LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gogus ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

akciğer

 • Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.

amazon

 • Milattan önce yaşamış İskitlerin kadın askerlerine verilen isim. Göğüslerini dağlatarak küçükten harbe alıştırılan bu İskit kadınlarının şiddetli muharebeler yaptıkları yazılıdır.
 • Güney Amerika'da büyük bir nehir adı.

bazile

 • Tıb: Göğüs veya karnın içinde husule gelen gaz veya su şişlerinin mahfazasını delmeye mahsus ve boru içinde mahfuz bir mil.

behir

 • Nefesi sıkışıp çok soluyan kimse. Nefes darlığı olan.
 • Göğüsdarlığı hastalığı sebebiyle solumaktan yol yürüyemiyen kimse.

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

belde

 • Memleket, şehir.
 • Büyük köy.
 • Yer, arz.
 • Göğüs, sadır.
 • İki kaş arasında kıl olmayıp açık olması.

ber / بر

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)
 • Üzeri. (Farsça)
 • Üzere. (Farsça)
 • Göğüs. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

berk

 • (Çoğulu: Bürük) Göğüs, sadr.
 • Çok çöken deve.

bildem

 • Göğüs önü.
 • Boğaz.
 • Akılsız kimse.

caniha

 • Bir tarafa meyleden veya bir cenahı tutan.
 • Göğüs altındaki iyeği.

cevş

 • (Çoğulu: Cevâşin) Demir gömlek.
 • Göğüs.
 • Orta.

ceyar

 • Gadaptan ve açlıktan dolayı göğüste olan hararet.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

cincin

 • (Çoğulu: Cenâcin) Göğüs kemiği.

cü'şuş

 • Göğüs. Sadır.

cüşre

 • Öksürük.
 • Göğüs sertliği.

denen

 • Bir kişinin belinin bükülüp eğri olması.
 • Kolları çok kısa olmak.
 • Hayvanların ayakları kısa ve göğüsleri yere yakın olması.

dıl'-i kazib / dıl'-i kâzib

 • Tıb: Göğüs kemiğine dayalı beş adet küçük kaburga kemiği.

fedakar / fedakâr

 • Her türlü zahmetlere göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden. (Farsça)

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fedakarlık / fedakârlık

 • Varlığını feda edip her türlü sıkıntılara göğüs gererek dâvası uğruna sebat etme.

gerdan / gerdân

 • Boyunla göğüs arası.

hayzum

 • (Çoğulu: Hayazim) Göğüs tahtası.

hazem

 • Göğüs kemiği.
 • Davarın karnının ve böğrünün dolu olması.

hazim

 • Basiretli, tedbirli.
 • Göğüs. Göğüs ortası.

hicab-ı haciz / hicab-ı hâciz

 • (Hicab-ı sadr) Tıb: Göğüs ile karın uzuvlarını birbirinden ayıran perde, zar. Diyafram.

iktiham

 • Göğüs germe, zorlukları aşma, yenme.

iktihamat

 • (Tekili: İktihâm) İktihamlar, hücumlar, saldırışlar.
 • Tahammül etmeler, göğüs germeler.

izar

 • Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.
 • İsmet, iffet.
 • Zevce.

kaas

 • Boynu göğüse girmek.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.

kass

 • Göğüs.
 • Saç kesmek.
 • Kırkmak.
 • Koyundan kırkılmış yün.

kassi / kassî

 • Göğüsle alâkalı. Sadrî.

kelkel

 • (Çoğulu: Kelâkil) Göğüs, sadr.

kuas

 • Bir hastalık (ki göğüsü tutar.)

leban

 • Göğüs.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

merdega

 • (Çoğulu: Merâdıg) Boğaz ile göğüs arası.

mesarib

 • (Tekili: Mesrebe) Otlaklar, çayırlar, mer'alar.
 • Karından göğüse kadar olan yerde biten kıllar.

mesrebe

 • (Çoğulu: Mesârib) Deve ve koyun sürülerinin çayırlık, mer'a, otlakları.
 • Vücudda karından göğüse kadar olan kıllı yer.

misbah-ı sadri / misbah-ı sadrî

 • Göğüs yüzgeçi.

müreyta

 • Göğüsle kasık arası.

müstaktil

 • (Katl. dan) Ölüme karşı göğüs geren. İstiktal eden.

nahme

 • Göğüsten çıkan ses.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

nehr

 • Boğazlamak, kesmek.
 • Namazda sağ elini sol eli üzerine koymak.
 • Sadr, göğüs.

nevta

 • Göğüste olur bir verem.

nuhur

 • (Tekili: Nahr) Ayların evvelleri.
 • Göğüsler.

rehabe

 • Göğüs üzerinde olan yumuşak kemik.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sadır

 • Kalp, göğüs.

sadr / صدر

 • Göğüs, yürek, ön, baş, ileri.
 • Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan... Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
 • Kalb, göğüs, ön.
 • Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
 • Rücu.
 • Bir aruz kalıbı.
 • Baş, reis, başkan.
 • Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Göğüs, kalp.
 • Göğüs. (Arapça)
 • Baş. (Arapça)
 • Başköşe. (Arapça)
 • Sadrazam. (Arapça)
 • Sadra şifa vermek: İşe yaramak, rahatlatmak. (Arapça)

sadri / sadrî

 • (Sadriye) Göğüsle ilgili, göğüse ait.

semenber / سمنبر

 • Yasemin göğüslü. (Farsça)

senaf

 • Deve bağlanan ip.
 • Deve göğüsü.

simber / sîmber / سيمبر

 • Gümüş gibi beyaz göğüslü. (Farsça)

sine / sîne / سينه / س۪ينَه

 • Göğüs. Sadır. Kalb. (Farsça)
 • Göğüs, kalb.
 • Göğüs.
 • Göğüs. (Arapça)
 • Yürek. (Arapça)
 • Göğüs.

sine-bend

 • Göğüs bağı, sütyen. (Farsça)

sine-gah / sine-gâh

 • Göğüs. (Farsça)

sine-i saf ve berrak

 • Temiz ve berrak göğüs, kalp.

sudur / sudûr / صدور

 • Olma, meydana gelme. Sâdır olma.
 • (Tekili: Sadr) Göğüsler, sadırlar.
 • Olma, meydana gelme.
 • Göğüsler, sadırlar.
 • Çıkış. (Arapça)
 • Göğüsler. (Arapça)

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

tecsim

 • Diz üstüne veya göğüs üstüne çökmek.

teraib

 • (Tekili: Teribe) Tıb: Göğüs kemikleri. Kaburga kemikleri. Gerdanlık yeri.

teribe

 • (Çoğulu: Terâyib) Göğüs.

tulye

 • (Çoğulu: Tulâ) Boyun önü.
 • Göğüs önü.

ul'ul

 • Göğüs altında ve karın üzerinde dile benzer bir kemik.
 • Çekik kuşunun erkeği.

vücum

 • Tiksinme, iğrenme.
 • Darılma, küsüp susma.
 • Göğüse vurma.
 • Kederli olma.

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

zevr

 • Yalan, kizb.
 • Bâtıl mâbud.
 • Ziyaret etmek.
 • Göğüs üstü.
 • Göğüs altı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın