LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Garip ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

acaib / acâib

 • Şaşırtıcı ve garip şeyler.

acibe / acîbe

 • Şaşılan ve hayret uyandıran şey; benzeri görülmeyen; garip.
 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

acube / acûbe

 • Çok acayip, garip, şaşırtıcı.
 • Alışılmışın dışında, çok garip.

ağrube

 • En garip.

amalika

 • Çok eskiden Sina yarımadasında yaşadıkları sanılan ve gariplikleriyle şöhrete erişen bir kavim.

ammilgaraib / ammilgarâib

 • Garipliklerin amcası.

amud-ül fecr

 • Sabah yeri ağarıp uzama.

arir

 • Garip.

bedi-ül beyan

 • İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan.

cenib

 • Garip.
 • Hurmanın iyisi.

derece-i garabet

 • Gariplik derecesi.

ecnebi

 • Yabancı. Garip. Alışmamış. Başka milletten olan.

evza-ı garibe

 • Garip haller.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

garabet / garâbet / غرابت

 • Gariplik, hayret vericilik.
 • Gariplik.
 • Gariplik. (Arapça)

garabet-cu

 • Tuhaf şeylere meraklı olan, garip şeyler arayan. (Farsça)

garabet-nüma

 • Yabancılık çeken. Garip, tuhaf. (Farsça)

garaib / garâib / غرائب

 • Gariplik; alışılmışın dışında, harika olan.
 • Garip şeyler.
 • Garip şeyler.
 • Gariplikler. (Arapça)

garaib-i icraat

 • Alışılmışın dışında garip uygulamalar, faaliyetler.

garaib-i san'at

 • Sanatın gariplikleri, hârikalıkları.

garaibperest / garâibperest

 • Garip şeylere pek düşkün.

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garib / garîb

 • Garip, yabancı, kimsesiz, yâd ellere düşmüş, yadırganan şey.

garib-nüvaz

 • Kimsesizlere ve gariplere yardım eden. Biçareleri ve zavallıları koruyan. (Farsça)

garibane / garibâne / garîbane

 • Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine. (Farsça)
 • Garip olarak, kimsesiz.
 • Garipçe.

garibe / garîbe

 • Benzersiz, garip şey.
 • Garip şey.

garibeler

 • Garip, şaşırtıcı, harika şeyler.

gılk

 • Acip ve garip.
 • Zahmet, meşakkat, güçlük.

guraba / gurabâ

 • Garipler, kimsesizler.

gurbet / غربت

 • Gariplik, yabancı memlekette olma.
 • Gariplik, yabancılık.
 • Yabancı memleket, yabancı diyar, vatan dışı, yâdel.
 • Gariplik. (Arapça)
 • Yabancı diyar. (Arapça)

gurbet-i mutlaka

 • Mutlak gariplik, yabancılık, yalnızlık.

gureba / gurebâ / غربا

 • Garipler.
 • Garipler. (Arapça)

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hoş

 • İyi, güzel. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)
 • Tuhaf, garip. (Farsça)

ibn-i arz

 • Garip, gurbette bulunan.

ibn-u ammi'l-garaib / ibn-u ammi'l-garâib

 • Garip şeylerin amca oğlu.

ibn-u ammil-garaib / ibn-u ammil-garâib

 • Garipliklerin amca oğlu.

istiğrab / istiğrâb

 • Garip görme, hayret etme.
 • Yadırgama, garipseme.

ma'rez-i acaip ve garaip

 • Acayip ve garipliklerin teşhir edildiği sergi, fuar.

mahşer-i acaip ve garaip

 • Şaşırtıcı ve garip şeylerin toplandığı yer.

menba-ı garaip

 • Gariplikler kaynağı.

müstagreb

 • (Garabet. den) Garip ve tuhaf görülmüş, şaşılmış.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

şatir

 • Irak, uzak, baid.
 • Garip, yalnız, kimsesiz.

sihr

 • Tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kânunları dışında gizli sebebler kullanarak, garip şeyleri yapmayı sağlayan iş, büyü.

teri'

 • Garip kişi.

tuhaf

 • (Tekili: Tuhfe) Hediyeler.
 • Münâsebetsiz hâl.
 • Eğlenceli, gülünç.
 • Garip iş veya şey.
 • Hoşa giden ve az bulunur şeyler.

turfe-kar / turfe-kâr

 • Garip şeylerle uğraşan. Şaşılacak şeyler yapan. (Farsça)

uğrube

 • Çok garip, tuhaf.

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın