LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te HAB kelimesini içeren 82 kelime bulundu...

agah / âgâh / آگاه

 • Haberdar, uyanık. Gaflette olmayan, kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.
 • Haberli, uyanık.
 • Haberdar. (Farsça)
 • Âgâh etmek: Haberdar etmek. (Farsça)
 • Âgâh olmak: Haberdar olmak. (Farsça)

agahi / âgâhî / آگاهى

 • Haberdarlık. (Farsça)

ageh / âgeh / آگه

 • Haberdar. (Farsça)

agehi / âgehî / آگهى

 • Haberdarlık. (Farsça)

ahbar / ahbâr / اخبار

 • Haberler.
 • Haberler. Haberin çokluk şekli.
 • Bir kavim, kabîle, şahıs, ülke, bölge, şehir veya bir hâdise hakkında nakledilen bilgiler.
 • Allahü teâlânın, Kur'ân-ı kerîmde, geçmişte olanlara, gelecekte ve âhirette olacaklara dâir bildirdiği şeyler.
 • Haberler.
 • Haberler. (Arapça)

ahbeş

 • Habeş, Habeşi.

bahaber / bâhaber / باخبر

 • Haberli, haberdar. (Farsça - Arapça)

berdis

 • Habis kişi, pis kimse.

bi-haber / bî-haber / ب۪ي خَبَرْ

 • Habersiz, bilgisiz. (Farsça)
 • Habersiz.

bihaber / bîhaber / بى خبر

 • Habersiz.
 • Habersiz.
 • Habersiz. (Farsça - Arapça)

ervah-ı habise

 • Habis, kötü ruhlar. Allah'a isyan eden, itaati sevmeyen anarşist ruhlar.

gafil / gâfil / غافل

 • Habersiz, kul olduğunu hatırlamadan yaşayan.
 • Habersiz. (Arapça)

gafilen

 • Habersizce, gafil olarak.

gaflet / غفلت

 • Habersizlik, dikkatsizlik, dalgınlık. (Arapça)

haber / خبر

 • Haber. (Arapça)

haberdar / haberdâr / خبردار

 • Haberli, bilgili, vâkıf.
 • Haberli, vâkıf, bir mes'eleden haberi olan.
 • Haberli.
 • Haberli. (Arapça - Farsça)

haberpijuh

 • Haber almaya çalışan. Haber araştıran, haber toplayan. (Farsça)

habeş nasarası / habeş nasârâsı

 • Habeş Hıristiyanları.

habeşi / habeşî

 • Habeşli.

habir / habîr / خبير

 • Haberli.
 • Haberli. (Arapça)

hibeb

 • Habbler. Taneler, tohumlar. (Hubub da denir)

hubban

 • Habbeler, tâneler, tohumlar. (Hibeb de aynı meâldedir).

hububat / hububât

 • Habbeler, tâneli nebatlar, taneler.

hubur

 • Haberler. Havadisler.

i'lam / i'lâm

 • Haber verme, bildirme.

ihbar / اخبار / ihbâr / اِخْبَارْ

 • Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak.
 • Haber verme.
 • Haber verme.
 • Haber verme.
 • Haber verme.

ihbar eden

 • Haber veren.

ihbar etme

 • Haber verme.

ihbar etmek

 • Haber vermek.

ihbarat / ihbarât / ihbârât

 • Haber vermeler.
 • Haber vermeler.

ihbarıyla

 • Haberiyle.

ihbariyyat

 • Haberle alâkalı, habere âit cümleler.

ihbarname

 • Haber kağıdı, haber yazısı.

inba

 • Haber verme. İhbar eyleme. Tebliğ etme.

işaa / işâa

 • Haber yayma.

işaa etmek / işâa etmek

 • Haber yaymak, herkese duyurmak.

istihbar / istihbâr

 • Haber sormak, haber almayı istemek.
 • Haber ve bilgi alma.
 • Haber alma.

istihbarat / istihbârât

 • Haber almalar.

istinhas

 • Haberi iyice inceleme.

istirak-ı sem'

 • Haber çalmak, kulak hırsızlığı.

ıtrif

 • Habis, hilekâr, kötü, pis.

ıttıla / ıttılâ

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

ıttıla kesb etme

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

ıttıla' / ıttılâ' / اِطِّلَاعْ

 • Haberdâr olma.

kesb-i vukuf

 • Haberi olma. Vukuf sahibi olma. Bilgi edinme.

medar-ı muhabere

 • Haberleşme vasıtası.

mesaj

 • Haber.

mez'

 • Haberin bazısını söyleyip bazısını gizlemek.

mugalgal

 • Haber.

muhaberat / muhâberât

 • Haberleşmeler, konuşmalar.
 • Haberleşmeler.

muhabere / muhâbere / مخابره / مُخَابَرَه

 • Haberleşme.
 • Haberleşme. Karşılıklı birbirine haber verme.
 • Haberleşme.
 • Haberleşme. (Arapça)
 • Haberleşme.

muhaberesizlik

 • Haberleşememe.

muhabir / muhâbir / مخابر

 • Haberci.
 • Haberci.
 • Haberci. (Arapça)

muhbir / مخبر / مُخْبِرْ

 • Haber veren.
 • Haberci.
 • Haber veren.
 • Haber veren, haberci. (Arapça)
 • Haber veren.

münhiye

 • Haber veren, haberci.

münzirat / münzirât

 • Haber verip kötülüğünü söyleyerek korkutanlar.

mürasele

 • Haberleşme, mektuplaşma.

muttali / muttâli

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

muttali olmak

 • Haberdar olmak.

muttali' / مُطَّلِعْ

 • Haberli. Bilgisi olan. Bir yüksek yerden bakarak görüp anlayan. Vâkıf. Derk eden.
 • Haberdar.

nakıl-ı ahbar

 • Haberler nakleden.

nebe

 • Haber.

nebê

 • Haber.

nebe'

 • Haber. (Peygam)

nebe'-aver

 • Haber getiren. (Farsça)

nebi

 • Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber.

necaşi / necaşî / necâşî

 • Habeş Meliki olan "Eshame" nin lâkabıdır. Kamus Şârihinin dediğine göre, mutlaka bu isim, Habeş Meliklerinin has isimleridir.
 • Habeş hükümdarı.
 • Habeş hükümdârı. Habeş krallarına verilen isim.

nefs-i ihbar / nefs-i ihbâr / نَفْسِ اِخْبَارْ

 • Haber vermenin kendisi.

peyam / peyâm / پيام

 • Haber. (Farsça)

peyam-ber

 • Haber getiren. Peygamber. (Farsça)

peyemres

 • Haber getiren, haber ulaştıran, haberci. (Farsça)

peygam / پيغام

 • Haber. (Farsça)

peym

 • Haber. (Farsça)

sifare

 • Habercilik.

şuurdarane / şuurdârâne

 • Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi. (Farsça)

tahadüs

 • Haberleşmek.

tenbie

 • Haber vermek.

teshil-i muhabere

 • Haberleşmenin kolaylaşması.

vakıf olan / vâkıf olan

 • Haberi olan.

vasıta-i muhabere

 • Haberleşme aracı.

vesait-i muhabere / vesâit-i muhabere

 • Haberleşme araçları.

vukufdar / vukufdâr

 • Haberi olan. Bilgili. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın