REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hareketli ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

akis

 • (Aks) Bir şeyin zıddı, simetriği, tersi.
 • Hareketli bir cismin hareketinin tersine dönmesi.
 • Bir şeyin evvelinin âhirine, âhirinin evveline dönmesi.
 • Çarpışma, çarpıp geri dönme.
 • Mantıkta: Bir düşünme ve akıl yürütme şekli; bir iddianın konusunu yüklem, yüklemini

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

bati / batî

 • Ağır hareketli. Ağır. Yavaştan.

bed-kar / bed-kâr

 • Kötü iş yapan. Fena hareketli kimse. Fiil ve ameli kabih olan. (Farsça)

bedkar / bedkâr / بدكار

 • Kötü hareketli. (Farsça)

bi-sükun / bî-sükûn

 • Sükûn bulmaz, durmaz, hareketli. (Farsça)

çal

 • Alnında ve ayaklarının üstünde beyazlık bulunan hareketli at.

çal-at

 • Hareketli, yerinde duramayıp şahlanan at.

ceride-i seyyare

 • Hareketli gazete, yürüyen gazete.

çevik

 • Tez hareketli. Oynak. Çabuk hareket edebilen. (Türkçe)

çevik çalak

 • Tez, hareketli, çalışan. Yerinde durmayıp hareket eden.
 • Hareketli, çalışkan.

cevval / cevvâl / جوال / جَوَّالْ

 • Pek hareketli.
 • Çok hareketli.
 • Çok hareketli, koşan. (Arapça)
 • Çok hareketli.

civelek

 • Tar: Yeniçeri Ocağı'nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler.
 • Canlı, hareketli ve neş'eli deve yavrusu veya genç.

çüst

 • Çevik, çabuk hareketli. Seri-ül-hareke. (Farsça)
 • Dar, sıkı. (Farsça)
 • Muntazam, mükemmel, düzgün. Yakışıklı. (Farsça)

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,
 • Hareketli.

diritnavt

 • Düşman saldırılarına engel olmak için yapılan hareketli kale.

eşell

 • Çolak. Kolu sakat olan.
 • Eli dâima hareketli olan kimse.

fa'al / fa'âl / فعال

 • Hareketli, çalışkan. (Arapça)

fa'aliyyet / fa'âliyyet / فعاليت

 • Hareketlilik, çalışma. (Arapça)

faal

 • Aktif, hareketli.

faalane / faalâne

 • Faal, hareketli bir şekilde.

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

giran-can

 • Ağır kanlı, ağır hareketli, can sıkıcı (adam). (Farsça)

kinetik

 • Hareketle alâkalı. Hareket dolayısıyla meydana gelen, hareketli. (Fransızca)

mahrek

 • Hareketli bir noktanın takip ettiği yol.
 • Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

mert

 • Çevik, zinde, hareketli. (Farsça)

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

mezar-ı müteharrik

 • Hareketli mezar; yaşayan ölü.

müteharrik / مُتَحَرِّكْ

 • Hareketli.

müteharrike

 • Hareketli.

nane molla

 • Mc: Beceriksiz, işe yaramaz, ağır hareketli mânalarında kullanılan bir tâbirdir.

necis

 • Yavaş hareketli insan veya hayvan.
 • Gizli olan şeyi halk içinde ifşa etmek.
 • Gizlenen sır, nişan.
 • Bir nevi yeşillik.

revan-ı tabiat

 • Âlemin canlılığı, akıcılığı, hareketli oluşu.

salib

 • Titreten.
 • Hareketli.

seyyar

 • Hareketli, gezici.

sükunetsiz / sükûnetsiz

 • Sakin kalmayan, hareketli.

televizyon

 • Elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla hareketli veya hareketsiz şekillerin resmini uzaklara nakletme usulü. (Fransızca)
 • Bunun alıcı cihazı. (Fransızca)

tenbel

 • (Tembel) Üşenen, üşengeç. (Farsça)
 • İşte ağır, davranan ağır yürüyen, ağır hareketli. (Farsça)

yağız

 • Esmer, çevik ve hareketli.

zat-ul hareke / zât-ul hareke

 • Kendi kendine hareket eden cisim. Aslında hareketli olan cisim. Otomatik.

zerrat-ı müteharrike / zerrât-ı müteharrike

 • Hareketli zerreler, atomlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın