LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gelenek ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

adet-i islamiye / âdet-i islâmiye

 • İslâmın özüne uygun olarak Müslümanlarca uygulanan âdet, gelenek.

adet-i müstemirre / âdet-i müstemirre

 • Yerleşmiş alışkanlıklar ve gelenekler.

adeten / âdeten / عدتا

 • Âdet olarak, geleneklere göre. (Arapça)

alaturka

 • Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı.

an'anat / an'anât / عنعنات

 • (Tekili: An'ane) Rivayetler.
 • Gelenekler, an'aneler, âdetler, örfler.
 • Gelenekler.
 • Gelenekler. (Arapça)

an'anat-ı islamiye / an'anât-ı islâmiye

 • İslâmî gelenekler.

an'anat-ı milliye-i islamiye / an'anât-ı milliye-i islâmiye

 • İslâmî ve millî gelenekler.

an'ane / عنعنه / عَنْعَنَه

 • Gelenek.
 • Gelenek. (Arapça)
 • Âdet, gelenek.

an'ane-i diniye / an'ane-i dîniye

 • Dinî gelenek.

an'ane-i islamiye / an'ane-i islâmiye

 • İslâmî gelenek.

an'ane-i islamiyet / an'ane-i islâmiyet

 • İslâmî gelenek.

an'ane-i müstemirre

 • Yerleşmiş, devam eden gelenek.

an'anevi / an'anevî / عنعنوی

 • Geleneksel. (Arapça)

ananat / ananât

 • Gelenekler.

anane / anâne

 • Gelenek.

ananevi / anânevî

 • Gelenekle ilgili.

de'b-i kadim / de'b-i kadîm

 • Eski gelenek, eski usûl, eski âdet.

itikad-ı örfi / itikad-ı örfî

 • Geleneksel inanç.

ittihad-ı millet / ittihâd-ı millet

 • Milletin birliği; aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında din, dil, duygu, ortak tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğunun birlik ve beraberliği.

me'sur / me'sûr

 • Esir edilmiş, tutsak, yolu kesilmiş. Dinî geleneklere uygun olan, rivayete dayanan.

mersum

 • (Resm. den) Yazılmış, çizilmiş. Alâmetli, işaretli.
 • An'ane, gelenek, örf ü âdât.
 • Adı ve bahsi geçmiş. Bahsedilmiş.

mutaassıbane / mutaassıbâne

 • Tutucu, inanç ve geleneklerine aşırı derecede sahip çıkarak.

örf / عرف

 • Âdet, gelenek.
 • Gelenek, âdet. (Arapça)

örf-ü nas / örf-ü nâs

 • İnsanlar arasında yaygın bir gelenek hâline gelen hususlar.

örf-ü ulema

 • Âlimler arasında geçerli olan, âlimler arasındaki gelenek.

örfen

 • Âdet bakımından, gelenekçe.

örfi / örfî / عرفى

 • Gelenekle ilgili, âdet olan.
 • Geleneksel. (Arapça)

örfiyyat / örfiyyât / عرفيات

 • Gelenekle ilgili şeyler. (Arapça)

ulum-u an'ane / ulûm-u an'ane

 • Geleneksel ilimler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın