LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HEYET ifadesini içeren 45 kelime bulundu...

akademi

 • yun. Yüksek mekteb.
 • Âlimler, edebiyatçılar heyeti.
 • Eflatun'un vaktiyle talebesine ders verdiği yer.
 • Çıplak modelden yapılan insan resmi.
 • Belli bir ilmin gelişme ve ilerlemesini te'min maksadı ile müşterek tetebbularda veya serbest tedrisatta bulunan salâhiyetl

aksakal

 • Köy ihtiyarı. Köy ihtiyar heyetinin başı.Muhtar.

ankara ehl-i vukufu

 • Ankara mahkemesi bilirkişi heyeti.

celse-i muhakeme

 • Mahkeme heyetinin görüşme boyunca yaptığı oturum, yargılama duruşması.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

denizli ehl-i vukufu

 • Denizli mahkemesi bilirkişi heyeti.

ehl-i hakim

 • Hakimler heyeti.

ehl-i vukuf heyeti

 • Bilirkişi kurulu, heyeti.

encümen / انجمن

 • Topluluk. (Farsça)
 • Dernek. (Farsça)
 • Heyet. (Farsça)
 • Komisyon. (Farsça)

erkan-ı harb / erkân-ı harb / اَرْكَانِ حَرْبْ

 • Kurmay heyeti.

felekiyyat / felekiyyât

 • Gök ve heyet ilmine ait şeyler, astronomik.

helesaya çıkmak

 • Eskiden ramazanlarda iftardan sonra para toplamak için çocuklar tarafından teşkil edilen çalgılı heyetlere katılanlar tarafından nakarat makamında söylenen bir tabirdir. Dilenciliğin kibarcalarından sayılır.

hey'et

 • Heyet, kurul, meclis.

hey'et-i a'yan / hey'et-i a'yân

 • Senato.
 • Mertebesi yüksek ve itibar edilenlerin heyeti.

hey'et-i içtimaiye

 • İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti.

hey'et-i ictimaiyye

 • Toplantı heyeti, sosyal durum.

hey'et-i vekile

 • Vekiller hey'eti, icra vekileri hey'eti. Bakanlar Kurulu. Başbakanın riyaset ettiği heyet.

heyet-i aliye-i ilmiye / heyet-i âliye-i ilmiye

 • Yüksek ilim heyeti.

heyet-i hakim / heyet-i hâkim

 • Hâkimler heyeti, kurulu.

heyet-i idare

 • İdare heyeti, yönetim kurulu.

heyet-i ilmiye

 • İlmi heyet.

heyet-i mecmua

 • Ferdlerinin toplamından meydana gelen heyet, genel yapı.

heyet-i sıhhiye

 • Sağlık heyeti, kurulu.

heyet-i ulema

 • Âlimler heyeti.

heyet-i vükela / heyet-i vükelâ

 • Vekiller heyeti, Bakanlar Kurulu.

heyet-i zabıta

 • Güvenlik birimi, heyeti.

icra hey'eti

 • Mahkeme kararını tatbike memur olan heyet. İcra memurları heyeti.

icra vekilleri hey'eti

 • Vekiller heyeti. Başvekilin riyaset ettiği bakanlardan meydana gelen hey'et.

istişare

 • Danışma, fikir sorma; meşveret etme, bir heyetin fikrine müracaat etme.

jüri

 • Bir mesele hakkında hüküm vermek için toplanan heyet.

karargah / karargâh

 • Karar verilen yer. Karar yeri. (Farsça)
 • Askerî birlikte kurmay heyetinin toplandığı yer. Merkez. (Farsça)

kıyafet

 • Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri.
 • Bir kimsenin giydiklerinin bütünü.
 • Heyet, şekil, suret.
 • Feraset.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

komisyon

 • Özel bir maksad için kurulan heyet.

komite

 • Bir iş için toplanan heyet.

mukazzez

 • Heyeti hafif olan kimse.

mülkiye müfettişi

 • Devletin idarî işlerini ve heyetlerini denetleyen müfettiş, denetçi.

nadi

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g

şare

 • Libas, elbise.
 • Heyet.

sebir

 • Suret.
 • Renk.
 • Asıl.
 • Heyet.

sehane

 • Heyet.
 • Süs, ziynet.
 • Renk.

sehna'

 • Heyet.
 • Suret.

şevar

 • Ev esvabı, elbise, libas.
 • Heyet.

şura / şûrâ

 • Danışma kurulu, istişare heyeti.

şure

 • Heyet.

vefd

 • Çokluk. Cemaat.
 • Bir iş için giden heyet. Elçilik.
 • Dağ başı.
 • Gelme, ulaşma, erişme, varma, vürud.