LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gelmez ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

baki / bâki

 • Ebedî, dâimî. Sonu gelmez. Ölmez.
 • Sonsuz.
 • Cenab-ı Hak.
 • Artan. Geri kalan.
 • Bundan başka.

ebatil / ebâtil / اباطل

 • Saçma sapan sözler, ipe sapa gelmez şeyler. (Arapça)

ezvak-ı namütenahiye / ezvâk-ı nâmütenâhiye

 • Bitmez tükenmez zevkler, sonu gelmez lezzetler.

güzaf / güzâf / گزاف

 • Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude. (Farsça)

hicran-ı la yezali / hicran-ı lâ yezalî

 • Sonsuz ayrılık. Ayrılıktan gelen sonu gelmez üzüntü.

kaza / kazâ

 • Allahü teâlânın ezelde irâde ve taktir buyurduğu şeyleri, zamânı gelince, ilim ve irâdesine muvâfık (uygun) olarak yaratması. Kazâ gelmez Hak yazmayınca, Belâ gelmez kul azmayınca.

latuhsa / lâtuhsa

 • Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.

layetenahi / lâyetenâhî

 • Sonu gelmez, sonsuz.

layuhsa / lâyuhsa

 • Hesaba gelmez. Hesabsız. Pek çok.

lazeval / lâzeval

 • Zevalsiz. Sonu gelmez. Zeval bulmaz.

müzebzeb

 • Karmakarışık.
 • Elinden iş gelmez, bir şeye karar veremeyen. Beceriksiz.

na-mutasavver

 • Hatır ve hayale gelmez. (Farsça)

selamün aleyküm / selâmün aleyküm

 • İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; "Ben müslümanım. Benden sana zarar gelmez, selâmettesin. Dünyâda ve âhirette selâmette ol, sıhhat ve âfiyet üzerinize olsun." mânâsına söylenen söz.

tavilüzzeyl / tavîlüzzeyl

 • Sonu gelmez durum hâline gelmiş.

yemin-i lağv / yemin-i lâğv

 • Alışkanlıkla veya dil sürçmesiyle veya sehven yapılan yemindir (ki; şer'an kefâret lâzım gelmez).