LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Goz kelimesini içeren 292 kelime bulundu...

ab-ı çeşm

 • Göz yaşı.

abre

 • Göz yaşı.

adem-i tarassud

 • Gözetlememe.

adem-i tarassut

 • Gözlemlememe.

adese-i ayniyye

 • Gözleme merceği.

ahrez

 • Gözleri dar ve küçük olan.

air

 • Göz ağrısı.

ajur

 • Gözenek. Göz göz işlenmiş nakış. (Fransızca)

akbenek

 • Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıbandan kalan ve görmeyi yavaş yavaş azaltan beyaz benek.

aksu

 • Gözlerde görülen bir hastalık. (Türkçe)

alamet-i zahire / alâmet-i zâhire

 • Gözle görülen belirti.

alat-ı basariye / âlât-ı basariye

 • Gözle alâkalı gözlük, dürbün gibi optik âletler.

alem-i mülk ve şehadet / âlem-i mülk ve şehadet

 • Gözle görünen maddî ve cismanî âlem.

alem-i şuhud / âlem-i şuhud

 • Gözle görünen âlem, dünya.

aleniyyet

 • Göz önünde olma.

ameş

 • Gözü zayıf olan, gözü yaşlanıp durmadan akan.

atf-ı nazar

 • Göz atma, bakma.

ayin / âyin

 • Gözü değen kişi. Nazarı değen kimse.

ayn

 • Göz, aslı, kendisi.

ayn'ı tersim

 • Gözü resmetmek, çizmek.

aynelyakin / aynelyakîn

 • Göz ile görmüşçesine kesin biliş.
 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.

aysele

 • Gözsüz, a'mâ, kör.

bahak

 • Göz patlama veya patlatma.

bahka'

 • Gözü çıkmış.

bam-ı çeşm

 • Gözkapağı.

basar

 • Göz, görme hissi.

berheme

 • Gözünü kıpırdatmadan bir şeye bakıp durmak.

berk-i hatıf / berk-i hâtıf

 • Göz kamaştıran şimşek.

berk-i hatif / berk-i hâtif

 • Göz kamaştıran şimşek.

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

besasa

 • Göz, ayn.

biaynelyakin / biaynelyakîn

 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.
 • Gözle görürcesine kesin bilerek.

biaynilyakin / biaynilyakîn

 • Gözle görerek kesin bilgi edinme.

bihak

 • Gözsüz etmek, kör etmek.

binek

 • Gözbebeği, hadeka. (Farsça)

cahma'

 • Gözleri büyük ve çok kırmızı olan kadın.

cahzem

 • Gözleri büyük olan kimse.

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

çeşm / چشم

 • Göz. Ayn. Dide. (Farsça)
 • Göz.
 • Göz.
 • Göz.
 • Göz. (Farsça)

çeşm-aşina

 • Göz aşinalığı olan, tanıdık. (Farsça)

çeşman / çeşmân / چشمان

 • Gözler. (Farsça)

çeşmi

 • Göz.

cin

 • Göz ile görülemeyen ruhani varlıklar.

cümud-u ayn

 • Göz donukluğu.

da'ca'

 • Gözü çok siyah ve büyük olan kadın. (müz: Edac)

daac

 • Gözün çok siyah ve büyük olması.

daire-i nezaret

 • Gözetim dairesi.

darare

 • Gözsüzlük.

dem'

 • Göz yaşı, göz yaşı dökme, ağlama.
 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

derpiş / derpîş / درپيش

 • Göz önünde, en önde.
 • Göz önünde. (Farsça)
 • Derpîş edilmek: Göz önünde bulundurulmak. (Farsça)
 • Derpîş etmek: Göz önünde bulundurmak. (Farsça)

didar

 • Göz, görme, görünme.

dide / dîde / دیده / د۪يدَه

 • Göz.
 • Göz.
 • Göz. (Farsça)
 • Göz.

dide-ban / dide-bân

 • Gözcü, bekçi, nöbetçi.

dideban / dîdebân

 • Gözcü, gözleyen.

didegan / dîdegân / دیدگان

 • Gözler. (Farsça)

dil-sir

 • Gözü gönlü tok. (Farsça)

dima'

 • Göz yaşı akan yerlerin izi.

du'ce

 • Gözün büyük ve siyah olması.

ebhas

 • Gözlerinin üstünde veya altında bir miktar yumruca et parçası olan kişi.

ebrec

 • Gözünün akı çok olan güzel gözlü kimse.

ebsar / ebsâr / ابصار

 • Gözler.
 • Gözler. (Arapça)

ecsam-ı latife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nuraniye

 • Gözle görünmeyen nurânî cisimler.

ecyem

 • Gözü büyük ve kırmızı olan. (Müe: Ceymâ)

edmu'

 • Göz yaşları. Aberat.

edveş

 • Gözü dumanlı adam.

elbise-i fahire / elbise-i fâhire

 • Göz alıcı lüks elbise.

emraz-ı ayniyye

 • Göz hastalıkları.

engurek / engûrek

 • Gözbebeği. (Farsça)

ermas

 • Gözü çapaklı kişi.

ers

 • Gözyaşı. (Farsça)

esase

 • Gözucu ile bakma. (Farsça)

eşk / اشك

 • Gözyaşı.
 • Gözyaşı. Dem. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)

eşk-alud

 • Gözü yaşlı. (Farsça)

eşk-riz / eşk-rîz

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

eşkalud / eşkâlûd / اشك آلود

 • Gözyaşlı. (Farsça)

eşve

 • Gözü değen kişi.

gamas

 • Göz pınarından akan irin ve çapak.

gamtaş

 • Gözü zayıf gören.

gaybubet / gaybûbet / غَيْبُوبَتْ

 • Göz önünde olmayış, yokluk.
 • Göz önünde olmama, kaybolma.

girdeban

 • Gözcü, gözetici. (Farsça)

giryan

 • Gözyaşı döken. Ağlayan. (Farsça)

girye

 • Gözyaşı.
 • Gözyaşı. (Farsça)

girye-bar

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

girye-künan

 • Gözyaşı dökerek, ağlayarak. (Farsça)

girye-meşhun

 • Gözyaşı ile dolu. (Farsça)

girye-riz / girye-rîz

 • Gözyaşı döken, ağlayan. (Farsça)

gışavet / gışâvet

 • Göz perdesi.

gıta-yı basar

 • Göz perdesi.

gıyab / gıyâb

 • Göz önünde bulunmama.

hadeka

 • Gözün siyahlığı, gözbebeği.
 • Gözbebeği.
 • Gözbebeği.

hadeka-i ayn

 • Göz güllesi, göz hadakası.

hadid-ül basar

 • Gözü keskin.

hafeş

 • Gözün küçük olması ve görme kuvvetinin zayıf olması. (Öyle kişiye "ahfeş" derler.)

hami / hâmî / حامى

 • Gözeten, himaye eden. (Arapça)

haser

 • Gözün tam görmemesi, göz nurunun zayıf olması.

hasiyet-i isabet / hâsiyet-i isabet

 • Göz değmesi özelliği.

hasr

 • Göz kapağında sivilce çıkmak.

hatf

 • Göz kamaştırma.

hatıf / hâtıf

 • Göz kamaştıran.

havarık-ı zahire

 • Gözle görülebilen harikalar.

havatıf / havâtıf

 • Göz kamaştırıcı şeyler.
 • Göz kamaştıran şeyler.

haver

 • Gözün beyazının çok beyaz ve karasının da çok kara olması.

havla'

 • Gözü şaşı olan kadın. (Müz: Ahvel)

hayalet

 • Göze görünen hayal, karaltı.

hayf

 • Gözün birisi birine muhalif olmak.

hazel

 • Göz kapaklarında olan kabarcıklar.

heml

 • Gözden yaş akmak.

hemu'

 • Göz yaşı akmak.

hıla'

 • Göze çekilen sürme.

hıyre-bahş

 • Göz kamaştıran, aklı durduran. (Farsça)

hudre

 • Göz kapağının içinde çıkan çıban.

hulel-i fahire / hulel-i fâhire

 • Göz alıcı lüks elbiseler; Cennet elbiseleri.

hundure

 • Göz bebeği.

hurde-bini / hurde-bînî

 • Gözle görülmeyecek derecede küçük. Mikroskopik.

ibhak

 • Gözünü çıkarma, kör etme.

igmaz-ı ayn

 • Göz yummak. Aldırmamak, görmemezlikten gelmek.

iğmaz-ı ayn / iğmâz-ı ayn

 • Gözünü kapamak.

igtimaz

 • Gözünü kapatma, gözünü yumma. Uyuma.

ihrak-ı dümu'

 • Gözyaşı akıtma, ağlama.

iktihal

 • Göze sürme çekme.

ingımaz

 • Göz yumulma.

insan-ül ayn

 • Gözbebeği.

isabet-i ayn

 • Göz değmesi, nazar değmesi.

isabet-i nazar / isâbet-i nazar / اِصَابَتِ نَظَرْ

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.
 • Göz değmesi.

isabetiayn / isâbetiayn

 • Göz değmesi.

isale-i dümu'

 • Gözyaşları dökme, ağlama.

ısfirar-ı ayn

 • Gözün sararması.

işmar

 • Göz kırpma, işaret.

ıtlıhah

 • Gözden yaş akma, ağlama.

jale-i eşk

 • Gözyaşı jâlesi. Kırağı tânesine benziyen gözyaşı.

kahl

 • Göze sürme çekmek.

kamr

 • Göz kamaşmak.

karta'

 • Gözünün birisine sürme çekip diğerini unutan ve gömleğini ters giyen budala kadın.

kase-i çeşm / kâse-i çeşm

 • Göz çukuru.

katarat-ı uyun

 • Göz yaşları.

kehila

 • Gözleri yaradılıştan sürmeli olan kadın.

kemh

 • Gözsüzlük.

kig

 • Göz çapağı. (Farsça)

kuhl / كحل

 • Göz sürmesi. (Arapça)

kurur

 • Gözün parlak olması.

kuzehiye

 • Gözün renkli olan tabakası. İris.

lahh

 • Göz yaşının çok olması.

lahs

 • Gözün üst kapağının etli olması.

lahza / lâhza

 • Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış. Zaman.
 • Göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, an.

lehaz

 • Gözucu.

lehaza

 • Gözucu ile bir şeye dikkatlice bakmak.

lemha

 • Göz atma, süratle bakış.
 • Göz atma.

lemze

 • Göz veya kaşla işaret etmek.

maddiyet

 • Gözle görülür, elle tutulur şey.

maddiyyat

 • Gözle görülür, elle tutulur şeyler.

mahsusat / mahsusât

 • Gözle görülen, hisle anlaşılan şeyler. (Ma'kulât'ın zıddı)
 • Gözle görülür şeyler.

manzar-ı çeşm

 • Gözbebeği.

matmus

 • Gözü doğuştan değil de, sonradan kör olmuş adam.

mazi-i şuhudi / mazi-i şuhudî

 • Gözle görünen veya görmüş gibi bilinen bir şeyi anlatan fiil sigası, kipi. "Nuri geldi" gibi.

medar-ül ayn

 • Göz çukuru.

mede-l-basar

 • Gözün görebildiği kadar.

mekfuf-ül ayn

 • Gözü keffolmuş. Kör, âmâ.

melekut alemi / melekût âlemi

 • Gözle görülmeyen âlem, ruh ve mânâ âlemi. Buna yalnız Melekût da denir.

merdüm-i çeşm

 • Gözbebeği.

merdüme

 • Gözbebeği. (Farsça)

merdümek / مردمك

 • Gözbebeği. (Farsça)

merha

 • Gözüne sürme çekmeyi âdet edinmeyen kadın.

merkab

 • Gözetleme yeri.

mesamat / mesâmât

 • Gözenekler, delikler.

mesame / mesâme

 • Gözenek, delik.
 • Gözenek.

meşhudat / meşhudât

 • Gözlemler, görülen şeyler.

meşhudatça

 • Gözlemce.

meşhudiyyet

 • Gözle görüş. şâhid oluş. şâhidlik.

mikroskop

 • Gözle görülmeyecek kadar küçük cisimleri, çok defa büyük göstermeye yarayan âlet. (Fransızca)

mirba

 • Gözcülerin üstüne çıkıp baktıkları yüksek yer.

mirsad / mirsâd / مرصاد

 • Gözetleme vasıtası; dürbün.
 • Gözetleme yeri.
 • Gözlemevi, gözlem yeri. (Arapça)

muayene / muâyene

 • Gözden geçirme.

mubassır

 • Gözcü, bakıcı.

mugazane

 • Gözün yanlarında olan büklüm.

muhit-i nigah / muhit-i nigâh

 • Göz çevresi.

mukaddem-ül ayn

 • Gözün kenarı. Gözün pınarı.

mukarre

 • Göz yaşının durması.

muntazır / مُنْتَظِرْ

 • Gözeten, bekleyen.

müraat / mürâat / مراعات

 • Gözetme. (Arapça)

müraat etme

 • Gözetme, uyma.

murakabe

 • Gözetim, kontrol.

müşahedat / müşâhedât / müşahedât / مشاهدات

 • Gözlemler.
 • Gözlemler.
 • Gözlemler. (Arapça)

müşahede / müşâhede / مشاهده

 • Gözlem.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Müşâhede edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Müşâhede olunmak: Gözlemlenmek. (Arapça)

müşahede edici

 • Gözlemci.

müşahede edilen

 • Gözlemlenen.

müşahedet

 • Gözlem, deney, tecrübe.

müşahedeten / müşâhedeten

 • Gözlemle.
 • Gözlemle.

müşahitlik

 • Gözlemcilik.

müstağni-i muhteriz / müstağnî-i muhteriz

 • Gözütok davranıp istemekten çekinen; başkalarından yardım istemekten sakınıp çekinen.

mutarassıd

 • Gözleyen. Tarassud eden.

müteazım

 • Göze büyük görünen, taâzum eden, gözde büyüyen.

müteşahhıs

 • Gözle görünür hâle gelen, şahsı fark edilmiş olan, ayırt edilmiş olan.

na-meşhud

 • Gözle görülmemiş, şâhit olunmamış. (Farsça)

nasb-ül ayn

 • Göz dikilmesi. Bir şeye hırsla ve şiddetli arzu ile bakmak, göz dikmek.

nasbü'l-ayn

 • Göz önü.

nasur

 • Göz pınarında, mak'at havâlisinde ve diş etlerinde olur bir hastalık.

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

nazar et

 • Göz at, bak.

nazar-endaz

 • Göz atmak. Göz atan, bakan, nazar eden. (Farsça)

nazar-firib

 • Göz aldatan. (Farsça)

nazar-ı dikkate alınma

 • Göz önünde bulundurulma.

nazar-ı müşahede

 • Göz önünde, göze görünecek şekilde.

nazar-rüba / nazar-rübâ

 • Göz çeken. (Farsça)

nazarında

 • Gözünde.

nazarından

 • Gözünden, dikkatinden.

nazarıyla

 • Gözüyle, bakışıyla.

nazırlık / nâzırlık

 • Gözlemcilik, gözeticilik.

nazırsız / nâzırsız

 • Gözlemcisiz.

nazragah / nazragâh

 • Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü. (Farsça)

neca

 • Göz değmek.

nem-i dide

 • Göz yaşı.

nezaret / nezâret / نَظَارَتْ

 • Gözetim altında tutma.
 • Gözetme.

nezaret eden

 • Gözeten.

nezaretçi

 • Gözetmen.

nezzare / nezzâre

 • Gözcü, seyirci.

nigehban / nigehbân

 • Gözcü, gözetici, bekçi. (Farsça)

nokta-i biniş

 • Gözbebeği.

nühur

 • Göz, basar, ayn. (Farsça)

nur-u ayn

 • Gözün nuru.

nur-u basar

 • Göz nuru, görme duyusunun nuru.

pih

 • Göz çapağı. (Farsça)

piş-i nazar / pîş-i nazar

 • Göz önü.
 • Göz önü.

piş-i nazara getirmek

 • Göz önünde bulundurmak.

pürşaşaa / pürşâşaa

 • Göz alıcı parlaklıkta, çok gösterişli.

rakıb

 • Gözeten, bekleyen.

rakib / rakîb

 • Gözetleyen.
 • Gözetleyen, denetleyici.

ramas

 • Göz çapağı.

rasad / رَصَدْ

 • Gözetlemek, beklemek, pusuda olmak.
 • Gözetleme, bakma.
 • Gözlem.

rasadhane / رصدخانه

 • Gözlemevi. (Arapça - Farsça)

rasadi / rasadî / رصدی

 • Gözlemle ilgili. (Arapça)

rasat

 • Gözetleme.

rasat ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

rasat etmek

 • Gözetlemek.

rasathane / rasathâne

 • Gözlem evi.

rassad / رصاد

 • Gözlemci, gözlem yapan. (Arapça)

remas

 • Göz pınarında toplanan çapak.

remed

 • Gözün ağrıması, göz kapağı iltihabı.

revnakdar

 • Göz alıcı güzellikte.

revnaktar

 • Göz alıcı güzellikte.

rime-i çeşm

 • Göz çapağı.

rüs'

 • Göz kapağında olan hastalık.

sad

 • Göz hastalığı, göz ağrısı.

şafin

 • Göz ucuyla bakan kişi.

sarfınazar

 • Gözden kaçan.

şekl-i hazır / şekl-i hâzır

 • Göz önünde bulunan şekil.

sem u basar

 • Göz ve kulak; görme ve işitme.

sevad-ül ayn

 • Göz bebeği.

şeve

 • Göz değmesi, nazar değmesi.

sirişk / سرشك

 • Gözyaşı. (Farsça)

şuaat-ı ayniye / şuâât-ı ayniye

 • Gözdeki ışık hüzmeleri, göz feri.

şüfun

 • Göz ucuyla bakmak.

şükle

 • Gözün ağındaki kırmızılık.

ta'vir

 • Gözsüz etmek. Kör etmek.

taazum

 • Gözünde büyümek. Büyük görünmek.

tahavus

 • Göz ucuyla bakmak.

taht-ı nezaret / taht-ı nezâret / تَحْتِ نَظَارَتْ

 • Gözetim altı.
 • Göz altı.

taht-ı nezaretinde

 • Gözetimi altında.

taht-ı tevkif

 • Gözetim altı, hapishane.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

takziye

 • Gözün çapağı dışarı itmesi.

tamh

 • Gözünü yukarı kaldırıp bakmak.

tarassud / ترصد / تَرَصُّدْ

 • Gözetleme.
 • Gözetleme.
 • Gözleme. (Arapça)
 • Tarassud edilmek: Gözlenmek. (Arapça)
 • Tarassud etmek: Gözlemek. (Arapça)
 • Gözetleme.

tarassudat / tarassudât

 • Gözlemeler.
 • Gözetlemeler.

tarassut

 • Gözetleme.

tarassut eden

 • Gözetleyen.

tarf

 • Göz, nazar, bakış.

tarfe / طرفه

 • Göz açıp kapayış. (Arapça)

tarfet-ül ayn

 • Göz kapağının bir kere açılıp kapanması kadar geçen kısa ân.

tarfetü'l-ayn

 • Göz kapağının açılıp kapanışı kadar geçen kısa zaman.

tarfetülayn / طرفة العين

 • Göz açıp kapayıncaya kadar.
 • Göz açıp kapayıncaya dek, bir anda. (Arapça)

teazum

 • Gözde büyümek. Azametlenmek. Büyük görünmek.

tebassur

 • Göz açıklığı, dikkat-i nazar. İleri görüş.

tedmi'

 • Göz yaşı dökmek.

tehdid / tehdîd / تهدید

 • Göz dağı verme, birisini korkutma. Korkutulma.
 • Gözdağı varma.
 • Gözdağı. (Arapça)
 • Tehdîd edilmek: Gözdağı verilmek. (Arapça)
 • Tehdîd etmek: Gözdağı vermek. (Arapça)

tehdidamiz / tehdîdâmîz / تهدید آميز

 • Gözdağı vererek, tehdit edici. (Arapça - Farsça)

tehdidat / tehdidât

 • Gözdağı vermeler.

tehdiden / tehdîden / تهدیدا

 • Gözdağı vererek tehdit ederek. (Arapça)

tehdidkar / tehdîdkâr / تهدیدكار

 • Gözdağı verici, tehdit edici. (Arapça - Farsça)

tekehhul

 • Göze sürme çekme. Suni kara gözlü olma.

telahuz

 • Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma.

temaşa ehli / temâşâ ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

tevafukat-ı gaybiye

 • Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur'an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.

tiz-çeşm

 • Gözü keskin. (Farsça)

uhuz

 • Göz ağrısı.

usur

 • Gözcülük etmek.

uyun / uyûn / عيون

 • Gözler. (Arapça)

vaziyet-i meşhude / vaziyet-i meşhûde

 • Gözlemlenen durum.

zabit / zâbit

 • Gözetici, subay.

zabitlik

 • Gözeticilik.

zac / zâc / زاج

 • Göztaşı. (Arapça)

zafere

 • Göze inen perde.

zerur

 • Göz otu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın