LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Geçit ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

akabe / عقبه

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da
 • Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire.
 • Tehlike.
 • Tehlikeli geçit.
 • Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.
 • Geçilmesi güç geçit. (Arapça)
 • Yokuş. (Arapça)

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.

badire / bâdire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.
 • Anî felâket, zor geçit.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

beldaran

 • Geçit yerleri muhafızlarının adı. Tanzimattan sonra bunlara zaptiye denmiştir. İkinci Meşrutiyetten beri jandarma olarak adlandırılırlar.

berzah

 • İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası.
 • Perde.
 • Sıkıntılı yer.
 • İki yer arasındaki geçit.
 • Mani'a, engel,. Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âlemin

dehliz / dehlîz

 • Dar ve uzun geçit.

der-bend

 • Dağda ve tepede zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, boğaz. Hudut. Kale. (Farsça)
 • Anahtarsız kapı. (Farsça)

derbend / دربند / دَرْبَنْدْ

 • Dar geçit. (Farsça)
 • Sınır kalesi. (Farsça)
 • Hudut. (Farsça)
 • Dargeçit.

füruc

 • Çatlaklık, yarık.
 • Geçit, kapı.
 • Boşluk.
 • Ayıp, kusur.

girive / girîve / گریوه

 • Çıkmaz, sorun. (Farsça)
 • Geçit. (Farsça)

güzergah / güzergâh / گذرگاه

 • Geçit yeri. Geçilecek yer. (Farsça)
 • Geçit. (Farsça)

kantara

 • Köprü, geçit.

ma'ber / معبر

 • (Çoğulu: Maâbir) (Ubur. dan) Geçit, kemer, köprü.
 • Geçilecek yer.
 • Geçit. (Arapça)

maabir / maâbir / معابر

 • (Tekili: Ma'ber) Köprüler, geçitler, kemerler.
 • Geçitler. (Arapça)

memer / ممر

 • Geçit.
 • Geçit. (Arapça)

memerr

 • Geçilecek yer. Cadde, sokak. Geçit yeri.

memerr-i nas / memerr-i nâs

 • Herkesin geçtiği yol. Geçit.

meni' / menî' / منيع

 • Aşılmaz, sarp, geçit vermez. (Arapça)

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

nahabe

 • (Çoğulu: Nuhab) Geçit ağzı.
 • Çokluk asker.
 • Her nesnenin iyisi.

nefis ve heva berzahları

 • Nefis ve heva geçitleri, geçici lezzet ve arzu engelleri.

reh-güzer

 • (Reh-güzâr) : Geçilen yol. Yol üstü. Geçit. (Farsça)

rehgüzar / rehgüzâr / رهگذار

 • Geçit. (Farsça)

resm-i geçit

 • Askerî bir kıt'anın yahut bir mektebin talebelerinin gösteri mahiyetinde geçişi. Geçit resmi.
 • Geçit töreni.

resmigeçit

 • Özel günlerde yapılan geçit töreni.

resmigeçit-misal

 • Resmigeçit gibi.

segar

 • (Çoğulu: Süğür) Ön dişler.
 • Ağız. (Dar geçit ağızlarına ve diğer yerlerin boş olan korku yerlerine de denir.)
 • Yaş hıyar.

tengna

 • Dar yer. Geçit, boğaz. Sıkıntılı yer. (Farsça)
 • Mezar. (Farsça)

zeria

 • (Çoğulu: Zerâi) Vesile.
 • Yol.
 • Geçit.
 • Avcının, arkasında gizlendiği deve.