LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gi kelimesini içeren 362 kelime bulundu...

a'mak-ı hafa / a'mâk-ı hafâ

 • Gizlilik derinlikleri.
 • Gizli derinlikler.

abiştgah / abiştgâh

 • Gizlenecek yer, gizli yer. (Farsça)

adab-ı duhul / âdâb-ı duhul

 • Giriş kuralları.

ağdiye

 • Gıdalar.

ahkam-ı mesture / ahkâm-ı mesture

 • Gizli hükümler.

alenen

 • Gizli olmayarak, açıktan.

an-be-an

 • Gittikçe, yavaş yavaş, zaman ilerledikçe.

anbean

 • Gitgide, gittikçe.

ane / âne / انه

 • Gibi anlamını verecek şekilde sıfat ve zarf yapan son ek. (Farsça)

anfeanen

 • Gitgide, zamanla.

asa / âsâ / آسا

 • Gibi. (Farsça)

asar-ı hafiye / âsâr-ı hafiye

 • Gizli eserler.

asay

 • Gibi. (Farsça)

avret

 • Gizlenmesi gereken şey.
 • Gizlenmesi gereken, dinen görünmesi haram sayılan organlar.

azb

 • Gizli kalma. Görünmez olma.

azimet / azîmet / عزیمت

 • Gitme, yola çıkma. (Arapça)
 • Azimet etmek: Gitmek. (Arapça)

batınen / bâtınen

 • Gizili içe ait, olarak.

bed-reftar

 • Gidişi ve hareketi fenâ olan. (Farsça)

bervech-i / بروجه

 • Gibi. (Farsça - Arapça)

beşaret-i gaybiye / beşâret-i gaybiye / بَشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gizli, gaybî olan müjde.

bu'd-i mesafe

 • Gidilen yolun uzaklığı.
 • Gidilen yolun uzaklığı.

büjhan

 • Gıpta etme, imrenme. (Farsça)

bül'um

 • Gırtlak, hançere.

came / câme / جامه

 • Giysi. (Farsça)

casus

 • Gizli sırları haber veren, ajan.

cessas

 • Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi.

cevasis / cevâsis

 • Gizli şeyleri araştıranlar.

çu / çû

 • Gibi.

cübbe

 • Giyilmesi sünnet olan, bilhassa namazda giyilen uzun ve bolca bir giysi.

çün

 • Gibi.

cüret-i teşebbüs

 • Girişimcilik; bir işi yapmak için cesaret etme.

da'cele

 • Gitmekte ve gelmekte tereddütlü olmak.

dahc

 • Gizlemek, örtmek.

dahl

 • Girme, etki.

def etme

 • Giderme, uzaklaştırma.

def etmek

 • Gidermek, uzaklaştırmak.

dehalet / dehâlet

 • Girme, sığınma.

delalet-i zımniye / delâlet-i zımniye / دَلَالَتِ ضِمْنِيَه

 • Gizli olarak, içten içe delil olma.

dellal-ı muzhir / dellâl-ı muzhir

 • Gizli güzellikleri ortaya çıkararak ilân eden.

derece

 • Gitgide yükselen durumların her biri, kerte.

dereke

 • Gitgide alçalan durumların her biri.

desise

 • Gizli hile, oyun.

dibace / dîbâce / دیباجه

 • Giriş, önsöz. (Farsça)

duhul / duhûl / دخول

 • Girme, katılma, gelme.
 • Girme, dahil olma.
 • Girme.
 • Giriş, içeri girme. (Arapça)
 • Duhûl etmek: Girmek, içeri girmek. (Arapça)

duhuliye / duhûliye / دخوليه

 • Giriş ücreti. (Arapça)

ehl-i gıybet

 • Gıybet eden, arkadan çekiştiren kimseler.

elbise / البسه

 • Giysiler. (Arapça)

elgıbta

 • Gıpta olunur, gıpta ederim.

elhannas / elhannâs

 • Gizli şeytan.

emr-i gaybi / emr-i gaybî

 • Gizli emir.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

esbab-ı inkişaf / esbâb-ı inkişaf

 • Gizli kalmış hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler.

esrar-ı hafiyye

 • Gizli ve saklı sırlar.

esrarengiz / esrârengiz / esrârengîz / اسرارانگيز

 • Gizli ve sırlı olan.
 • Gizemli. (Arapça - Farsça)

esvab / esvâb / اثواب

 • Giyecekler.
 • Giysiler. (Arapça)

fenn-i iaşe / fenn-i iâşe

 • Gıda bilimi.

fikr-i muzmer

 • Gizli kalmış ve dışarı vurulmamış fikir.

fünun-u hafiye

 • Gizli ilimler.

fürce

 • Girilecek yer, delik.
 • Girecek yer, yarık.

fuzuh

 • Gizli işlerin zahir olup açığa çıkması.

gayb

 • Gizli, görünmeyen, belirsiz.

gaybet

 • Gıybet.

gayr-ı mahrem

 • Gizli olmayan.

gayr-i mahrem / غَيْرِ مَحْرَمْ

 • Gizli olmayan.
 • Gizli olmayan.

genc-i nihan

 • Gizli hazine.

gıbta-aver / gıbta-âver

 • Gıbta ettiren, imrendiren. (Farsça)

gıbta-ferma / gıbta-fermâ

 • Gıpta verici, imrendirici. (Farsça)

gıda-bahş

 • Gıda veren, besleyen.

gıdai / gıdaî

 • Gıdayla ilgili.
 • Gıda olabilen. Gıda cinsinden.

gidişat / gidişât

 • Gidişler, işlerin yürüyüşü.

girizgah / girizgâh

 • Giriş yeri.

gıza

 • Gıda, besin.

haceb

 • Gırtlak.

hachace

 • Gizlenmek.

hafa / hafâ / خفا

 • Gizlilik. Gizli olmak. Saklılık.
 • Gizlilik, kapalılık.
 • Gizlilik.
 • Gizlilik.
 • Gizlilik. (Arapça)

hafagah / hafagâh / hafâgâh / خفاگاه

 • Gizlenilecek yer, gizlenme yeri, siper. (Farsça)
 • Gizlenilecek yer. (Arapça - Farsça)

hafaya / hafâyâ / خفایا

 • Gizli şeyler, sırlar.
 • Gizli şeyler. (Arapça)

hafi / hafî / خفى / خفي / خَف۪ي

 • Gizli.
 • Gizli, kapalı.
 • Usûl-i fıkıh ilminde, mânâsı açık olduğu hâlde söyleyenin maksadını ifâde etme husûsunda kapalı, gizli söz.
 • Tasavvufta âlem-i kebîrdeki beş latîfeden biri.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli (Arapça)
 • Gizli.
 • Gizli.

hafiye

 • Gizli çalışan, casus.

hafiyy ü celi / hafiyy ü celî

 • Gizli ve âşikâr.

hafiyyat / hafiyyât / خفيات

 • Gizli şeyler. Gizlilikler.
 • Gizli şeyler. (Arapça)

hafiyye / خفيه

 • Gizli polis. (Arapça)

hafiyyen / خفيا

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.
 • Gizlice. (Arapça)

hafiyyeten

 • Gizlice, gizli ve saklı olarak.

hakaik-i hafiye

 • Gizli hakikatler.

hall

 • Giren, dâhil olan. İnen.

halveti / halvetî

 • Gizliliğe önem veren bir tarikatın mensubu.

hançere

 • Gırtlak, boğaz.
 • Gırtlak.

hancere / حنجره

 • Gırtlak, hançere. (Arapça)

harc

 • Gider, vergi.

hasife / hasîfe

 • Gizlenen kin, hased ve düşmanlık.

haşş

 • Girmek, dühul etmek.

hediye-i gaybi / hediye-i gaybî

 • Gizli hediye.

helezon

 • Gittikçe daralan iç içe daireler.

hemanend / hemânend / همانند

 • Gibi. (Farsça)

hemçü / همچو

 • Gibi. (Farsça)

hemsen

 • Gizli sesle. Gizli ses. Savt-ı hafi.

henme

 • Gizli ses.

hesmele

 • Gizli söz.

hetmele

 • Gizli kelâm, gizli söz.

hibale-i telbisat

 • Gizli, kamufleli tuzak.

hıfz-ı gaybi / hıfz-ı gaybî

 • Gizli koruma.

hissiyat-ı hafiyye

 • Gizli hisler, duygular.

hoşreftar

 • Gidişi, yürüyüşü güzel. Güzel gidişli. (Farsça)

hükm-ü zımni / hükm-ü zımnî

 • Gizli, kapalı, örtülü hüküm.

hulul / hulûl

 • Girme, geçme.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

hüsn-ü mahfi / hüsn-ü mahfî

 • Gizli güzellik.

hutu'

 • Gitmek.

ictinan

 • Gizlenmek.

iddihal

 • Girme, duhul etme, dahil olma.

idgam

 • Gizleme.

idhal

 • Girme.

ifşa / ifşâ

 • Gizli olanı açıklama.

igtiyab

 • Gıybet etmek. Zemmetmek. Yermek.

ihfa / ihfâ / اخفا

 • Gizleme.
 • Gizleme, saklama.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ıhmar

 • Gizli etmek, saklamak.

ıhtiba'

 • Gizlenmek, örtünmek.

ihtifa / ihtifâ / اختفا

 • Gizlenme. Saklanma.
 • Gizlenme.
 • Gizlenme. (Arapça)

ihtital

 • Gizli söylenen sözü dinleme. Kulak kabartma.

ikdam / ikdâm / اقدام

 • Girişim. (Arapça)

ikman

 • Gizleme, saklama, örtme.

iksa

 • Giydirmek. Giyecek vermek.

iktidar-ı kamin / iktidar-ı kâmin

 • Gizli güç.

iktiman

 • Gizlenme, saklanma.

iktisa / iktisâ / اكتسا

 • Giyinmek, giymek.
 • Giyinme.
 • Giyme, giyinme.
 • Giyinme, bürünme. (Arapça)
 • İktisâ etmek: Giymek (Arapça)

ilbas / ilbâs

 • Giydirme.

ima / îmâ / ا۪يمَا

 • Gizli işaret.

imaen / îmaen

 • Gizli ve ince bir mânâyı göstererek, işaret ederek.

imai / îmâî

 • Gizli işaret.

imza-yı gaybi / imza-yı gaybî

 • Gizli bir imza.

inhifa

 • Gizlenip saklanma.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

insilal

 • Gizlice savuma, sıvışma, sıyrılma.

işaret-i gaybiye / işâret-i gaybiye / اِشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gizli işaret.

islab

 • Giderme, selbetme. Kapıp götürme.

istibtan

 • Gizliliğe, bir kimsenin iç işlerine vakıf olmak.

istihfa'

 • Gizlenme, saklanma.

istiknan

 • Gizlenme, saklanma.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

istinbat etmek

 • Gizli mânâyı ortaya çıkarmak.

istitar

 • Gizlenme, perdelenme.

iyab ü zehab

 • Gidiş - geliş.

iyabüzihab / iyâbüzihâb / عياب و ذهاب

 • Gidiş geliş. (Arapça)

izaa-i esrar

 • Gizli sırları açığa vurma, açıklama.

izale / izâle / ازاله / اِزَالَه

 • Giderme, def etme, yok etme.
 • Giderme, ortadan kaldırma.
 • Giderme.
 • Giderme.
 • Giderme.

izale eden

 • Gideren, ortadan kaldıran.

izale etme / izâle etme

 • Giderme, ortadan kaldırma.

izmar / izmâr

 • Gizleme, saklama.

kabil / kâbil / kabîl / قبيل

 • Gibi, tür, çeşit.
 • Gibi, benzeri. (Arapça)
 • Kâbil olmak: Mümkün olmak, elvermek. (Arapça)

kābil / kābîl / قَابِلْ

 • Gibi.

kahin / kâhin

 • Gizli şeyleri bildiğini iddiâ eden. Falcı.

kalori

 • Gıdaların vücuda ısı vermesi bakımından değeri.

kamine / kâmine

 • Gizli, belirsiz olan.

kamuflaj

 • Gizlenme, örtme. Aldatma gayesiyle yapılan tertibat. Daha ziyade harp zamanlarında araçlar ile insanların, bulundukları mekâna göre kılığa girmeleri. (Fransızca)

kasd-ı mahsus

 • Gizli ve özel maksat.

katib-i sırr / kâtib-i sırr

 • Gizli şeyler yazdırılan kâtip, sır kâtibi.

kelam-ı mahrem / kelâm-ı mahrem

 • Gizli kelâm. Mahrem söz.

kemn

 • Gizlemek, gizlenmek.

kemy

 • Gizlemek, ketmetmek.

kenz-i mahfi / kenz-i mahfî

 • Gizli hazine.
 • Gizli hazine.

keşf-i raz / keşf-i râz

 • Gizli bir şeyi meydana çıkarma.

keşfetmek

 • Gizli birşeyi ortaya çıkarmak.

keşif

 • Gizli ve bilinmeyen birşeyin ortaya çıkarılması, buluş.

keşşaf zaman

 • Gizli şeyleri ortaya çıkaran zaman, keşfedici zaman.

ketm / كتم

 • Gizleme.
 • Gizleme, sır tutma, söylememe.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ketmetmek

 • Gizlemek.

kin

 • Gizli düşmanlık.
 • Gizli düşmanlık. Garaz. Buğz. Adâvet. (Farsça)
 • Gizli düşmanlık.

kin-i muzmer / kîn-i muzmer

 • Gizli kin.
 • Gizli kin.

kinedar / kinedâr

 • Gizli düşmanlık besleyen.

kisve / كسوه / كِسْوَه

 • Giyecek. Nafaka vermekle vazîfeli kimsenin bakmakla mükellef bulunduğu kimselere te'min etmekle yükümlü olduğu giyecek.
 • Giysi. (Arapça)
 • Giyecek.

kıyas-ı hadsi-i hafi / kıyas-ı hadsî-i hafî

 • Gizli olan hükmün illetine (sebebine) güçlü bir sezgi ile (zihnin hemen intikali olan hads ile) ulaşmak sûretiyle yapılan kıyas; yani peygamberlik sebebi olan bütün peygamberlerdeki esasların Peygamber Efendimizdeki (a.s.m.) esaslar ile kıyaslanmasıdır ki, zihin bu esasların Peygamber Efendimizde da

kıyas-ı hafi

 • Gizli, belirsiz kıyam.

kubun

 • Gitmek.

künuz-u mahfiye / künûz-u mahfiye

 • Gizli hazineler.
 • Gizli hazineler.

kut / kût

 • Gıda.
 • Gıda, azık.
 • Gıda.

labis / lâbis / لابس

 • Giyinmiş. Giyen.
 • Giyen, giyinen.
 • Giyinmiş.
 • Giyen. (Arapça)
 • Lâbis olmak: Giymek. (Arapça)

lahn-ı hafi / lahn-ı hafî

 • Gizli hatâ olup, ancak tecvîd ilmi ile uğraşanlar bilir.

ledün

 • Gizli ilim, marifetullah.

libas / لباس

 • Giysi. (Arapça)

lübs

 • Giyme.

mahfi / mahfî / مخفى / مَخْف۪ي

 • Gizli.
 • Gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli. (Arapça)
 • Gizli.

mahfiyat / mahfiyât / mahfîyât

 • Gizlilikler, gizli şeyler.
 • Gizlilikler, gizli olanlar.

mahfiyat-ı san'at

 • Gizli san'atlar.

mahfiyyen / مخفيا

 • Gizlice. Gizli ve saklı olarak.
 • Gizlice. (Arapça)

mahrem / مَحْرَمْ

 • Gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır.
 • Gizli, yasak, başkasına haram olan, evlenilmesi haram olan akraba.
 • Gizli.

mahrem-i esrar

 • Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse.

mahremane

 • Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda. (Farsça)

mahremiyet / مَحْرَمِيَتْ

 • Gizlilik.

mahremiyyet

 • Gizlilik. Mahrem olma hali.

mahy

 • Gidermek.

manend / mânend / مانند

 • Gibi. (Farsça)

masarifat / masârifât

 • Giderler.

masraf

 • Gider, harcama.

medhal

 • Giriş.
 • Giriş, etki.

mehmuse / mehmûse

 • Gizli okunan harfler.

mehmusen

 • Gizli olarak.

mekmun

 • Gizli. Saklı.

meknun / meknûn

 • Gizli, örtülü.
 • Gizli, saklı.

meknuz / meknûz

 • Gizli define.

mektum / mektûm / مكتوم

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli. (Arapça)

melabis / melâbis / ملابس

 • Giysiler. (Arapça)

melbes

 • Giyecek şey. Elbise.
 • Giyim kuşam.

melbes ü me'kel

 • Giyecek ve yiyecek.

melbusat / melbusât / melbûsat / melbûsât

 • Giyilecek şeyler. Elbiseler.
 • Giyecekler, elbiseler.
 • Giyecekler.

meslek

 • Gidilen yol, usul.

meşreben

 • Gidişatça.

mevadd-ı gıdaiye / mevadd-ı gıdâiye

 • Gıda maddeleri.

meyelan-ı gıybet / meyelân-ı gıybet

 • Gıybete meyletme, başkalarının ardından konuşma eğilimi.

mezheb

 • Gitmek, tâkib etmek, gidilen yol. Mutlak müctehîd denilen dinde söz sâhibi âlimlerin, müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delîllerden (Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler ve İcmâ'dan) hüküm çıkarma usûlleri ve çıkarıp bildirdik leri hükümlerin hepsi.
 • Gidilen yol, dinin esaslarında aynı ayrıntılarında farklı görüşler.

misali / misâli

 • Gibi. (Arapça - Türkçe)

misillu / misillû

 • Gibi, benzer.
 • Gibi, benzer, eş değer.

misillü

 • Gibi, benzeri.
 • Gibi. (Arapça - Türkçe)

mu'teref

 • Gizlenmeyip söylenmiş. İtiraf olunmuş.

mu'tezim

 • Giden, i'tizam eden.

muavenet-i gaybiye

 • Gizli yardım.

müda'mes

 • Gizli, saklı.

müdahale / müdâhale / مُدَاخَلَه

 • Girme, karışma.

müdahmes

 • Gizli, saklı.

müdehmes

 • Gizli, saklı.

mudiyyen

 • Giderek, geçerek.

mugaddi / mugaddî

 • Gıdalı, besleyici.

mugaddilik / mugaddîlik

 • Gıdalı olma, besleyicilik.

mugayyebat

 • Gizli, görünmez şeyler.

mugayyebe

 • Gizli şey. Görünmeyen ve saklı olan nesne.

mugtab

 • Gıybet söyleyici, gıybet eden.

mugtebıt

 • Gıbta olunmuş, hâli iyi olan kimse.

muhtefi

 • Gizlenen.

mukaddeme / مُقَدَّمَه

 • Giriş, başlangıç.

müktinn

 • Gizlenen, saklanan. Başkasınca gizlenip saklanmış olan.

münasebat-ı dakika-i hafiye / münâsebât-ı dakika-i hafiye

 • Gizli ve ince münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hafiye / münâsebât-ı hafiye

 • Gizli münasebetler.

münasebat-ı hafiyye / münâsebât-ı hafiyye

 • Gizli münasebetler, bağlantılar.

münasebet-i hafiye

 • Gizli münasebet, ilişki.

müntemis

 • Gizlenen, saklanan. Gizli.

müsavat-ı zımniye

 • Gizli eşitlik.

müstetir

 • Gizli, örtülü.
 • Gizlenen, gizli, saklanan, saklı.

mütecessis / مُتَجَسِّسْ

 • Gizlice araştıran.
 • Gizlilikleri araştıran.

mütecessisane / mütecessisâne

 • Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışarak. Merakla. Mütecessis bir tarzda. (Farsça)

mütegaddi

 • Gıdalanan, gıda alan. Beslenen.

mütegazzi

 • Gıdalanan, tagaddi eden.

mütekellim-i alim / mütekellim-i alîm

 • Gizli ve âşikâr her şeyi bilen ve kendi Zâtına lâyık şekilde konuşan Allah.

mütelebbis / متلبس

 • Giyinmiş, takınmış.
 • Giyinmiş.
 • Giyinmiş, kuşanmış. (Arapça)

müteşebbis

 • Girişimci.

mütezayid

 • Gittikçe artan, çoğalan.

muzmer / مُضْمَرْ

 • Gizli, saklı, örtülü. İzmar edilmiş. İçinde saklı kalmış.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli.

na-refte

 • Gidilmemiş, geçilmemiş. Kimsenin gidip geçmediği yer. (Farsça)

nagm

 • Gizli kelâm, gizli söz.

nakreşe

 • Gizli his.

neb'

 • Gizli ses.

nefi / nefî

 • Giderici, yok eden, olumsuz yapan.

nesayih-i hafiye / nesâyih-i hafiye

 • Gizli nasihatler, dersler.

nihan / nihân

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

nihani / nihanî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nisbet-i hafiye

 • Gizli bağ.

nühüftegi / nühüftegî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

paberikab / pâberikâb / پابركاب

 • Gitmek üzere, hareket etmek üzere. (Farsça - Arapça)

pak-meşreb

 • Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.

pejuhende

 • Gizli şeyleri araştıran. Mütecessis. (Farsça)

penam

 • Gizli, saklı. Örtülü. (Farsça)

perde-i hafa / perde-i hafâ

 • Gizlilik perdesi.

pinhan / pinhân / پنهان

 • Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir. (Farsça)
 • Gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı. (Farsça)

puş / pûş / پوش

 • Giyen, örten. (Farsça)

raz-ı nihan

 • Gizli tutulan sır.

razan

 • Gizli sırlar, gizlilikler. (Farsça)

recüle

 • Giyiniş ve hareketleriyle kendini erkeklere benzeten kadın.

reft / رفت

 • Gidiş. (Farsça)

reftar / reftâr

 • Gidiş, salınarak yürüyüş. (Farsça)
 • Gidiş.

refte

 • Gitmiş. (Farsça)

refte refte

 • Git gide, azar azar. (Farsça)

reften

 • Gitmek. (Farsça)

reh-i narefte

 • Gidilmemiş yol.

remiz

 • Gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme.

reşk-saz

 • Gıpta ettiren, imrendiren. (Farsça)

revan / revân / رَوَانْ

 • Giden, akan.
 • Giden, yürüyen.

rikz

 • Gizli söz.

rizz

 • Gizli ses.

ruberah

 • Gitmeğe hazır, yüzü yola doğru. (Farsça)

rumuz / rumûz

 • Gizli anlamlar.

sadegi-i libas / sadegî-i libas

 • Giyim sadeliği.

salik / sâlik

 • Giden, yürüyen.

sarfiyat / sarfiyât / صَرْفِيَاتْ

 • Giderler.

şayan-ı gıbta ve hayret / şâyân-ı gıbta ve hayret

 • Gıpta ve hayrete lâyık.

sedd-i mahfi / sedd-i mahfî

 • Gizli sed, yığınak.

sek'

 • Gitmek.

setr-i gayb

 • Gizlilik perdesi.

sevb / ثوب

 • Giysi. (Arapça)

seyr ü sefer

 • Gidiş-geliş, dolaşma.
 • Gidiş geliş. Trafik.

seyrüsefer

 • Gidiş geliş, yolculuk.

şifre

 • Gizli işaretlerle yazılan yazı.

sinsi

 • Gizli ve kurnaz bir şekilde kötülük için yapılan şey.

sır

 • Gizli gerçek, gizem.
 • Gizlilik, gizli bilgi, kalbî bir his.

şirk-i hafi / şirk-i hafî / شِرْكِ خَف۪ي

 • Gizli şirk; riyâ.
 • Gizli şirk, ortak koşma.
 • Gizli şirk, riyâkârlık.

sırr / سر

 • Giz, sır. (Arapça)

sırr-ı gaybi / sırr-ı gaybî

 • Gizli sır; önceden bilinmeyen sır.

sırr-ı mahrem

 • Gizli sır.

sırran

 • Gizli olarak, gizlice.
 • Gizli olarak, gizlice.

sırran tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama, hizmeti yaygınlaştırma.

sırren tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama ve hizmeti yaygınlaştırma.

sırren ve cehren

 • Gizli ve açık olarak.

sivad

 • Gizli söz, sır.

siyab / siyâb / ثياب

 • Giysiler. (Arapça)

siyer

 • Gidişler, yollar, Peygamberimizi anlatan kitap.
 • Gidişât. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin hayâtını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan ilim dalı; bu hususta yazılmış kitab.

sür'at-i seyr

 • Gidiş hızı.

suret-i telebbüs

 • Giyinme şekli, biçimi.

süvba'

 • Gittikten sonra yine dönmek.

tabaka-i mesturiyet

 • Gizlilik tabakası.
 • Gizlilik tabakası. Örtülü oluş.

tagaddi / tagaddî

 • Gıdalanma, beslenme.
 • Gıda alma, beslenme.

tarik-i hafa / tarîk-i hafâ

 • Gizli olarak zikir yapılan tarikat.

tarz-ı kıyafet

 • Giyim şekli.

tarz-ı libas

 • Giyim tarzı.

tasaddi / tasaddî / تصدی

 • Girişme, başlama, el atma. (Arapça)
 • Tasaddî etmek: Girişmek, başlamak, el atmak. (Arapça)

tayın

 • Gıda, ekmek, yiyecek.

tazarru'en ve hufyeten

 • Gizlenip saklanarak.

tecessüs

 • Gizlice araştırma.
 • Gizlice araştırma.

tecessüskar / tecessüskâr

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)

tedellüs

 • Gizlenme, ihtifâ etme.

tedricen / tedrîcen / تدریجا

 • Gitgide, adım adım, yavaş yavaş. (Arapça)

tegaddi

 • Gıdalanma, beslenme.

tegaddi eden

 • Gıdalanan, beslenen.

tegaddi etmek / tegaddî etmek

 • Gıdalanmak, beslenmek.

teheshüs

 • Gizli ses.

tekammus

 • Giyinme, gömlek giyme.

telbis

 • Giydirme.

telebbüs / تلبس / تَلَبُّسْ

 • Giyinme, giyim.
 • Giyinme.
 • Giyinme. (Arapça)
 • Giyinme.

terkibat-ı nisbet-i hafiye

 • Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler.

teşebbüs / تشبث

 • Girişme, girişimde bulunma.
 • Girişim. (Arapça)
 • Teşebbüs etmek: Girişmek, girişimde bulunmak. (Arapça)

teşebbüsat / teşebbüsât / تشبثات

 • Girişimler.
 • Girişimler. (Arapça)

tesettür etmek

 • Gizlenmek.

testir

 • Gizleme, saklama, setretme, örtme.

tevari

 • Gizlenme, kaybolup göze görünmeme.

ticaret-i hafiye

 • Gizli ticaret.

tılsım / طلسم

 • Gizli sır, şifre.
 • Gizli sır.

tırak

 • Gitmek.

türab-ı hafa / türab-ı hafâ

 • Gizlilik toprağı.

turuk-u hafiyye

 • Gizli tarikler, yollar, tarikatlar. Gizli zikir yapan tarikatlar.

ükile

 • Gıybet.

ulum-u esrariye / ulûm-u esrariye

 • Gizli ilimler.

ulum-u hafiye / ulûm-u hafiye

 • Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.
 • Gizli ilimler, ancak peygambere ve bir kısım hakikatlerin sırlarını bilen alimlerce bilinen ilimler.

ürd

 • Gibi, benzer. (Farsça)

üssü'l-esas-ı meslek

 • Gidilen, sülûk edilen yolun temel prensibi.

vakıf-ı esrar / vâkıf-ı esrar

 • Gizli şeyleri, sırları bilen.

vakıf-ı esrar-ı sübhan / vâkıf-ı esrar-ı sübhân

 • Gizli sırları bilen, her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah.

var / vâr / وار

 • Gibi, benzer. (Farsça)

vari / vârî / واری

 • Gibi. (Farsça)

veş / وش

 • Gibi (mânâsına teşbih edatı.) Mah-veş : Ay gibi. (Farsça)
 • Gibi. (Farsça)

veznedar / veznedâr / وزنه دار

 • Gişe görevlisi. (Arapça - Farsça)

vücub-u teşebbüs

 • Girişimin gerekliliği.

vüluc

 • Girme, sokulma, duhul etme.

vürud / vürûd / ورود

 • Giriş, geliş. (Arapça)
 • Vürûd etmek: Girmek, gelmek. (Arapça)

zahib / zâhib

 • Giden, gidici.

zahip olmak

 • Gitmek, bir görüş veya fikre kapılmak.

zahr-ı gayb

 • Gıyabında, kendisi hâzır olmadan.

zalik

 • Giden, gidici.

zehab

 • Gitme.
 • Gitme, bir fikre kapılma.

zehap

 • Gitme; bir düşünce ve fikire sahip olma.

zemm-i zımni / zemm-i zımnî

 • Gizliden ayıplama, dolaylı kötüleme.

zerrat-ı gıdaiye

 • Gıda zerreleri, gıdalı zerreler.

zevah

 • Gitmek.

zımnen / ضِمْنًا

 • Gizli olarak, îmâ ile.

zımnen cemiyet

 • Gizli cemiyet, dernek.

zımni / zımnî / ضِمْن۪ي

 • Gizli, örtülü.
 • Gizli olarak, içten içe.