LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gezip ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

as'as / as'âs

 • Gece çok gezip dolaşan kimse.
 • Kurt.

ass

 • Gece gezip dolaşmak.

cevelangah / cevelângâh

 • Gezip dolaşılan yer.
 • Gezip dolaşılan yer. Cevelân yeri. Tâlim meydanı.

devr-i ebvab

 • Kapı kapı gezip dolaşmak.

geşt ü güzar / geşt ü güzâr

 • Gezip tozma, gezme.

geştügüzar / geştügüzâr / گشت و گزار

 • Dolaşma, gezinti, gezip tozma. (Farsça)

i'tisas

 • Gece gezip dolaşma, devriye vazifesini görme.

müteferric

 • (Çoğulu: Müteferricîn) (Ferc. den) Gezinen, dolaşan. Gezip eğlenmeğe giden.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezip eğlenen.
 • Tenezzüh edip düşünen.
 • Nezih, temiz olan.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

nüzhet / نزهت

 • Gezinti, gezip dolaşma. (Arapça)

seyr

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.

seyr ü seyahat etme

 • Gezip dolaşma.

seyyahin / seyyahîn

 • (Seyyahûn) Seyyahlar. Gezip âlemi seyredenler. Turistler, dolaşanlar, gezenler.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)