LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hain ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

bed-buk

 • Hâin, korkak. (Farsça)

bi-dadger / bî-dadger

 • Gaddar, zâlim, hain. (Farsça)

bi-dadgeri / bî-dadgerî

 • Gaddarlık, hainlik, zâlimlik. (Farsça)

efarit

 • (Tekili: İfrit) İfrit gibi, ifrite benzer adamlar. Hilekârlar, kurnazlar, cüretliler.
 • Pek hain cinler.
 • Şeytanlar, iblisler.

eles

 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Mecnun olmak.

gaddar / gaddâr

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.
 • Hain, zalim.

gadr

 • Hâinlik, vefâsızlık, merhametsizlik. Muâmelede aldatmak.
 • Hainlik, vefasızlık, zulüm, merhametsizlik, haksızlık.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gaşş

 • Hâin.

gışş

 • Hıyânet etmek, hâinlik yapmak.
 • Yaramaz olmak.
 • Saf olmayıp karışık olmak.

hain / hâin / خائن

 • Hain. (Arapça)
 • Acımasız. (Arapça)

hain-i bidin / hâin-i bîdin

 • Dinsiz hâin.

hain-i din / hâin-i din

 • Din hâini.

hainane / hâinâne / خائنانه

 • Hâincesine, hâin bir kişiye yakışır şekil ve surette.
 • Haince, sinsice.
 • Haince.
 • Haince. (Arapça - Farsça)

hanasire

 • Hıyânet ehli, hâinler.

havene

 • (Tekili: Hâin) Hâinler, hıyânet edenler.

havn

 • Hıyanet etmek, hâinlik yapmak.

hıyanat

 • (Tekili: Hıyanet) Hıyanetler, hâinlikler, kahpelikler.

hıyanet / hıyânet

 • Hâinlik. Vefasızlık. İtimadı kötüye kullanmak. Sözünde durmayıp oyun etmek.
 • Hâinlik. Birine kendini emîn tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak; vefâsızlık, îtimâdı kötüye kullanmak, sözünde durmamak.
 • Hâinlik, ihanet.
 • Hainlik.

hiyanet

 • Hainlik yapma, ihanet etme.

hıyanet / hıyânet / خيانت / خِيَانَتْ

 • Hainlik. (Arapça)
 • Hâinlik, emanet ve söze vefasızlık gösterme.

hıyanet-i vatan

 • Vatan hainliği. Vatana hıyanet etme.

hıyanet-i vataniye

 • Vatan hainliği.

hıyanetkar / hıyanetkâr / hıyânetkâr / خيانتكار

 • Hıyanet eden. Hâin.
 • Hain. (Arapça - Farsça)

huvvan

 • (Tekili: Hâin) Hıyanet edenler, hâinler.

ihanet / ihânet / اهانت

 • (Hevn. den) Alçak ve hakir addedip itibar etmemek, kıymet vermemek.
 • Hainlik. Haksızlık. Kötülük.
 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.
 • Hainlik.
 • Hainlik. (Arapça)

ihanetkar / ihânetkâr

 • İhanetçi, hain.

merdud

 • Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş. (Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduddur.)

muhavven

 • Hâinleşen. Tahvin edilen.

mühin / mühîn

 • (Hevn. den) İhanet eden. Tahkir ve tezlil eden.
 • Hor, hakir, alçak. Hâin.

muhtan

 • Kendisine hıyanet edilen kimse.
 • Hâin. Hıyanet eden.

nemek-haram

 • Tuz haini. (Farsça)
 • Mc: Nankör. (Farsça)

sitem-amiz / sitem-âmiz

 • Hâin. İnsafsız, haksız. (Farsça)

tahvin

 • (Çoğulu: Tahvinât) Birisine hâin deme. Hıyânet nisbet etme.

tufan-ı gadir / tûfan-ı gadir

 • Hainlik tufanı.

vatd

 • İsbat etmek.
 • İhânet etmek, hâinlik yapmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın