LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hakir ifadesini içeren 97 kelime bulundu...

ahkar

 • En hakir, pek âciz ve değersiz. (Daha çok tevazu makamında söylenir.)

ahkar-ı mahlukat / ahkar-ı mahlûkat

 • Varlıkların en hakir ve en küçüğü.

ahkar-ul ibad / ahkar-ul ibâd

 • Kulların en hakiri.

bezze

 • Hor ve hakir olmak.

dahr

 • Alçalma. Küçülme. Hor ve hakir olma.

dara'

 • Zayıf. Zelil, hakir.
 • Muti, itâat eden, boyun eğen.

devh

 • Hor, hakir olmak. Hor, hakir etmek.
 • Kahretmek.

diza

 • Noksanlaştırmak.
 • Eziyet vermek.
 • Ezâ etmek.
 • Hor ve hakir etmek.

duhur

 • Zillet, zelillik, hakirlik, aşağılık. Adilik.

dünu'

 • Horluk, hakirlik.

dure

 • Hakir ve şânı küçük olan adam.

gams

 • Suyu şiddetli içmek.
 • Bir şeyi hakir görmek, birisine iftira etmek.
 • Nimete şükretmemek.
 • Göz yummak.

gamt

 • Minnetsiz ve şükürsüz olmak.
 • Horlamak, hakir görmek.

hakaret

 • Küçüklük. İtibarsızlık. Hor ve hakir görmek. Küçümseme. Küçük görme. Tâzimsizlik.

hakirane / hakirâne

 • Hakircesine. Hakir bir kimseye yakışacak tarz ve şekilde. (Farsça)

har

 • Hor, hakir, âdi. Aşağı. (Dinsiz, imansız ve din düşmanı ahlaksızların ve sefihlerin vasıfları.) (Farsça)

hari / harî

 • Hakirlik, horluk. (Farsça)

hizy

 • Horluk, hakirlik. Züll. Sırrı fâş olmuş, rüsvay olmuş kimse.

idhar

 • Hakir görme, tahkir etme, aşağılatma, hor görme.

igtimas

 • Hor ve hâkir görme.
 • Nankörlük.

ihanet

 • (Hevn. den) Alçak ve hakir addedip itibar etmemek, kıymet vermemek.
 • Hainlik. Haksızlık. Kötülük.

ihtikar

 • Hor ve hakir görmek. Hakarete katlanmak.

iktiham

 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

illet-i zillet / عِلَّتِ ذِلَّتْ

 • Alçalmışlığın, hor-hakir olmanın hakiki sebebi.

irgam

 • Aşağılatma. Hor, hakir kılma.
 • Burunu kırma.
 • Yere sürtme.
 • Galip olma.
 • Kahretme.

ısgar

 • (Sagir. den) Hakir ve hor görme.
 • Küçültme.

istihane

 • Hor ve hakir görme.

istihkar

 • Hakaret etmek. Küçük görmek.
 • Hakir görülmek. Hor bakılmak.

izdira'

 • Tahkir etme, hakir ve âdi görme.

izlal

 • (Züll. den) Alçaltmak. Haysiyetsiz ve hakir etmek.

ızra'

 • Zelil etmek, hor hakir etmek, alçaltmak.

kahhar / kahhâr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı

kamez

 • Menfaatsiz, hor hakir nesne.

kavmiyetçilik

 • İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek.

kebt

 • Zelil etmek, hor hakir etmek.
 • Sarfetmek, harcamak.

kem

 • Az, noksan, eksik. (Farsça)
 • Kötü. Fenâ. Ayarı bozuk. (Farsça)
 • Fakir, hakir. (Farsça)

kemine

 • Hakir. Aşağı. Dûn. Âciz. Noksan. Eksik.

kemter

 • Âciz, fakir, hakir.

kemterin / kemterîn

 • Pek âciz ve güçsüz. Çok hakir. (Farsça)
 • En küçük, en âşağı. Pek çok noksan veya eksik. (Farsça)

kıtmir

 • Ashab-ı Kehf'in köpeğinin adı.
 • Hurma ile çekirdeğinin arasındaki ince zar. Çekirdeğin arasındaki ince pürüz.
 • Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur.

lak

 • Hakir, zelil, aşağı. (Farsça)
 • Tahta kadeh. (Farsça)

laka'

 • (Çoğulu: Elkâ) Kıymetsiz hakir nesne.

laş

 • Hakir ve aşağılık kimse. Adi, zelil, itibarsız ve alçak kişi. (Farsça)
 • Çapul, yağma. (Farsça)

leka'

 • (Lek'â) : Yaramaz, hakire kadın.

leki'

 • Hor ve hakir kimse.

lüka'

 • Hor ve hakir kimse.
 • Ufak çocuk.
 • At.

mahzul

 • Hakir. Kıymetsiz. Perişan. Hor. Rüsvay.

mahzulen

 • Hakir, kepaze, rezil ve rüsvay olarak.

main mehin

 • Zayıf, hakir su.
 • Meni.

mehin / mehîn

 • Hor ve hakir. Zayıf. Zebun.
 • Az şey.
 • Rey', fikir ve tedbirde temyizi zayıf, ahmak.

melam

 • Kınanmış.
 • Rezillik. Hakirlik. Kıymetsizlik.

muahhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Peygamberlerini, evliyâsını, sevdiklerini kendine yaklaştırıp, kâfirleri (inanmayanları), fâcirleri, düşmanlarını, sevmediklerini kendisinden uzaklaştıran, hor ve hakîr edip alçaltan.

müdhar

 • Hor ve hakir görülmüş. İdhâr olunmuş.

müdhir

 • Hor ve hakir gören. İdhar eden.

muhakkar

 • Hakir görülen. Hakarete uğramış.

muhakkir

 • Hakir gören, zelil ve hor gören.

muhazele

 • Hakirlik, aşağılık, rezillik.

muhin / mûhin

 • Zayıflatan, hor ve hakir eden. İhanet eden.
 • Hor ve hakir eden.

mühin / mühîn

 • (Hevn. den) İhanet eden. Tahkir ve tezlil eden.
 • Hor, hakir, alçak. Hâin.

muhtekir

 • Hakir ve hor gören. Aşağı ve adi kabul eden. İhtikar eden.

müstahkar

 • (Hakaret. den) Hakir, hor görülen, küçümsenen.

müstahkır

 • (Hakaret. den) Hakir gören, istihkar eden, küçük gören, küçümsiyen.

müstehan

 • Değersiz, alçak, âdi, hakir sayılan.

müstehiff

 • Hor ve hakir görüp aşağı ve bayağı sayarak alay edip eğlenen.

müstezill

 • (Zelil. den) Birini hor ve hakir gören. Bir kimseyi zelil gören.

müteva'ir

 • Hakir, zelil. Nefret edip kimse yanına gelmeyen.

müzal

 • Ek, ilâve, zeyl.
 • Etek, kuyruk.
 • Hor ve hakir.

müzellil

 • Zelil eden, zelil kılan, alçaltıcı, hakirleştiren.

müzill

 • Zelil kılan, hakir eyleyen.

rüyuh

 • Zelillik, horluk, hakirlik.
 • Zayıflık.

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

safsafa

 • Elemek.
 • Asılsız yapmak.
 • İşe yaramaz hâle getirmek, yaramaz etmek. Hor ve hakir etmek.

sefsaf

 • (Çoğulu: Sefâsif) Alçak, kemter şey, hakir iş.
 • Un elerken elekten kalkan toz.

sıgar-ı nefs

 • Zelil ve hakir olma hali. Küçüklük, kıymetsizlik.

tasgir

 • Küçültmek. Cirm ve kadrini eksiltmek. Hakir eylemek.

tefahe

 • Horluk, hakirlik.
 • Tatsızlık.

tefih

 • Hakir, zelil.
 • Lezzeti olmayan.

tehavün

 • Mühimsememek, ehemmiyet vermemek, ağır davranmak. Aldırış etmemek.
 • İstihkar, horlama, hakir görme.

tehevvün

 • Hakir kılınma. Horlanma. Hakaret görme. Aşağılanma.

tehvin

 • (Hevn. den) Kolaylaştırma.
 • Ucuzlatma. Ucuzlatılma.
 • Alçaltma. Alçaltılma.
 • Cevr ve hakaret eylemek. Saymamak. Hakir görmek.

tergim

 • Yere sürtme.
 • Zelil etmek, hor ve hakir etmek. Rezil, kepaze etmek.

teshir

 • Zaptetme, hâkim olma, zorla ele geçirme.
 • İtaat ettirme.
 • Hakir ve zelil etmek.
 • Büyüleme, sihir yapma, aldatma.
 • Zaptetme, hakim olma. Zorla ele geçirme. İtaat ettirme. Hakîr ve zelil etmek.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.

tezlil

 • Birisini tahkir etme, aşağılatma. Zelil ve hakir bulma.
 • Aşağılama, hor ve hakir görme.

tuhut

 • Hor ve hakir kimse.

unsuriyet

 • Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.

ve'd-ül benat

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyet devrindeki Arablarda kızlarını hakir gördüklerinden diri iken defnetmek âdeti.

vuzu'

 • Hakir etme. Kendini, nefsini tezlil ve tahkir etme, küçümseme.

zalif

 • Çok hor, çok hakir kimse.

zari

 • Ağlayıp sızlama. (Farsça)
 • Hakirlik ve itibarsızlık. (Farsça)

ze'b

 • Ayıp.
 • Reddetmek. Hor ve hakir etmek, kepaze yapmak.

zelalet

 • Alçaklık, hakirlik, horluk. Zillet.

zelil / zelîl

 • Hor, hakir, alçak. Aşağı tutulan.
 • Hor, hakir, alçak.
 • Aşağı, alçak, hor, hakîr.

zelil gösterme

 • Aşağılama, hor, hakir görme.

zelilane / zelilâne

 • Alçakça. Hakir ve aşağılık kimselere yakışır şekilde. (Farsça)

zelili / zelilî

 • Hakirlik, horluk, zelillik, alçaklık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın