LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hızlı ifadesini içeren 113 kelime bulundu...

asuf

 • Hızlı ve çabuk yürüyen.
 • Çok şiddetli rüzgar.

ateş-hiram / ateş-hirâm

 • Süratle yürüyen, hızlı yürüyen. (Farsça)

bad-reftar

 • Rüzgâr gibi hızlı yürüyen. Çabuk ve hızlı koşan, sür'atli. (Farsça)

bad-seyr

 • Hızlı yürüyen, rüzgâr gibi koşan, ayağına çabuk. (Farsça)

bad-süvar

 • Koşu atı, hızlı yürüyen at. (Farsça)
 • Hızlı giden atlı. (Farsça)

bais-i sür'at

 • Hızlı gitmesine, sür'atli olmasına sebeb olan.

besbese

 • Bir nesneyi yaş etmek, bir şeyi ıslatmak.
 • Çok çabuk yürüme. Hızlı yürüme.

besrik

 • (Bisrik) Hafif ve hızlı yürüyüşlü bir cins hecin devesi.

bilhads

 • Hızlı bir kavrayışla.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

burak-ı tevfik-i ilahiye / burak-ı tevfik-i ilâhîye

 • Allah'ın burak gibi hızlı olan başarı ihsanı.

çabük

 • Çabuk, seri, aceleli, hızlı, tez, hafif. (Farsça)

çabükrev / çâbükrev / چابك رو

 • Hızlı giden. (Farsça)

cemmaz

 • Hızlı giden.

cemmaz-süvar

 • Hızlı giden bineğe binen kimse. (Farsça)

çevik ve çalak

 • Hızlı hareket eden.

çevikçalak / çevikçalâk

 • Çevik ve hızlı.

dabh

 • Atların koşu esnasındaki nefeslerinin sesleridir ki, sahil denilen kişnemek değil, yemi ve sahibini gördüğü zaman yaptığı gibi hamhame denilen sesi de değil; hızlı nefes sesi olan bir harıltı ve hohlamadır. Denilmiştir ki: Dabh, bir at ve bir de köpek koşarken olur.

dakdake

 • Tez tez yürümek, hızlı yürümek.

demuk

 • Sür'atli, seri, hızlı.

deruc

 • Hızlı esen rüzgâr, fırtına.

devan

 • Hızlı yürüyen, koşan, seğirten. (Farsça)

dilas

 • (Çoğulu: Düles) Hızlı, seri.

düztaban

 • Tıb: Ayak tabanı düz olan kimse. Böyle kişiler çabuk yorulurlar ve hızlı yürüyemezler. (Türkçe)

ekspres

 • ing. Seyahatı esnasında ancak büyük duraklarda duran ve çok hızlı giden vasıta.

ergun

 • Sert başlı at. Hızlı ve oynak olarak giden at. (Farsça)

esra' / اسرع

 • En çabuk, en hızlı. (Arapça)

firaset / firâset

 • Hızlı kavrayış.

firkateyn

 • Buharın icadından evvel kullanılan harp gemilerindendir. Bu gemiler, güvertelerinin altında bir batarya topu hâvi olup hızlı giderlerdi. Bu gemilerin üç direkleri vardı ve içlerinde mürettebatının binbeşyüzü bulanları da vardı.

gazevan

 • Hızlı giden iyi at.

germ-ran

 • Atı çok süren, hızlı at süren. (Farsça)

germiyyet

 • Sıcaklık, hararet. Ateşli ve hızlı çalışma.

hads-i kat'i / hads-i kat'î

 • Hızlı bir şekilde kalbe doğan ve doğruluğu kesin olan bilgi.

hadsen

 • Sezgiyle, zihnin hızlı intikali sûretiyle.

hashas

 • Seri, çabuk, hızlı.

havkale

 • (Çoğulu: Havâkıl) İhtiyar, zayıf, kuvvetsiz ve çelimsiz adam.
 • Hızlı yürüme.

havz

 • Seri sevk, yeynilik, sür'atli oluş, hızlılık.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

hazhaz

 • Seri, sür'atli, hızlı.

hecin

 • Pek hızlı yürüyen bir cins deve.
 • Arap atı ile diğer cins attan doğmuş melez at.

helva'

 • Hızlı yürüyüşlü davar.

hemş

 • Ameli seri olan, hızlı, hareketleri çabuk olan.

hezz

 • Hızlı okumak.
 • Süratli kesmek.

hıbık

 • Uzun, tavil.
 • Hızlı yürüyüşlü at.

huşuf

 • (Çoğulu: Huşef) Seri, eli çabuk, hızlı.
 • Geceleyin yola giden deve.

iczam

 • El kesme.
 • Hızlı yürüme.

iftah

 • Seğirtme.
 • Sık nefes alma, hızlı hızlı soluk alma.

igtila'

 • Hızlı ve sür'atli yürüme. Çabuk yürüme.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ıhlamak

 • Ih diyerek deveyi çökertmek.
 • Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.

ıhtitaf

 • Sür'atle ahzetmek, çok hızlı almak.

inkidar

 • Hızlı yürüme.
 • Düşme ve saçılma.

irgaf

 • Hırsla bakma.
 • Hızlı yürüme.

irkal

 • Hızlı yürüme.

istikare / istikâre

 • Hızlı hızlı yürüme.
 • Yükleri sırtına yükleyip götürme.

kabis

 • Hızlı giden at. Süratli at.

kefit

 • Seri yürüyüş, hızlı yürüyüş.
 • Kuvvet.

kehribar

 • Birşeye hızlı bir şekilde sürüldüğü zaman hafif şeyleri kendine çeken değerli bir taş.

kehrüba

 • Saman kapan. (Farsça)
 • Bir yere hızlıca sürüldüğü zaman, hafif şeyleri kendine çeken bergâmi taş. (Türkçede tahrif edilerek "Kehribâr" denilir.) (Farsça)

kemal-i sür'at

 • Hızlı bir şekilde.

kemal-i sür'atle / kemâl-i sür'atle

 • Çok hızlı bir şekilde.

kezkaz

 • Tez tez yürümek, hızlı hızlı gitmek.

kifat

 • Cem'olmuş, toplanmış, biriktirilmiş.
 • İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer.
 • Hızlı uçmak, gitmek.
 • (Tekili: Küfv) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler.

kulkul

 • Şen, çevik, atik.
 • Bir şeyin deprenmesiyle çıkan ses.
 • Büyük, derin deniz.
 • Hızlı giden at.

ma'c

 • Süratle gitmek, hızlı gitmek.
 • Yürürken dolaşmak.

mellah

 • Dalkavukluk eden, yaltaklanan. Tez tez yürüyen, hızlı yürüyen.

men'ab

 • Cömert.
 • Hızlı yürüyen.

mevvar

 • Seri, çabuk, hızlı, sür'atli.

meyla'

 • Otsuz sahra, çöl.
 • Acele, hızlı, seri.

mu'tedilane

 • Orta hâllice. Ne çok hızlı, ne de çok yavaş olmadan.

mübagbag

 • Çok hızlı, seri ve acûl.

mücrihe

 • Yürümesi ve gitmesi tez olan kişi. Hızlı yürüyen kimse.

müdrenfık

 • Sür'atle yürüyen kişi, hızlı giden kimse.

muhfes

 • Seri, hızlı.

münserih

 • Çabuk ve çevik davranan.
 • Hızlı hızlı giden hayvan.

mütemadih

 • Zararı çok olan kimse. Acele ile yapan, hızlı çalışan kimse.

na'ab

 • Aceleci. Hızlı yürüyen, tez giden kişi.

na'naa

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Hızlı konuşmak, tez tez söylemek.
 • Katı deprenmek.
 • Yemeğe nane koymak.

necaşe

 • Süratle yürümek, hızlı yürümek.

nevend

 • (Nevende) Postacı. Atlı postacı. (Farsça)
 • Hızlı giden at. (Farsça)

nokta-i cevvale / nokta-i cevvâle

 • Dâimî hareket hâlindeki nokta. Dâire şeklinde hızlı dönen bir nokta.

rebez

 • Ayağı hafif. Hızlı yürüyüşlü.

ruh-u cevvale / ruh-u cevvâle

 • Sürekli hareket halinde olan ve çok hızlı hareket eden ruh.

sa'y

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

sefva'

 • Hızlı yürüyen katır.

şemire

 • Hızlı yürüyen deve.

şemizer

 • Hızlı yürüyen deve.

seri / serî / سریع

 • Hızlı. (Arapça)

seri'

 • Çabuk, hızlı.
 • Az vakitte çok iş yapan.

seri-ül hareke

 • Hızlı giden.

seriüsseyir / serîüsseyir

 • Çok hızlı olan, süratle akan.

seriüsseyr / serîüsseyr

 • Hızlı akan.

şiddet-i hareket

 • Hızlı hareket.

sür'at-i icad / sür'at-i îcad

 • Çok hızlı bir şekilde var etme.

sür'at-i imtisal

 • Hızlıca uymak, yerine getirmek.

sür'at-i intişar

 • Hızlı yayılma.

sür'at-i kalem

 • Kaleminin hızlı olması, hızlı yazı yazma.

sür'at-i teessür

 • Çok çabuk ve hızlı etki altında kalma.

sür'at-i zeval

 • Hızlıca geçip gitme, yok olma.

sür'atli

 • Hızlı.

süratli / sürâtli

 • Hızlı.

tahr

 • Uzaklaştırmak. Irak etmek.
 • Atmak.
 • Göz çapağını dışarı atmak.
 • Seri, hızlı.
 • Oku uzak giden yay.

tehacüm

 • Birbirine hücum etme.
 • Bir yere istekle, hızlıca toplanmak, üşüşmek.

tiz-per

 • Hızlı ve çabuk uçan. (Farsça)

tünd / تند

 • Hızlı. (Farsça)
 • Keskin. (Farsça)
 • Acı. (Farsça)
 • Şiddetli. (Farsça)

udric

 • Sarı kaftan.
 • Hızlı ve çok yürüyen at.

üncuc

 • (Çoğulu: Anâcic) Hızlı yürüyen at.

vekra

 • Hızlı yürüyen deve.
 • Ayağını yere kuvvetli basan kadın.
 • Bir nevi sıçramak.

vesic

 • Şiddetli seyir. Hızlı gitme.
 • Hızlı yürüyen deve.

veşkan

 • Hızlı ve aceleci kimse.

zemil

 • Tez, hızlı, seri.
 • Deve yürüyüşünden bir çeşit.

zeruf

 • Seri, hızlı, aceleci.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın