LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Guce ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

adem-i kuvvet-i zahire / adem-i kuvvet-i zâhire

 • Görünürde herhangi bir maddî güce sahip bulunmayan.

arig

 • Kırılma, gücenme. (Farsça)
 • Kıskançlık, kin, nefret, adavet, düşmanlık. (Farsça)

azürde / âzürde / آزرده

 • Azar görmüş, incinmiş, gücenmiş. Kalbi kırılmış, üzülmüş. (Farsça)
 • İncinmiş, gücenmiş. (Farsça)

azürde-gi / azürde-gî

 • Gücendirilmiş, incitilmiş olma. (Farsça)

dil-gir

 • Kalbe sıkıntı veren gönül tutan. (Farsça)
 • Gücenmiş olan, kırgın. (Farsça)

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

girifte-hatır / girifte-hâtır

 • Gücenik, kırgın. (Farsça)

hatır-mande

 • Gücenmiş, kalbi incinmiş, hatırı kırılmış. (Farsça)

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

hışm-gin / hışm-gîn

 • Dargın, öfkeli, kızgın, darılmış, gücenmiş. (Farsça)

igbirar

 • Kırılmak. Gücenmek.
 • Toz ile paslanmak.
 • Boz benizli olmak.

iğbirar / iğbirâr / اغبرار / اِغْبِرَارْ

 • Kırılma, gücenme.
 • Gücenme, kırgınlık.
 • Kırılma, alınma, gücenme. (Arapça)
 • Gücenme.

igtizab

 • Gücenme, kızma, gazaba gelme, darılma.

infial / infiâl / انفعال

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)
 • Kırılma, gücenme. (Arapça)

infialat

 • (Tekili: İnfial) İnfialler. Gücenmeler. Aksi te'sirler. Teessürler.
 • Hareketlenmeler. Teessür ve hareketler.

inkisar

 • Kırılma. Gücenme.
 • Beddua ve lânet okuma.
 • Şikeste olma.

ishat

 • Darıltma, gücendirme.

işka'

 • Şikâyet ettirme.
 • İntikam alma, öç alma.
 • Darıltma, gücendirme.

ısnan

 • Israr etme, inat etme, ayak direme.
 • Gücenme, darılma.
 • Gururlanma, kibirlenme.

ittifakıyet-i avra / ittifakıyet-i avrâ

 • Tek gözü kör olan ittifak, beraberlik; arkasında hükmeden İlâhî kudret görülmediği için sadece maddî güce sahip olduğu sanılan birlik ve beraberlik.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

mugber

 • (Gubar. dan) Gücenmiş, darılmış, küskün.
 • Tozlanmış, tozlu.

muğber / مغبر

 • Küskün, gücenmiş, darılmış.
 • Kırgın, gücenik. (Arapça)
 • Muğber olmak: Kırılmak, gücenmek. (Arapça)

mugberr-ül hatır / mugberr-ül hâtır

 • Hatırı kalmış, gücenmiş.

mugbir

 • Gücenmiş. İğbirar sahibi.
 • Toz koparan.

muhaşşin

 • Öfkelendiren, kızdıran. Gücendiren.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.
 • Münfail olmak: Gücenmek, alınmak.

münfailane

 • Gücenmiş ve darılmış olarak. Münfail bir tarzda. (Farsça)

münfailen

 • Gücenerek, darılarak, münfail olarak.

münkesir

 • (Kesir. den) İnkisar eden, kırılan, kırılmış, kırık. Gücenmiş.

münkesir-ül kalb

 • Kalbi kırılmış. İncitilmiş, gücenmiş.

rencidehatır / rencidehâtır

 • Gücenmiş, hatırı kırılmış. (Farsça)

sür'at-i infial / sür'at-i infiâl

 • Çok çabuk gücenen, çabuk darılan.

tagbir

 • (Çoğulu: Tagbirât) (Gubar. dan) Toza bulaştırma.
 • Gücendirme, muğber etme.

tıyre

 • Darılma, gücenme.
 • Darılan, gücenen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın