LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HAM kelimesini içeren 82 kelime bulundu...

abisteni / abistenî

 • Hâmilelik, gebelik. (Farsça)

acini / acinî

 • Hamur gibi yoğurulmuş, macun kıvamında.

bar-ber

 • Hamal, yük taşıyan kimse. (Farsça)

barber / bârber / باربر

 • Hamal. (Farsça)

bihamdihi ve'l-minne / bihamdihî ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

camekan / câmekan / جامكان

 • Hamamda soyunma odası. (Farsça)

dava-yı hamiyet / dâvâ-yı hamiyet

 • Hamiyetli olma iddiasında bulunma.

ehl-i hamiyet

 • Hamiyet ve gayret sahibi kimseler.

elhamdü lillahi ala rahmaniyyetihi ve ala hakimiyyetihi / elhamdü lillâhi alâ rahmâniyyetihî ve alâ hakîmiyyetihî

 • Hamd ve şükür sonsuz merhamet sahibi ve herşeyi hikmetle, bir gaye ve maksatla yaratan Allah'a aittir.

elhamdü lillahi rabbi'l-alemin / elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn

 • Hamd ve şükür âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

elhamdü lillahi teala / elhamdü lillâhi teâlâ

 • Hamd ve şükür yalnızca yüce olan Allah'a mahsustur.

elhamdülillah / الحمد للّٰه / elhamdülillâh / اَلْحَمْدُ لِلّٰهْ

 • Hamd Allah'a aiddir.
 • Hamd Allaha mahsûsdur.

feyl

 • Hamile kadının sütü.

gayret

 • Hamiyet, şeref, haysiyet.

hadade

 • Hamâkat, ahmaklık.

hamasi / hamasî

 • Hamâsetle alâkalı. Fıtrî cesarete âit ve müteallik.

hamd ü sena etmek / hamd ü senâ etmek

 • Hamd etmek ve övmek.

hamden sümme hamden

 • Hamd üstüne hamd olsun, sonsuz şükürler olsun.

hamid / hâmid / hâmîd / حامد / حَامِدْ

 • Hamd eden.
 • Hamd eden, şükreden. (Hz. Muhammed (s.a.v.)'in lakabı.)
 • Hamdeden.
 • Hamd eden, şükreden. (Arapça)
 • Hamd eden, öven.

hamir / hamîr / حمير

 • Hamur.
 • Hamur. (Arapça)

hamir-gar / hamîr-gâr

 • Hamurcu, hamur yoğurucu. (Farsça)

hamire / hamîre

 • Hamur içine katılan maya.

hamiyet-furuş

 • Hamiyetlilik taslayan; hamiyet ve gayret iddiasında bulunan.

hamiyet-kar / hamiyet-kâr

 • Hamiyetli. Haysiyet ve şeref sahibi. (Farsça)

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hamiyet-mendi / hamiyet-mendî

 • Hamiyetlilik, hamiyetli oluş. (Farsça)

hamiyetfuruş / hamiyetfurûş

 • Hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.
 • Hamiyetlilik taslayan.

hamiyetkar / hamiyetkâr

 • Hamiyetli ve gayretli.
 • Hamiyetli.

hamiyetperver

 • Hamiyetsever.

hamiyetsizlik

 • Hamiyetsiz olma, mukaddes değerleri koruma duygusu ve gayreti içinde olmama.

hammal / hammâl / حمال

 • Hamal. (Arapça)

hammaliyye

 • Hamal ücreti.

hammami / hammamî

 • Hamam idare eden adam veya kadın. Hamamcı.

hamsenüvıs

 • Hamseci, hamse yazan. Mesnevi tarzıyla beş kitabdan ibâret bir takım yazan kimse. (Farsça)

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Hamiyet, gayret veya mahcubiyetten gelen ve yüz kızarması suretinde görünen güzel haslet.

hecemat

 • Hamleler, taarruzlar, hücumlar.

hışt-ı ham

 • Ham kerpiç. Tam pişmemiş kerpiç. Güneşte kurutulan kerpiç.

ibn-i verdan / ibn-i verdân

 • Hamam içinde olan kara çekirge.

igyal

 • Hâmile kadının sütünü vermesi.

ihab

 • Ham deri.

irhaf

 • Hamuru gevşek ve sulu tutma.

istihmam

 • Hamama girme, yıkanma.

kels

 • Hamle etmek. Cür'et etmek.

külhan / külhân

 • Hamam ocağı. Hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer. (Farsça)
 • Hamam ocağı.

külhān / كُلْخَانْ

 • Hamam ocağı.

lefk

 • Hamâkat, ahmaklık.

lehü'l-hamd ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

lehü'l-hamdü ve'l-minne

 • Hamd ve minnet Allah'a mahsustur.

lillahilhamd / lillâhilhamd

 • Hamd Allaha mahsustur.

liva-i hamd / livâ-i hamd

 • Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ihsân edilecek olan ve altında bütün inananların toplanacağı sancak-ı şerîf.

ma'cun / مَعْجُونْ

 • Hamur kıvamında şey.

madde-i aciniye

 • Hamur gibi yoğurulmuş cisim.

merze

 • Hamur parçası.

mevaka

 • Hamâkat, ahmaklık.

mislah

 • Ham iken hurması dökülen hurma ağacı.

mülakaha

 • Hâmile olmak.

müteaccin

 • Hamurlaşan. Hamur haline gelen.

nares / nâres / نارس

 • Ham, olgunlaşmamış. (Farsça)

naris

 • Ham meyva. (Farsça)

nave

 • Hamur teknesi. (Farsça)

nevaket

 • Hamakat, ahmaklık.

nüy'e

 • Ham ve çiğ olmak.

raale

 • Hamakat, ahmaklık.

rakaat

 • Hamâkat, ahmaklık.

sadise / sâdise

 • Hâmisenin altmışta biri.

sarram

 • Ham deri satıcısı.

sekseke

 • Hamakat, ahmaklık.

sem'-i hamiyet

 • Hamiyet kulağı, insaf ve hakperestlikle dinleyiş.

sena / senâ

 • Hamd, medh, övgü.

seta

 • Hamakat, ahmaklık.

siksak

 • Hamâkat, ahmaklık.

sipas-dar / sipas-dâr

 • Hamdeden, şükreden. (Farsça)

tabakhane

 • Ham derilerin işlendiği yer. (Aslı: Debbağhane)

tah

 • Hamur.

tahmid

 • Hamdetme.
 • Hamd etmek, övmek.

tahmidat / tahmidât

 • Hamdler ve şükürler.
 • Hamdetmeler.

tahmidname / tahmidnâme

 • Hamd ve teşekkür yazısı.

tuhuha

 • Hamurun ekşimesi.

üfn

 • Hamâkat, ahmaklık.

ve'l-hamdü lillahi rabbi'l-alemin / ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn

 • Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

verh

 • Hamurun kendini koyuverip sülpülmesi.

vesile-i hamd ve şükran

 • Hamd ve şükür vesilesi, sebebi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın