LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Guli ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

beyavar

 • Meşguliyet, meşgul olma, uğraşma, iş. (Farsça)

daire-i mülkiye

 • Devlet idaresiyle meşguliyet dairesi.

ebu kalemun

 • Bir nevi kumaş ki, göze türlü türlü görünür. Bâzıları "gülistân-ı kemhâ" derler.

eşgal

 • (Tekili: Şugl) İşler. Meşguliyetler.
 • İşler, meşguliyetler.

girdar

 • Meşgale, meşguliyet. (Farsça)
 • Tarz, âdet, yürüyüş. (Farsça)

gül-bağ

 • Gül bahçesi, gülistan. (Farsça)

gülsitan

 • (Bak: Gülistan)

i'tikaf / i'tikâf

 • Bir şeye devam etmek.
 • Ist: Bir yere çekilip yalnız ibadetle meşguliyet. Hususan Ramazanın son on gününde, mescidlerde ve buna benzer yerlerde kalıp, ibadet, ilm-i iman ve Kur'an, evrad ve ezkâr gibi ibadetlerle meşgul olmak. Böyle bir kimseye "Mu'tekif" denir.

iftitah tekbiri

 • Namaza başlarken alınan tekbir. Namaz, her nevi dünya meşguliyetinden alâkayı keserek kılındığı için, Allahü Ekber diye iftitah tekbirini alarak namaza başladıktan sonra ibadet esnasında dünya işi haram olup namazı bozar. Bu mâna için bu tekbire, tahrime adı da verilir.

işgüç

 • Meşguliyet, vazife, memuriyet. (Türkçe)

iştigal / iştigâl

 • Meşguliyet, uğraşma.

iştigalat / iştigalât

 • (Tekili: İştigal) Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.
 • Meşguliyetler, çalışmalar, uğraşmalar.

lehiv

 • (Lehv) Günahlı, şehevi, nefsâni meşguliyet. Kadınla yabancı erkeğin oynaması.
 • Eğlence, oyun.

meşagil / meşâgil

 • Meşguliyetler ve çalışmalar.
 • Meşguliyetler. İşler. Meşgaleler.
 • Meşguliyetler.

meşağil / meşâğil

 • Meşguliyetler, uğraşlar.

meşagıl-i dünyeviye / meşâgıl-i dünyeviye

 • Dünya meşguliyetleri.

meşagil-i dünyeviye / meşâgil-i dünyeviye

 • Dünya meşguliyetleri, dünyayla ilgili işler.

meşagil-i kesire / meşagil-i kesîre

 • Aşırı meşguliyetler.

meşgale / مَشْغَلَه

 • İş. Meşguliyyet. Boş durmayış.
 • Meşguliyet.
 • İş, meşguliyet.

meşgalesiz

 • Meşguliyetsiz.

mülahafe

 • Mülâzemet, devamlı bir işle meşguliyet. Bir işe bağlılık.
 • İsrar etmek.

mülazemet

 • Devamlı bir işle meşguliyet.
 • Sımsıkı bir işe bağlılık.
 • Staj görme.
 • Gidip gelme.

münhall

 • Boş, meşguliyetsiz, işsiz.
 • Çözülmüş, çözülen.
 • Memuru bulunmayan.
 • Kim: Erimiş.

mutalaa

 • Bir mes'ele hakkında bilgi edinmek için tetkikatta bulunma, okuma, okuma ile meşguliyet.

mütevaggil

 • Bir şeyin çok derinliğine giren, meşguliyetini derinleştiren. Usanmayıp, yorulmayıp gayret ve devam eden.

pişe

 • İş, kâr. Meşguliyet. (Farsça)
 • Alışkanlık, huy, âdet. (Farsça)
 • Meslek, san'at. (Farsça)
 • "Huy edinmiş, alışmış" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hasenât-pişe : İyi şeyleri âdet edinmiş olan. (Farsça)

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

sa'di / sa'dî

 • (M. 1193-1291) Şiraz'da doğmuş büyük bir İran şâiridir. Gülistan ve Divan'ında bol bol temsilî hikâyeler kullanmıştır.
 • Saadete, uğura mensub.

sa'di-i şirazi / sa'di-i şirazî

 • (Hicrî: 587-691) Şiraz'da doğdu. 30 yıl ilme, 30 yıl seyahate, 30 yıl da inzivada ibadetle çalıştı. En meşhur eserleri Bostan ve Gülistan adındaki ahlâkî ve imanî kitaplarıdır.

sadi / sâdî

 • Gülistan isimli ünlü eserin de yazarı olan hakîm bir zat.

şevagil

 • (Tekili: Şagile) Uğraşmalar, meşguliyetler.

şeytani pişe / şeytanî pişe

 • Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet. (Farsça)

tavaggul

 • Fazla meşguliyet, çok uğraşmak.

tefrid

 • Dünya alâka ve meşguliyetlerinden ayrılıp, ibâdet ve tâatle meşgul olma.

üşgule

 • Uğraşılacak iş. Meşguliyet.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR