LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gezegen ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

aba' / âbâ' / آباء

 • Babalar. (Arapça)
 • Gezegenler. (Arapça)

asakir-i seyyare

 • Gezegen denen askerler.

bahr-i muhit-i havai / bahr-i muhit-i havâî

 • Hava okyanusu; yıldızların, gezegenlerin içinde dolaştığı geniş feza denizi.

bercis

 • Müşteri denilen gezegen.
 • Bol sütü olan deve.

berid-i felek

 • Satürn (Zühal) gezegeni.

deh-sal

 • Gezegen, seyyare, yıldız. (Farsça)

eflak / eflâk

 • Felekler, gökler.
 • Her gezegene ait gök tabakaları.

enahid

 • Venüs gezegeni. Zühre seyyaresi. (Farsça)

erendiz

 • Müşteri gezegeni. Jüpiter yıldızı.

ferengis / ferengîs

 • Zühre yıldızı, Venüs gezegeni, çoban yıldızı. (Farsça)

heft-ahter

 • Yedi gezegen. Yedi seyyâre. (Farsça)

hindu

 • Satürn (Zühal) gezegeni. (Farsça)
 • Benek, ben. (Farsça)
 • Hind'in Brahman ahalisinden olan. (Farsça)
 • Hindliler gibi pek esmer adam. (Farsça)

ictima-i a'zam

 • Ast: Bir çok gezegenin burç mıntıkalarının aynı noktasına tesadüf etmiş gibi görünmeleri.

ictima-i sakineyn / ictima-i sâkineyn

 • İki sessiz harfin yanyana bulunması.
 • Ast: İki gezegenin yan yana gelmesi.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

ihtirak

 • Yanmak, tutuşmak, yanıp kül olmak.
 • Koz: Bir gezegenin güneşe yaklaşması.

iktiran-ı kevakib

 • Ast: İki gezegenin zâhiren birbirine yakın bir mevziye gelmeleri veya aynı burçta bulunmaları.

kevakib / kevâkib

 • Gezegenler,.

keyvan

 • Satürn (Zuhal) gezegeni. (Farsça)

kıran / قران

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlık.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlaşma. (Arapça)
 • İki gezegenin aynı burçta birbirine yaklaşması. (Arapça)

küre-i ahar / küre-i âhar

 • Başka gezegen.

mahrek

 • Koz: Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzedilen dâirevi hat, hareket yeri. Mermi yolu.
 • Hareketli bir noktanın takip ettiği yol.
 • Bir gezegenin bir devrede üzerinden gittiği farzolunan dairevî hat, yörünge.

mahrek-i senevi / mahrek-i senevî

 • Bir gezegenin bir sene boyunca döndüğü daire, hareket yolu, yıllık yörüngesi.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)
 • Bir şeyin döneceği yer, etrafında hareket edilen nokta.
 • Yörünge, gezegenin güneş etrafında dönerken çizdiği daire.

merih

 • Bir gezegen.

müşteri

 • Jüpiter gezegeni.
 • Bir gezegen.

nesimi küre / nesîmî küre

 • Atmosferi olan küre, yerküre gibi atmosferi olan gök cismi, gezegen.

nücum-u seyyare

 • Gezen yıldızlar, gezegenler.

sa'd yıldızı

 • Jüpiter veya Çoban yıldızı da denilen Venüs gezegeni.

seb'a-i seyyare

 • Yedi gezegen.

seyyar

 • Bir yerde durmayıp yer değiştiren.
 • Gökte veyâ güneş etrâfında dolaşan yıldız. Gezegen.
 • Kervan, kafile.
 • Otomobil.

seyyarat / seyyarât / seyyârât / سيارات

 • (Tekili: Seyyare) Seyyareler, gezegenler.
 • Seyyareler, gezegenler.
 • Gezegenler.
 • Gezegenler. (Arapça)

seyyarat-ı seb'a / seyyarât-ı seb'a

 • Yedi gezegen.

seyyare / seyyâre / سياره / سَيَّارَه

 • Gezegen.
 • Güneş etrafında dolaşan gezegen.
 • Gezegen.
 • Gezegen. (Arapça)
 • Gezegen.

utarid

 • Merkür, güneşe en yakın olan gezegen.
 • Araptan bir kabile adı.
 • Merkür gezegeni.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın