LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gitmiş ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

ayman

 • Süt içmeğe iştihası olan erkek.
 • Malı gitmiş kişi.

behemzede

 • Topluluğu dağıtmış, cemiyeti bozmuş. (Farsça)

behişt-hıram / behişt-hırâm

 • Cennete gitmiş. (Farsça)

ber-heva

 • Kaybolmuş, havaya gitmiş. (Farsça)

berhava

 • (Berhevâ) Boş, faydasız. (Farsça)
 • Havaya uçurulmuş. Havaya gitmiş. (Farsça)

camis

 • Cansız, camid.
 • Letâfeti gitmiş olan elbise.

cüneyd-i bağdadi / cüneyd-i bağdadî

 • (Hicri: 207-298) Şafii Hz.lerinin talebesinden ders almıştır. Zamanın kutbu sayılmıştır. 30 defa yaya olarak hacca gitmiştir. Büyük velilerdendir. (K.S.)

dil-şüde

 • Gönlü gitmiş. Âşık. (Farsça)

ehsa

 • Şaşmış, şaşa kalmış, hayret etmiş ve taaccübüne gitmiş olan kimse.

fırak-ı dalle / fırak-ı dâlle

 • Dalâlete gitmiş fırkalar. Dalâlette kalmış cemaatler.

gamil / gamîl

 • Tüyü gitmiş yumuşak deri.

hacc / hâcc

 • (Çoğulu: Hüccac) Hacca gitmiş kimse. Hacı.

hasir / hasîr

 • Feri gitmiş, donuklaşmış göz.
 • Hasret çeken. Meramına nail olamayan.
 • Yorulmuş.
 • Açılmış.
 • Zayıf.

heder saymak

 • Boş saymak, boşu boşuna gitmiş saymak.

huşrübude

 • Aklı kapılmış, aklı başından gitmiş. (Farsça)

magşiyy

 • Aklı gitmiş hayran kimse.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

meczub

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

mesbut

 • Meyyit, ölü.
 • Deli, aklı gitmiş.

mest-i laya'kıl / mest-i lâya'kıl

 • Aklı baştan gitmiş, sarhoş.

muhdes

 • İhdas edilmiş. Sonradan meydana gelmiş, eskiden olmayan.
 • İlm-i Hâlde: Şer'î temizliği gitmiş, abdest veya guslü lâzım gelmiş olan.

mümehhal

 • Tadı gitmiş ve biraz bozulmuş süt.

mün'adim

 • Ma'dum. Ademe gitmiş. Yok olan.

refte

 • Gitmiş. (Farsça)

rübb

 • (Çoğulu: Rubub) En aşağı derece ile pişmiş ve üçte birinden azı gitmiş olan sıkılmış üzüm.

sa'l

 • Başı küçük olan kimse.
 • Başı küçük deve kuşu.
 • Tüyü gitmiş eşek.

şesis

 • Sütü gitmiş hayvan.

tebuk gazvesi

 • Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam'da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk'e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk'te on

urrak

 • Kabuğu soyulmuş ağaç.
 • Eti gitmiş kemik.

valih / vâlih

 • Keder ve hüzünle aklı gitmiş, şaşırmış, hayrette kalmış.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR