LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HEYKEL ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

abede-i esnam

 • Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Farsça)

baim

 • Heykel, put, sanem.
 • Bön adam, câhil kimse.

burkat

 • Sanem, heykel, put.

büt

 • Put, heykel. Sanem. (Farsça)

bütperest

 • Putu mâbut ittihaz eden. Heykellere ibâdet eden. (Farsça)

esnam / esnâm

 • (Tekili: Sanem) Putlar. Tapılan heykeller. Suretler. Sanemler.
 • Putlar, tapılan heykeller.

fetişizm

 • Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı. (Fransızca)

heyakil / heyâkil / هياكل

 • Heykeller.
 • Heykeller, putlar.
 • Heykeller. (Arapça)

heyakil-i kadime / heyâkil-i kadîme

 • Eski heykeller.

heykel / هيكل

 • Heykel. (Arapça)
 • Gövde. (Arapça)

heykelperest

 • Heykel düşkünü.

heykeltıraş / هيكل تراش

 • Heykel yapan.
 • Heykelci, heykeltıraş. (Arapça - Farsça)

heykeltraş

 • Heykel yapan kimse.

icl-i samiri / icl-i samirî

 • Musa (A.S.) zamanında Samirî'nin yaptığı buzağı heykeli.

ilahe

 • Müşriklerin kadın heykeli şeklindeki putları. Bâtıl mâbud.

ma'bude

 • Şirk, evham ve putperestlikten doğan kadın heykeli ve emsali put.

model

 • Biçim, örnek, şekil. (Fransızca)
 • Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs. (Fransızca)

müheykel

 • Heykelleşmiş.
 • İri vücudlu ve sağlam.
 • Heykelleşmiş.

nigarhane / nigârhane

 • Resim ve heykeller bulunan yer. Resim ve heykel sergisi. (Farsça)
 • Ressamların çalıştıkları atölye. (Farsça)
 • Puthâne. (Farsça)
 • Güzelleri çok olan yer. (Farsça)

nigaristan / nigâristan

 • Resim ve heykel sergisi. (Farsça)
 • Güzelleri çok olan yer. (Farsça)
 • Puthane. (Farsça)

nusb

 • (Çoğulu: Ensâb) Meşakkat, zahmet, elem.
 • Zehir, ağu.
 • Belâ, musibet.
 • Put, sanem, heykel.

put

 • Allah'tan başka tapılan herşey.
 • Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim.
 • Allahü teâlâya inanmayanların taptıkları resim veya heykel.
 • Heykel, büst.

samiri / samirî

 • Hz. Musa Peygamber zamanında Yahudileri şirke sevk eden. Hz. Musa'nın (A.S.) bulunmadığı yerde kavmini yaptığı buzağı heykeline taptırmağa çalışan bir yahudi.

sanem

 • Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put.
 • Mc: Çok güzel olan.
 • Putperestlerin İlâhı.
 • Put, odundan, altından ve gümüşten yapılan insan heykeli.
 • Put, heykel.
 • Kâfirlerin önünde ibadet ettikleri heykel, put, put severlerin ilâhı, çok güzel kadın.

sükne

 • Kuş sürüsü.
 • Boyna takılan heykel ve halka. Boyna vurulan demir.

tağut

 • Azgın, sapkın, îmansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.

temime

 • (Çoğulu: Temâyim) Heykel.

tesavir / tesâvir

 • Tasvirler, resimler. Heykeller.

timsal

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.

timsal-i nurani / timsâl-i nûrânî

 • Nurlu heykel.

timsal-i şahsiyet

 • Şahsiyetin heykeli; kişiliğin yansıması, görüntüsü.

vesen

 • Put. Müşriklerin taptıkları suret. Karşısında ibadet edilen heykel.

veseniyye

 • Putperestlik, puta tapma inancı. Taştan yapılmış heykellere tapınma. Taştan yapılmış heykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın