LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gark ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

alude-gi / alude-gî

 • Dalmış, garkolmuş. Bulaşıklık. (Farsça)

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

garik-ı rahmet / garîk-ı rahmet

 • Rahmete gark olan, rahmetin içine girip onda fâni olan.

garkad

 • Bir dikenli ağaç.
 • Medine-i Münevvere'de olan kabristana "Baki-ul Garkad" denir.

gavt

 • Derin çukur.
 • Bir şeyin içine girme, batma, garkolma.

gonce-i ab / gonce-i âb

 • Yağmur yağarken suyun yüzünde meydana gelen kabarcık.

igtirak

 • (Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma.
 • Soluğu kuvvetle içe çekme.

istigrak

 • Gark olmak, dalmak.
 • Dalgınlık.
 • Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek.
 • Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek.
 • Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umu

itad

 • İnekten süt sağarken, hayvanın ayağına geçirilen ip.

kerahet vakitleri / kerâhet vakitleri

 • Namaz kılmak tahrîmen mekruh yâni haram olan vakitler. Güneş doğarken, batarken, gündüz ortasında iken.

magruk

 • Gark olmuş. Suda batmış olan.

mugarrak

 • (Gark. dan) Suya daldırılmış.
 • Gümüşle süslü.

mugrak

 • (Gark. dan) Batmış veya batırılmış (suya). Gark edilmiş.

mugterik

 • Batan, suda boğulan, garkolan.

müstagrak

 • (Gark. dan) Garkolmuş, dalmış, batmış.
 • Mânevi bir vaziyete dalmış.
 • Kendini bilmiyecek derecede dalgın olan. Bir şeye dalmış veya daldırılmış olan.

müstağrak

 • Gark olmuş, dalmış.

müstağrak eden

 • Gark eden, daldıran.

müstağrak kılan

 • Gark eden, daldıran.

müstağrak-ı envar-ı safa / müstağrak-ı envar-ı safâ

 • Safâ verici nura garkolmuş, safâ veren nurlara batmış.

müstağrak-ı sürur

 • Mutluluğa gark olmuş, dalmış.

müstagrık

 • (Gark. dan) Kendini bilmeyecek derecede dalgın.
 • Garkolmuş, batmış, dalmış.

şebh

 • Süt sağarken çıkan ses.

tagrik

 • (Gark. dan) Suda boğma.

tevlid

 • Çocuğu doğarken almak. Doğurmak. Doğurtmak.
 • Mc: Sebep olmak, vücuda getirmek.
 • Beslemek. Terbiye etmek.