LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gocebe ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

a'rab

 • Göçebe Araplar, çölde yaşayan Araplar.

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

ahbiye

 • (Tekili: Hıbâ) Kıldan yapılmış göçebe çadırı.
 • Keçe ve kıldan yapılan evlerde konup göçen Türkler.

arraf

 • Falcı, kâhin, müneccim.
 • Hekim.
 • Göçebe Arab aşiretlerinin örfe vâkıf umumi bilgileri. (Müe: Arrâfe)

aşiret / aşîret

 • Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile.
 • Dil ve kültürü büyük ölçüde aynı türden olan, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında sosyal, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk; oymak.

bedavet / bedâvet / بداوت

 • Bedevilik, göçebelik; şehirlilikten uzak köy ve göçebe hayatı.
 • Göçebelik. (Arapça)
 • Bedevîlik. (Arapça)

bedevi / bedevî

 • Çölde yaşayan. Göçebe. Medeni olmayan ve şehir hayatı yaşamıyan.
 • Seyyid Ahmed-i Bedevî nâmındaki büyük bir zâtın tarikatı ve onun mensubu olan.
 • Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar.
 • Çölde çadırda yaşayan göçebe, çöllü, Arap göçebesi.
 • Göçebe, çölde yaşayan.

bedevilik / bedevîlik

 • Göçebelik.

bedeviyane / bedeviyâne

 • Göçebe gibi.

bedeviyet / بَدَوِيَتْ

 • Bedevîlik, göçebelik.
 • (Bedâvet) Göçer hayatı yaşayış. Göçebelik. Bedevilik.
 • İlkel göçebelik, şehirliliğin zıddı.

bedeviyyet / بدویت

 • Göçebelik. (Arapça)
 • Bedevîlik. (Arapça)

çadernişin / çâdernişin / چادرنشين

 • Göçebe, çadırda yaşayan. (Farsça)

earib

 • (Tekili: A'rabî) Çölde yaşayan, göçebe Arablar.

ehl-i bedeviyet

 • Göçebeler, köylüler.

fustat

 • (Fistat) Göçebelerin kıldan yapılan çadırı. Büyük çadır.
 • Kapıya asılan perde.
 • Cemaat.

haşem-nişin

 • Göçebe. (Farsça)

hayme-nişin / hayme-nîşin

 • Çadırda oturan. Göçebe.
 • Göçebe, çadırda yaşayan bedevi.

haymenişin / خيمه نشين

 • Göçebe, çadırda yaşayan. (Arapça - Farsça)

hiba

 • (Çoğulu: Ahbiye) Abadan veya keçeden yapılmış göçebe çadırı, oba.

horda

 • Göçebe ve ilkel olarak yaşayan, yağmacılık eden insan topluluğu. (Fransızca)

hoşnişin

 • (Çoğulu: Hoş-nişinân) Göçebe. (Farsça)
 • Rahat yerleşmiş. (Farsça)

mütemeddin

 • Medeni, görgülü, terakki etmiş. Şehirleşmiş olan. Bedeviliği, göçebeliği bırakıp medenileşmiş olan.

oba

 • Ev biçimi, birkaç direkli, uzun bölüntülü keçeden yapılmış göçebe çadırı.
 • Çadırlardan müteşekkil küçük topluluk.
 • Göçebe ailesi. Çadır halkı.

revaid

 • Göçebe topluluk.

sahra-neverd

 • Çölde dolaşan. Göçebe. (Farsça)

sahra-yı bedeviyet / sahrâ-yı bedeviyet

 • Göçebe Arapların yaşadığı çöl.

yörük

 • Eskiden göçebe olarak yaşayan Türk oymaklarından her birisi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın