatâlar.

mukil / mukîl

 • Hataları, yanlışları afveden.
 • Hataları affeden.

zellat

 • (Tekili: Zelle) Yanılmalar, yanlışlar.
 • Sürçmeler, kaymalar.
 • Hatalar.