LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gelecek zaman ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

abad / âbâd

 • Ebedler. Sonsuz gelecek zamanlar.
 • Ebedler, sonsuz gelecek zamanlar.

ati / âtî

 • Önde. Aşağıda. Sonra. Vâki olan. Gelecek zaman.
 • Gelecek zaman, ilerisi.

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

ebed / ابد

 • Sonsuz gelecek zaman.
 • Sonsuz gelecek zaman. (Arapça)

endişe-i istikbal

 • Gelecek zamanı düşünmekten gelen merak, üzüntü, keder. Geleceği düşünmek.

ezmine-i müstakbele

 • Gelecek zamanlar, müstakbel zamanlar.

ezmine-i selase / ezmine-i selâse

 • Üç dönem; geçmiş, bugün ve gelecek zaman.

fasl-ı zamanın sahife-i selasesi / fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi

 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
 • Asr-ı saadetten evvelki devir, Asr-ı saadet ve ondan sonraki zamanlar.

fi'l-i muzari / fi'l-i muzâri

 • Gr. şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı gösteren fiil kipi.

fiil-i muzari / fiil-i muzâri

 • Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı ifade eden fiil kipi.

gabir

 • İstikbal.
 • Gr: Gelecek zaman.
 • Kalan.

hudud-u maziye ve müstakbele / hudud-u mâziye ve müstakbele

 • Geçmiş ve gelecek zamanın sınırları.

ihbarat-ı gaybiye-i kur'an / ihbârât-ı gaybiye-i kur'ân

 • Geçmiş ve gelecek zamana ait olan haberleri bildiren Kur'an.

ihtiyati / ihtiyatî

 • İhtiyatla alâkalı. Gelecek zamana ait olan.

istikbal / istikbâl

 • Ati, gelecek zaman.
 • Karşılayış, gelen bir kimseyi karşılamak.
 • Gelecek zaman.
 • Gelen bir kimseyi karşılamak.
 • Gelecek zaman, yönelme.

istikbalen

 • Karşılayarak, karşılamak üzere.
 • Gelecek zamanda, ilerde.

istikbali / istikbalî

 • Gelecek zamanla alâkalı. İstikbale mensub.

istikbaliyat / istikbâliyât

 • Gelecek zamanda olacaklar.

miad

 • Vaad edilen gelecek zaman veya yer.
 • Müsaade edilen zaman.
 • Kıyâmet. Mahşer.
 • Vaad. Müddet.

müstakbel

 • Karşılanan, istikbâl edilen, önde bulunan. İlerdeki, gelecek.
 • Gelecek zaman.

müstekbelat / müstekbelât

 • (Tekili: Müstakbel) Gelecek zamanlar, istikbâller.
 • Önde bulunanlar.

muzari sigası / muzâri sigası

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi, kalıbı.

sahife-i müstakbel

 • Gelecek zaman sayfası.

siga-i muzari / siga-i muzâri

 • Gr. Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi.

uddet

 • Gelecek zamanın hâdiseleri için, darlığa düşmemek için mal ve silâh gibi şeylerde hazırlık. Mühim levâzımat.
 • İstidad.
 • Gençlerin yüzlerinde çıkan sivilce.

zaman-ı istikbal / zaman-ı istikbâl

 • Gelecek zaman.

zaman-ı müstakbel

 • Gelecek zaman.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR