LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hasim ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

adid

 • Hasım.
 • Arkadaş.
 • Isırma. Bir ısırımlık lokma.

adüvv

 • Düşman, hasım.

beni haşim / benî hâşim

 • Hâşimoğulları. Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelenler.

besa

 • (Arnavutça) Arnavut yemini.
 • Kan güden hasımlar arasında yeminle akdolunan anlaşma.

damen-gir

 • Eteğe yapışan, etek tutan. (Farsça)
 • Dâvacı, hasım, şikâyetçi. (Farsça)

eadi

 • (Tekili: Adüv) Düşmanlar. Hasımlar.

garim / garîm

 • Alacaklı.
 • Hasım. Rakib. Borçlu veya üzerinde borçtan başka hakları olan kimse.

gazze

 • Şam'ın doğusunda bir yerin adı. (Resullulah Efendimizin ceddi Hâşim'in kabri ordadır.)

gurema

 • (Tekili: Gerim) Düşmanlar, adüvler, hasımlar, rakibler.
 • Alacaklılar.

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

hasim / hasîm

 • Hasım olan, husumet eden, düşmanlık eden.

haşimi / hâşimî

 • Peygamber efendimizin dedesi Hâşim bin Abdi Menâf'ın soyundan gelen.

hasm / خصم

 • (Hasım) Muhâlif. Karşı taraf. Düşman.
 • Düşman, hasım. (Arapça)

hasm-ı ca'li / hasm-ı ca'lî

 • Huk: Hakikatta hasım olmadığı halde, hasım imiş gibi hâkim önünde husumeti kabul eden kimse.

hasm-ı eledd

 • İnatçı düşman, muannid hasım.

heyşe

 • (Çoğulu: Heyşât) Husumet, hasımlık.
 • Çekişmek, nizâ etmek.

husema / husemâ / خصما

 • Düşmanlar, hasımlar. (Arapça)

husema'

 • (Tekili: Hasım) Muhalifler, karşı taraflar, hasımlar.
 • Adüvler, düşmanlar.

husum

 • (Tekili: Hasim) Uğursuzluk.
 • İdman. Birbiri ardınca devam üzere olmak.
 • Bir şeyi kökünden kesip dağlayanlar.
 • Fırtına.
 • (Tekili: Hasım) Hasımlar, düşmanlar.

husumet

 • Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek. Dâvacı olmak.

lecüc

 • Pek inadçı ve hasım olan.
 • Suyu çok olan yer.

licac

 • İnat ve düşmanlığı devam ettirme. Hasımlığı sürdürme.

muhammed-i haşimi / muhammed-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

muhammedü'l-haşimi / muhammedü'l-hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed.

müharece

 • Hasımlık, düşmanlık.
 • Cima etmek.

muhasım / muhâsım

 • Düşmanlık eden. Düşman olan taraflardan biri. Hasım olan. Birbirini dâva edenlerden her biri. Karşı tarafı tutan.
 • Düşman olan taraftan biri, hasım.

muhasımin / muhasımîn

 • (Tekili: Muhasım) Düşmanlar, muhasımlar.

mütehasım

 • (Çoğulu: Mütehasımîn) (Husumet. den) Karşılıklı düşmanlık eden ve birbirine hasım olan.
 • Karşılıklı olarak dâvâ edenlerden herbiri.

mütehasımin / mütehasımîn

 • (Tekili: Mütehasım) Çekişenler, birbirlerine düşmanlık ve husumet edenler. Hasım olanlar. Karşılıklı dâva edenler.

nebiyy-i haşimi / nebiyy-i hâşimî

 • Haşimoğulları soyundan gelen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

necmeddin-i kübra

 • (Mi: 540 - 618) İran Mutasavvıflarının en mühim şahsiyetlerindendir. Kübreviyye veya Zehebiyye ismi ile anılan tarikatın kurucusu sayılır. İsmi: Ahmed bin Ömer Eb-ul Cenab Necmeddin Kübra el-Hivakî el-Harzemî.Münazara ve mübaheseyi çok sevdiği ve her münazarada hasımlarını yendiği için kendisine "Et

tahlif / tahlîf

 • Yemin vermek. Mahkemede iki hasımdan birine yemîn ettirmek.

tarafeyn

 • İki taraf, davada, karşılıklı iki hasım, her iki taraf.
 • İki taraf. İki nihayet.
 • Dâvada karşılıklı iki hasım. Her iki taraf.

tebarüz

 • Belli olma, belirtme. Görünme.
 • İki hasım cenk için meyadan çıkma.

tehasum / tehâsum

 • Hasımlaşma, düşmanlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın