LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Guzel koku ifadesini içeren 101 kelime bulundu...

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.
 • Güzel kokulu bir madde.

anber-bar

 • Güzel kokulu. Anber kokulu. (Farsça)

anber-nisar

 • Güzel koku yayan. Anber kokulu. (Farsça)

anber-sirişt

 • Anber gibi güzel kokulu. (Farsça)

anberin / anberîn

 • Güzel kokulu. Anber kokulu.

arf

 • Güzel koku.
 • Yüksek yer.
 • Atın yelesi.
 • Horozun ibiği.

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

attar

 • (Itr. dan) Güzel koku veya iğne iplik gibi şeyler satan.
 • Itriyat dükkanı, güzel koku satan adam.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

bahur / bahûr

 • Sıcakta yerden yükselen buhar.
 • Tütsü. Yakılarak güzel kokular elde edilen ot ve sâir şey.

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

buya / bûya

 • Güzel kokulu.

edhan

 • (Tekili: Dühn) Sürülecek güzel kokulu yağlar.

erec

 • Güzel ve hoş koku. Misk ü anber ve ıtır gibi şeylerin güzel kokusu.

eric

 • Güzel koku. Misk, anber ve ıtır gibi hoş ve lâtif olan şeylerin kokusu.

erih

 • Râyiha-i tayyibe. Temiz ve güzel koku.

ezfer

 • Güzel kokulu şey.

fayih

 • Kendiliğinden dağılan güzel koku.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fevehan

 • (Tekili: Fevh) Güzel kokular.

fevehat

 • (Tekili: Fevha) Güzel kokular.

fevh

 • Yaradan kan fışkırması.
 • Bolluk, genişlik.
 • Güzel kokunun yayılması.
 • Kaynamak.

fevha

 • (Çoğulu: Fevehât) Güzel koku.

fua

 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.

galiye-bar / galiye-bâr

 • Güzel kokulu şey saçan. (Farsça)

galiye-dan / galiye-dân

 • Güzel kokulu şeylerin muhafaza edildiği kap, mahfaza. (Farsça)

gavali / gavalî

 • (Galiye) Güzel kokular.

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

hanve

 • Güzel kokulu bir ot.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hazami

 • Güzel kokulu bir ot.

hoşbu

 • Güzel kokulu, hoş kokan. (Farsça)

iddihan

 • (Dühn. den) Güzel kokular sürünme.

istinşa

 • Güzel koku koklama.
 • Haber, havâdis araştırma.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.
 • Itır, güzel koku.

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

ıtriyyat

 • (Tekili: Itr) Güzel kokulu yağ, esans gibi maddeler.
 • Güzel kokular.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kahve

 • şarap.
 • Hâlis süt.
 • Kahve.
 • Güzel koku.
 • Bolluk, bereket.
 • Kahvehane.

kişniş

 • Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.

lahlaha

 • Güzel kokuların karışmasından meydana gelen koku.
 • Güzel kokularla yapılan bir nevi macun.

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

maatir / maatîr

 • (Tekili: Mı'târ) Devamlı güzel koku sürünenler.

melab

 • Bir cins güzel koku.

mermahur

 • Bir cins güzel koku.

merv

 • Bir cins güzel koku.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

mı'tar

 • (Çoğulu: Meâtır) Devamlı güzel kokular sürünen.

mı'tir / mı'tîr

 • Güzel kokular sürünen.

misk

 • Güzel koku.
 • Bir cins güzel koku ismi. (Asya'nın büyük dağlarında yaşayan bir cins erkek ceylanın karınderisi altındaki bir bezden çıkarılır.)
 • Güzel koku.

misk ü anber

 • Hoş ve güzel koku.

misk-i anber

 • Güzel koku.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

muanber

 • (Anber. den) Güzel kokan. Güzel kokulu.

muattar

 • Itırlı, kokulu.
 • Güzel kokulu bir lâle çiçeğinin adı.
 • Itırlı, güzel kokulu.

müddehin

 • Güzel kokulu yağ sürünen. İdhan eden.

müdehhen

 • Güzel kokulu yağ sürünmüş.

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

mürebbeb

 • Büluğ yaşına kadar beslenip terbiye olunmuş.
 • Güzel kokularla hoş ve lâtif olmuş.

müsta'tır

 • Kendine gökçek ve güzel kokular sürünen.

mutaattır

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünen.

mutayyeb

 • (Tayyib. den) Güzel kokular sürünmüş.
 • Gönlü hoş edilmiş, sevindirilmiş, taltif olunmuş.

mutayyiben

 • Güzel kokular sürünmüş olarak.
 • Sevindirilerek, gönlü hoş edilerek.

mutazavvı'

 • Güzel kokusu etrâfa yayılan.

müteattır

 • Gökçek kokularla kokulanmış. Güzel kokular sürünmüş.

mütegalli

 • Güzel kokular sürünen.

mütetayyib

 • Güzel kokulu şey sürünen.

mütezammıh

 • Güzel kokulu şeylerle karışmış olmak.

nefh

 • Rüzgâr esmek.
 • Güzel kokunun yayılması. Kokmak.
 • Vurmak.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Vuruşmak, kat'etmek.

revaih-i tayyibe / revâih-i tayyibe

 • Hoş ve güzel kokular.

revayih

 • (Revâih) Râyihalar, güzel kokular. (Aslı: Revâih)

revayih-i tayyibe / revâyih-i tayyibe

 • Temiz ve güzel kokular.

reyhan / reyhân

 • Fesleğen, hoş ve güzel koku.
 • Hoş güzel koku.
 • Rızık ve maişet, rahmet.
 • Ekin yaprağı.
 • Fesleğen denilen kokulu bir ot.
 • Hoş ve güzel koku veren çiçek.

reyya

 • Güzel koku.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

sandal

 • (Çoğulu: Sanâdil) Büyük başlı deve.
 • Güzel kokulu bir ağaç.

sekebe

 • Güzel kokulu bir ağaç.

şemaim

 • (Tekili: Şemime) Güzel kokular.

şemim / şemîm / شميم

 • Güzel koku. (Arapça)
 • Güzel kokulu. (Arapça)

şemim-i cibal

 • Dağların güzel kokusu.

şemime

 • (Çoğulu: Şemâim) Güzel kokulu şey, râyiha.

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

ta'tir

 • (Itr. dan) Güzel koku ile kokulandırma.

taattur

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünme.

tahannüt

 • Ölü üzerine güzel kokular serperek kefenlemek.

tatayyub

 • Güzel koku sürünme.

tayyib

 • İyi, hoş. İyi davranış. Temiz.
 • Hz. Peygamber'e (A.S.M.) Cenab-ı Allah (C.C.) en güzel kokular vermiştir. Bu yüzden kendisine Tayyib denilmiştir.
 • Fık: Helâlin her türlü şüphelerden uzak, saf ve temiz kısmına denir.

tazavvu'

 • Bir şeyin güzel kokusunun etrafa yayılması.

tedhin

 • (Dühn. den) Güzel kokulu yağ sürme. Yağlamak.

tenessüm

 • (Nesim. den) Havayı teneffüs etme.
 • Güzel kokular kokutmak.
 • Haber erişmek.

tib / tîb / طيب

 • (Çoğulu: Etyâb) Güzel koku. Güzel kokusu için sürülen şey.
 • Güzel koku. (Arapça)

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zaki

 • Güzel kokulu, keskin kokulu.

zeka / zekâ

 • Çabuk anlama ve bilme kabiliyyeti. Fehim ve idrakte çabuk olma.
 • Ateşin alevlenmesi.
 • Güzel koku alma.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın