LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HARAP ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

ahreb

 • Çok harap, perişan, yıkık.
 • Kulağı yarık kimse.
 • Edb: Rübai vezinlerinden "Mef'ulü" ile başlayan oniki şekilden herbiri.

arazi-i gamire / arâzi-i gamire

 • Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

belka'

 • Tenha çöl. Harap ve boş yer.
 • Yazı.
 • Yalan yere yemin etmek.
 • Su, süt gibi boğaz ıslatan şeyler.
 • Bir hurma cinsi.

berbad / berbâd

 • Harap. Kötü. Virâne. Bozuk. Perişan. Telef ve helâk olmuş. (Farsça)
 • Harap, pis, fena, kirli.

berhane / berhâne / برخانه

 • Eskiyip harap olmuş konak. (Farsça)
 • Harap vaziyetteki ev. (Farsça)

bülkut

 • (Çoğulu: Belâki) Bir hurma cinsi.
 • Ot ve su olmayan harap ve boş yer.
 • Yalan yere yemin etmek.

büz

 • Harap yer.
 • Fâsid nesne.
 • Helâk.

cadis

 • Viran, harap, yıkık.
 • Çorak, kurak, işlenmemiş, ekilmemiş toprak, gelir getirmeyen boş arazi.

carif

 • Yıkıp harap etmek.

cerf

 • Ahzetmek, almak.
 • Yıkmak, harap etmek.
 • Yerden bel veya kürekle bir şey atmak.

desmere

 • (Çoğulu: Desâmire) Dağ başında olan harap yıkık kale.

dil-i viran

 • Harap gönül, yıkık gönül.

gamir

 • Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer.
 • Faydalanılmamış şey.
 • Mamur olmayan harap yer.

hak ile yeksan / hâk ile yeksan

 • Toprakla bir yıkık, harap, yerle bir.

harab / harâb / خراب

 • Harap, yıkık.
 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harabiyet / harâbiyet

 • Haraplık.

haras-ı harab / harâs-ı harâb

 • Harap olmuş değirmen.
 • Mc: Dünya.

magmur

 • Şöhretsiz. Adı sanı silinmiş olan.
 • Harap. Yıkık.

mağmure

 • Adı sanı silinmiş, yerinde yeller esen, harap olmuş.

magmuriyet

 • Mağmurluk, viranlık, haraplık.
 • Adı sanı kaybolmuş.

serahor

 • Osmanlı İmparatorluğunun ilk devirlerinde ordunun bir yerden başka bir yere hareketinde yolların yapılması ile beraber ağırlıkların nakil vesairesi veyahut memleket içinde zelzele, deprem gibi bir âfetin vukuuyla harap olan yerlerin hemen tamir edilmesi işlerinde kullanılanlara verilen addır.

tahrib / تخریب

 • Yıkma, harap etme. (Arapça)
 • Tahrîb edilmek: Yıkılmak, bozulmak, harap edilmek. (Arapça)
 • Tahrîb etmek: Yıkmak, bozmak, harap etmek. (Arapça)

tebah

 • Harap yer, yıkıntı, yıkılmış.

tedai / tedaî

 • Birbirini bir iş için davet etmek.
 • Yıkılıp harap olmak.
 • Bir şeyi hatıra getirmek. Bir şeyin başka bir şeyi hatıra getirmesi. Çağrışım.

übülle

 • Basra yakınında bir harap şehir.
 • Bir miktar hurma.

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün, gamlı. (Farsça)
 • Harap.
 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

virane / virâne / vîrâne / ویرانه

 • Harap, harabe yapı.
 • Yıkıntı alan, harap yer, harap bina. (Farsça)

virani / viranî / vîrânî / ویرانى

 • Viranlık, haraplık. (Farsça)
 • Haraplık. (Farsça)

yebab

 • Yıkık, bozuk, harap, virâne. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın