LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Geçmiş zaman ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

alam-ı maziye / âlâm-ı mâziye

 • Geçmiş zamanın elemleri, acıları.

bastan / bastân

 • Tarih. (Farsça)
 • Mazi, geçmiş zaman. (Farsça)
 • Eski. (Farsça)

bastan-şinas / bastân-şinâs

 • Geçmiş zaman, tarih. (Farsça)

ezmine-i maziyye / ezmine-i mâziyye

 • Geçmiş zamanlar.

fi'l-i hikaye / fi'l-i hikâye

 • Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Meselâ: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi.

fiil-i mazi / fiil-i mâzi

 • Gr. geçmiş zaman fiil kalıbı, kipi.

fiil-i mazinin hey'eti / fiil-i mazînin hey'eti

 • Gr. geçmiş zaman fiiline ait mânâlar.

gaybi i'caz / gaybî i'câz

 • Geçmiş zamanda gelecekte gerçekleşecek hâdiselerin bir mu'cize olarak haber verilmesi.

ihbar-ı gaybi / ihbar-ı gaybî

 • Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber.

kane / kâne

 • (Kevn. den) İdi, oldu...mânasında, fiilin geçmiş zamanı.

mameza

 • Geçen veya geçmiş şey. Geçmiş zaman. Mazi.

matekaddem

 • (Mâtekaddem) Geçmiş zaman, mâzi.
 • Sâbık. Geçen şey.
 • Önceleri.

mazi / mazî / mâzi / ماضى

 • Geçmiş zaman. Geçen, geçmiş olan.
 • Gr: Bir işin geçen zamanda yapıldığını bildiren fiil. Fiil-i mâzi. Mazi sigası.
 • Geçen, geçmiş olan, geçmiş zaman.
 • Geçmiş zaman.
 • Geçmiş zaman.
 • Geçmiş, geçmiş zaman. (Arapça)

mazi kıt'ası / mâzi kıt'ası

 • Geçmiş zaman ve dönemler.

mazi sigası / mâzi sigası

 • Gr. geçmiş zaman kipi, kalıbı.

maziyat / mâziyât

 • Geçmiş zamanlar.

salif-ül arz

 • Dünyanın ve arzın evveli veya geçmiş zamanı.
 • Evvelce arz olunan.

siga-i mazi / sîga-i mâzi

 • Gr. geçmiş zaman kipi.

umur-u gaybiye

 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.

zaman-ı mazi / zaman-ı mâzî

 • Geçmiş zaman.

zaman-ı sabık

 • Geçmiş zaman.

zaman-ı salif / zaman-ı sâlif

 • Geçmiş zaman.

zaman-ı salife / zaman-ı sâlife

 • Geçmiş zaman.

zamir-i fiili / zamir-i fiilî

 • Gr: Geçmiş zaman fiillerinin sonuna gelen -dim, -din, -Di, -dik, -diniz, -diler... gibi eklerdir.