REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gafil ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

agmaz-ul ayn

 • (Egmaz-ul ayn) Gözü kapalı kimse. Çok müsamahakâr. Gafil.

bagt

 • Ansızlık. Ansızdan gafil iken gelmek.

cahil / câhil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)
 • Allahü teâlâyı unutmuş olan; gâfil, bilgisiz. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
 • İlmiyle amel etmeyen.

dünya / dünyâ

 • Yer küresi.
 • Ölümden önce olan her şey.
 • Kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, O'nu unutturan her şey.
 • Allahü teâlânın haram (yasak) ettikleri ile Resûlullah efendimizin mekrûh dediği şeyler.

edser

 • Gaflette bulunan, gafil adam.

ehl-i gaflet

 • Gafletde olanlar. Gafiller.

ezhel

 • Gafil kimse. Gaflette bulunan kişi.
 • Pek dalgın.

fehd

 • (Çoğulu: Fühud) Pars denilen canavar.
 • Semer ortasındaki mıh.
 • Gafil olmak.

fernas

 • Şaşkın, dalgın, gafil. (Farsça)
 • Şaşkınlık, gaflet, dalgınlık. (Farsça)

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

gafilane / gafilâne

 • Körü körüne, ihtiyatsızca, dalgınlıkla. Gafilcesine. (Farsça)

gafilen

 • Habersizce, gafil olarak.

gaflet

 • Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, ihtiyatsızlık.

garare

 • (Çoğulu: Garâyir) Büyük kıl çuval, harar.
 • Gafil olmak.

garr

 • Beyhude ve bâtıl şey.
 • Gafil adam.
 • Aldatan.
 • Kuyu kazan.

garre

 • Gafil kişi, gaflette bulunan kimse.

gavafil

 • (Tekili: Gafile) Gafiller, gaflette bulunanlar.

gırre

 • Gaflet. Boş bir şeye aldanan.
 • Tevbeyi sonraya bırakıp, aldanan. Övünen, gururlu. Gâfil. İşe yaramaz.

gumr

 • (Çoğulu: Agmâr) Bön, ahmak kişi. Gafil kimse.

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

igtirar

 • (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma.
 • Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme.
 • Gaflette olma, gafil bulunma.

ısbah

 • Seher vakti. Sabah vakti.
 • Gafil olmamak. Uyanıklık.

murakabe / murâkabe

 • Kontrol etmek, inceleyip vaziyeti anlamak.
 • Kulun, bütün hâllerinde Allahü teâlânın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması.
 • Nefsi kontrol etmek, ondan gâfil olmamaktır.

mütegafil

 • (Gaflet. den) Gafil görünen, gafil gibi davranan.

mütegafilane

 • Gafil gibi davranarak.

nankör

 • Gördüğü iyiliği unutan, nimeti inkâr eden. Nimetin şükrünü eda etmeyen, gafil. (Farsça)

sahun

 • Gafiller. Allah'ın (C. C.) emrinden gaflet edenler.

said-i gafil / said-i gâfil

 • "Gafil Said!" anlamında

samid

 • Yükselen, başını kaldırıp göğsünü kabartan.
 • Hayrette kalan.
 • Gafil.

şügül

 • (Çoğulu: Eşgâl) Meşgul ve gafil olmak. Gaflette bulunmak.

tagfil

 • (Çoğulu: Tagfilât) (Gaflet. den) Gafil avlama veya gafil avlanma.

teaşi

 • Gafil görünmek.

tegafül

 • Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. Kasden kendisini gafil göstermek.

telhiye

 • Gâfil olmak, gaflette bulunmak.
 • Meşgul olmak.

tesavüb

 • Esnemek.
 • Gafil olmak, gaflette bulunmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın