LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Guzel olan ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

ahsenü'l-kasas

 • Kur'ân'daki kıssaların en hoş ve güzel olanı.

ahu

 • Ceylân. (Farsça)
 • Gözleri çok güzel olan. Çok güzel göz. (Farsça)
 • Gazâl. (Farsça)
 • Mc: Dilber. Mahbub. (Farsça)

bahteri / bahterî

 • Salına salına yürüyen, yürüyüşü güzel olan adam.
 • Mağrur, kibirli. Kendini beğenmiş.

bedia / bedîa

 • Benzersiz güzel olan.

bedii / bedîî

 • Bedi' ve güzel olan. Ebedî ve güzel olan. İlahî ve güzel eserlere müteallik bulunan.

beyt-ül gazel

 • Edb: Gazelin en güzel olan beyti.

cemil / cemîl

 • Sonsuz güzel olan ve bütün güzelliklerin sahibi bulunan Allah.

cemile / cemîle

 • Güzel olan.

ehasin

 • Pek güzel, en güzel olan şeyler.

erva'

 • Çok güzel olan genç.
 • Son derece yiğit, cesur ve bahadır adam.
 • Korkmak.

hal ehli / hâl ehli

 • Hâli tavrı güzel olan gönül sâhibi kişi. Velî zat.

hoşavaz

 • Sesi güzel olan. Güzel sesli. (Farsça)

hoşeda

 • Hareket ve davranışı hoş ve güzel olan. (Farsça)

hoşmanzar

 • Manzarası güzel. Güzel görünen. (Farsça)
 • Mc: Güzel yüzlü. Siması güzel olan. (Farsça)

hoşneva

 • Sesi güzel olan. Güzel sesli. (Farsça)

hub-avaz

 • Güzel sesli, sesi güzel olan. (Farsça)

hubruy

 • (Çoğulu: Hubruyân) Yüzü güzel olan. Güzel yüz.

hubş

 • Sesi güzel olan bir kuş.

huri

 • (Ahver ve Havrâ kelimelerinin çoğulu) Ahu gözlüler. Gözlerinin akı karasından çok olan, pek güzel ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemiyecek derecede güzel olan Cennet kızları.

hüsn-ü bilgayr

 • Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.

hüsn-ü bizzat

 • Kendisi bizzat güzel olan.

hüsn-ü mücerred

 • Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere

hüsniyyat

 • Güzel olan hususlar.

ibrin

 • Yüzü çok parlak ve güzel olan sevgili.

lezz

 • Uyku, nevm.
 • Sözü güzel olan, tatlı konuşan kişi.
 • Tatlı, leziz, lezzetli.

lezzat

 • (Tekili: Lezzet) Tatlılıklar. Lezzetler. Tadı hoş ve güzel olan şeyler.

lezzet

 • (Çoğulu: Lezzât) Tad, çeşni. Hoş ve güzel olan şey.

mehpeyker

 • Nurlu, ay yüzlü. Yüzü ay gibi parlak ve güzel olan.

melek

 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

mübettel

 • Islanmış.
 • Çok güzel olan.

mülha

 • (Çoğulu: Mülâh) Siyah ile karışık olan beyaz.
 • Lâtif ve güzel olan söz.

münşi

 • (Neş'et. den) İnşâ eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan.
 • Edb: Maksadı kâğıt üzerinde tasvir ve tesvid eden. İyi nesir yazı yazan, kâtib.

mürtecir

 • Kişnemesi güzel olan at.

nikmanzar

 • (Nîk-manzar) Görünüşü ve manzarası güzel olan. (Farsça)

nur-i mücessem

 • Çok parlak ve güzel olan. Canlı kılığına girmiş gibi olan nur.

reşik

 • Boyu, endamı lâtif ve güzel olan.

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

sanem

 • Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put.
 • Mc: Çok güzel olan.
 • Putperestlerin İlâhı.

şehnaz

 • Eski Osmanlı müziğinde meşhur bir makam ismi. (Farsça)
 • Meşhur bir dünya güzelinin ismi. (Farsça)
 • Çok güzel olan. (Farsça)

sıbah

 • Güzel şeyler. Güzel olanlar. şule.

üksum

 • Çimenlik yer. Çayırı bol ve güzel olan bahçe.

yek-avaz / yek-âvâz

 • Tek sesli, bir sesli. (Farsça)
 • Mc: Bir tarzda, bir şekil üzerine. (Farsça)
 • Edb: Başından sonuna kadar aynı kuvvette güzel olan manzume. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın