LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ga kelimesini içeren 378 kelime bulundu...

abone

 • Gazete ve dergi gibi yayınlara peşin para vererek muayyen bir zaman için müşteri olan kimse. (Fransızca)

adm

 • Gazap etmek, öfkelenmek.

ağniya

 • Ganiler, zenginler.

ağraz / ağrâz

 • Garazlar, kötü niyetler.

ahsen-ül gayat / ahsen-ül gayât

 • Gayelerin en güzeli, en iyisi.

aksa-l-gayat

 • Gayelerin en ilerisi, en büyüğü.

alem-i gayb / âlem-i gayb

 • Gayb âlemi, görünmeyen âlem.

alemü'l-gayb / âlemü'l-gayb

 • Gayb dünyası; görünmeyen âlem.

allam-ul-guyub / allâm-ul-guyûb

 • Gâibleri (görünmeyen ve bilinmeyen gizli şeyleri) çok iyi bilen mânâsına, Allahü teâlânın isimlerinden.

allamü'l-guyub / allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve bütün gizlilikleri çok iyi bilen Allah.

ammilgaraib / ammilgarâib

 • Garipliklerin amcası.

arir

 • Garip.

aşevzen

 • Galiz, katı nesne.

aşiret-i galip

 • Galip gelen, kazanan aşiret.

atyeş

 • Gayet tez uçar bir kuş.

avalim-i gayb / avâlim-i gayb

 • Gayb âlemleri; görünmeyen dünyalar, âlemler.

avalim-i gaybiye / avâlim-i gaybiye

 • Gayb alemleri, görünmeyen dünyalar.

avalimü'l-guyub / avâlimü'l-guyûb

 • Gaybî âlemler.

azim

 • Gayret, kararlılık.

azimkar / azimkâr

 • Gayretli, kararlı.

azimkarane / azimkârane

 • Gayretli, kararlı bir şekilde.

azm

 • Gayret, kararlılık.

azmeden

 • Gayret eden.

baharet

 • Galip olmak.

baladest / bâlâdest

 • Galip, eli üstün. (Farsça)

bela / belâ

 • Gam, tasa. musibet, afet.

bertame

 • Gadaptan müntefih olmak, hiddetlenmek.

beşaret-i gaybiye

 • Gaybdan gelen müjde.

beyn-el guzat / beyn-el guzât

 • Gaziler arasında.

bezm-i gam

 • Gam meclisi.

bezz

 • Galip olmak.

bi-dadger / bî-dadger

 • Gaddar, zâlim, hain. (Farsça)

bi-dadgeri / bî-dadgerî

 • Gaddarlık, hainlik, zâlimlik. (Farsça)

camedan / câmedân / جامه دان

 • Gardrop. (Farsça)

cefr / جفر

 • Gaipten haber veren bilim. (Arapça)

cehd

 • Gayret, çaba, azim.
 • Gayret, olanca gücü ve kuvveti sarf etmek.

celis

 • Galiz, kaba nesne. Büyük ve sağlam olan şey.

cemaat

 • Gayeleri bir olan topluluk.

ceraid / cerâid / جرائد

 • Gazeteler.
 • Gazeteler. (Arapça)

ceride / cerîde / جَر۪يدَه

 • Gazete.
 • Gazete.
 • Gazete.

ceyar

 • Gadaptan ve açlıktan dolayı göğüste olan hararet.

cizye / جزیه

 • Gayrimüslim vergisi. (Arapça)

cu'şum

 • Galiz, kısa boylu adam.

dar-ı küfür / dâr-ı küfür

 • Gayr-i müslimlerin ülkesi.

derece-i gaflet

 • Gaflet derecesi.

derece-i garabet

 • Gariplik derecesi.

derece-i iman-ı bilgayb

 • Gayba iman derecesi; görünmeyen ve bilinmeyen âlemlere inanma derecesi.

devair-i gaybiye / devâir-i gaybiye

 • Gaybî, görünmeyen daireler.

dimdik

 • Gaga.
 • Gaga.

dun / dûn

 • Gayrı, diğer, maadâ.

dun-himmet

 • Gayretsizlik, himmetsizlik.

dun-himmetlik / dûn-himmetlik

 • Gayretsizlik.

dunhimmet / dûnhimmet

 • Gayreti az.

dunhimmetlik / dûnhimmetlik

 • Gayretsizlik, düşük himmet.

düşman-ı gaddar

 • Gaddar ve acımasız düşman.

edser

 • Gaflette bulunan, gafil adam.

ehl-i gaflet / اَهْلِ غَفْلَتْ

 • Gafletde olanlar. Gafiller.
 • Gaflette olanlar.

ehl-i gaflet ve tuğyan

 • Gaflete dalanlar ve zulüm ve taşkınlıkta çok ileri gidenler.

ehl-i gayret

 • Gayret sahibi, gayretli.

ehl-i hakikat ve keşif

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve hakikat

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i keşif ve şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla bilen ve gören kimseler.

ehl-i keşif ve tahkik

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Cenâb-ı Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bilen kimseler.

ehl-i şuhud

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen hakikatleri Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gören kimseler.

ehligaflet

 • Gaflette olanlar, kul olduğunu hatırlamadan yaşayanlar.

ekdar / ekdâr

 • Gamlar, tasalar, kaygılar.

enfal

 • Ganimetler. Düşmandan alınan mallar.

enfal-i ganimet / enfâl-i ganimet

 • Ganimet malları; ele geçen değerli şeyler.

enva-ı işarat-ı gaybiye / envâ-ı işârât-ı gaybiye

 • Gaybî işaretlerin çeşitleri.

erbab-ı gaflet

 • Gaflette olanlar; Allah'ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz davrananlar.

erbab-ı garaz

 • Garaz sahibleri, kötü niyetliler. (Farsça)

es'abi / es'abî

 • Gayet güzel ve beyaz göz.

eser-i gaflet

 • Gaflet eseri.

esrar-ı gaybiye / esrâr-ı gaybiye / اَسْرَارِ غَيْبِيَه

 • Gayba dâir sırlar.

ett

 • Galip olmak.

etvar-ı gaflet / etvâr-ı gaflet

 • Gaflet davranışları.

evza-ı garibe

 • Garip haller.

faite / fâite

 • Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.

fart-ı gayret

 • Gayrette aşırılık.

fetake

 • Gadretmek, öldürmek.

fevz

 • Galiplik, zafer, üstünlük, selamet, kurtuluş.

fıkra-i galib

 • Galib'in konu hakkında yazdığı yazı.

firuz-mendi / firuz-mendî

 • Galebe, zafer. (Farsça)

fürakıs

 • Galiz ve şiddetli nesne.

gabit sahrası / gabît sahrâsı

 • Gabît çölü; Arap Yarımadasında, Benî Yerbû' kabilesinin yaşadığı ve bugün Yemen sınırları içerisinde yer alan bir çölün adı.

gadap

 • Gazap, hiddet.

gadir / gâdir

 • Gadreden, hıyanet eden, fenalık eden.

gadrdide / gadrdîde

 • Gadir görmüş, kendisine haksızlık edilmiş olan. (Farsça)

gafil / gâfil / غافل

 • Gaflette olan. Allahü teâlâyı, emir ve yasaklarını unutan kimse.
 • Gaflette olan.

gaflet

 • Gafillik, boş bulunma, dalgınlık, ihtiyatsızlık.

gaflet-pişe / gaflet-pîşe

 • Gaflet içinde.

gafletkarane / gafletkârâne

 • Gaflet edercesine.

gaheb

 • Gaflet.

gaiyye

 • Gayeye ait.

galatat

 • Galatlar, hatalar, yanlışlar.

galebe çalmak

 • Galib olmak, üstün gelmek.

galebe etmek

 • Gâlip gelip üstünlük sağlamak.

galib / gâlib

 • Galip, üstün, yenen.

galibane / galibâne

 • Galip şekilde.

gam-gin / gam-gîn

 • Gamlı, kederli.

gamgin / gamgîn

 • Gamlı, kaygılı.
 • Gamlı, kederli.

gamgüsar / gamgüsâr

 • Gam ve kederi def eden, teselli veren.

gamm-nak

 • Gamlı, kederli.

gamnak / gamnâk

 • Gamlı, kederli.
 • Gamlı, tasalı.

gamze-figen

 • Gamze saçan, süzgün süzgün bakan. (Farsça)

ganaim / ganâim / غنائم

 • Ganimetler. (Arapça)

ganim

 • Ganimet alan.

ganimen

 • Ganimet almış olarak.

garabet / garâbet / غرابت

 • Gariplik, hayret vericilik.
 • Gariplik.
 • Gariplik. (Arapça)

garaib / garâib / غرائب

 • Gariplik; alışılmışın dışında, harika olan.
 • Garip şeyler.
 • Garip şeyler.
 • Gariplikler. (Arapça)

garaibperest / garâibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)
 • Garip şeylere pek düşkün.

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garat

 • Gasplar, yağmalar.

garaz

 • Gaye, kötü niyet.

garaz-alud

 • Garezi, hususi bir maksadı olan. (Farsça)

garazkar / garazkâr / غرضكار

 • Garazcı.
 • Garazlı, maksatlı. (Arapça - Farsça)

garazkarane / garazkârane / garazkârâne

 • Garaz edercesine.
 • Garaz edercesine, kin tutarak.

garbi / garbî / غربى

 • Garbî batı, batı ile ilgili. (Arapça)

garbiyyun

 • Garplılar, Avrupalılar. Batı memleketleri ahalisi.

garet

 • Gasp, yağma.

garib / garîb

 • Garip, yabancı, kimsesiz, yâd ellere düşmüş, yadırganan şey.

garibane / garibâne / garîbane

 • Garip gibi, garip kimselere yakışır şekilde, garipçesine. (Farsça)
 • Garip olarak, kimsesiz.
 • Garipçe.

garibe / garîbe

 • Garip şey.

garibeler

 • Garip, şaşırtıcı, harika şeyler.

garibem / garîbem

 • Garibim.

garre

 • Gafil kişi, gaflette bulunan kimse.

gasıb / gâsıb / غصيب

 • Gasbeden, zorla alan.
 • Gasp edici. (Arapça)

gasıb-ül gasıb

 • Gasbedilmiş malı gasıbdan gasbeden.

gàyat / gàyât

 • Gayeler, hedefler.

gayat / gâyât / غایات

 • Gayeler, amaçlar.
 • Gayeler.
 • Gayeler. (Arapça)

gayatü'l-gayat / gâyâtü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, asıl gaye ve hedef.

gayb-aşina / gayb-âşinâ

 • Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. (Farsça)
 • Gaybı bilen, görünmeyenden haberi olan.

gayb-aşinalık / gayb-âşinâlık

 • Gaybdan haber verme.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören, görünmeyen âlemden haber veren.
 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

gayb-dan

 • Gaybı bilen. (Farsça)

gaybaşina / gaybâşinâ

 • Gaybı bilen.

gaybbin / gaybbîn

 • Gaybı gören.

gaybi tevafuk / gaybî tevafuk

 • Gaybî ve mânevî bir yardım sonucu oluşan tevafuk, uygunluk.

gaybi-yi asümani / gaybî-yi âsümânî

 • Gaybî ve semâvî bilgileri veren.

gaybiyane / gaybiyâne

 • Gaybı görür, görünmeyeni bilir bir şekilde.

gaybü'l-gayb

 • Gayb âleminden de ötede bulunan gizli âlem.

gaybubet

 • Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.

gaye-i himmet

 • Gayret ve çabanın gayesi.

gayet-ül-gaye

 • Gayenin esası, en son derece.

gayetü'l-gayat / gayetü'l-gâyât

 • Gayelerin gayesi, gayelerin son noktası, esas hedef.

gayetü'l-gaye

 • Gayelerin gayesi, son noktası, esas hedef.

gayetülgaye

 • Gayenin gayesi; asıl maksat.

gayret-mend

 • Gayretli, çalışkan. (Farsça)

gayret-şiar

 • Gayretli. çalışkan. (Farsça)

gayretmend / غيرتمند

 • Gayretli. (Arapça - Farsça)

gayriyyet / غيریت

 • Gayrılık. (Arapça)

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

gayurane

 • Gayretli olan kimseye yakışır şekilde, çalışkan kimseler gibi. (Farsça)

gayyur / gayyûr

 • Gayretli, çalışkan.
 • Gayretli, çalışkan.
 • Gayretli, çalışkan.

gazab

 • Gazap, öfke, kızgınlık.

gazaben

 • Gazabla, hiddetle, öfkeyle.

gazat / gazât / gâzât

 • Gazlar.
 • Gazlar.

gazavat / gazavât

 • Gazâ kelimesinin çoğulu.

gazel-han

 • Gazel okuyan. (Farsça)

gazel-hani / gazel-hanî

 • Gazel okuyuculuk. (Farsça)

gazel-nüvis

 • Gazel yazan. (Farsça)

gazelhan / gazelhân / غزل خوان

 • Gazel okuyan. (Arapça - Farsça)

gazeliyyat / gazeliyyât / غزليات

 • Gazel tarzında yazılmış şiirler.
 • Gazeller. (Arapça)

gazelsera / gazelserâ / غزل سرا

 • Gazel şairi. (Arapça - Farsça)

gazevat / gazevât

 • Gazveler, savaşlar .
 • Gazalar.

gazi / gazî

 • Gaza eden.

gazime / gazîme

 • Gazem denilen otun yetiştiği yer.

gulul

 • Ganimet malında hıyanet etmek.

gumum / gumûm / غموم

 • Gamlar, kederler. (Arapça)

guraba / gurabâ

 • Garipler, kimsesizler.

gurbet

 • Gariblik, yabancılık. Yabancı bir memleket. Yabancı yer. Yâd el.
 • Gariplik, yabancı memlekette olma.

gürdas

 • Gaddar, zalim. (Farsça)

gureba / gurebâ / غربا

 • Garipler.
 • Garipler. (Arapça)

guzat / guzât

 • Gâziler. Düşmanla savaşmış İslâm askerleri.
 • Gaziler, din için savaşanlar.

hab-ı gaflet / hâb-ı gaflet

 • Gaflet uykusu.
 • Gaflet uykusu.

habbe

 • Gammazlık yapan kadın. (Müz: Habb)

haber-i gaybi / haber-i gaybî

 • Gayba, geleceğe dair verilen haber.

habus

 • Galip kimse.

hadisat-ı gaybiye / hâdisât-ı gaybiye

 • Gayb âlemine ait bilinmeyen olaylar.

hadise-i gaybiye

 • Gayb aleminde gerçekleşen olay.

haif

 • Gadir eden, azarlayan. Zulmeden.

hamiyet / حميت

 • Gayret.

hamiyetfüruş

 • Gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan.

hamiyetsiz

 • Gayretsizlik.

haram-zade

 • Gayr-ı meşru münasebetten doğmuş çocuk. Piç.

hatıf / hâtıf / هاتف

 • Gaipten gelen ses. (Arapça)

hatır-ı rahmani / hâtır-ı rahmânî

 • Gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaya dâir Allahü teâlâ tarafından kalbe gelen düşünce. Buna hak hâtır (doğru düşünce) denir.

hatırat-ı gaybiye / hâtırat-ı gaybiye

 • Gaybtan gelen hatıralar, mânevî bilgiler.

hedef

 • Gaye, nişan tahtası.

hedef-i amal / hedef-i âmâl

 • Gaye-i hayâl. Ulaşmak istenilen hedef.

hemm

 • Gam, keder, tasa, hüzün.
 • Gam, hüzün, sıkıntı.

hıbher

 • Galiz, kaba.

hicab-ı gaflet

 • Gaflet perdesi; Allah'a inanmayı, emir ve yasaklarına uymayı engelleyen şeyler; mâneviyatı görmeme ve düşünmeme hâli.

hikmet

 • Gaye, felsefe, gizli sebep, faydalı söz, bilgi.

hikmetsiz

 • Gayesiz, faydasız.

himayet-i gaybi / himayet-i gaybî

 • Gaybî olarak koruma altında bulundurma.

himmet / همت

 • Gayret.

himmetsizlik

 • Gayretsizlik.

hiss-i hüzn-ü gamdar

 • Gam veren hüzün hissi.

hubase

 • Ganimet malı.

hüzn-amiz

 • Gam, keder ve hüzünle karışık. (Farsça)

hüzn-hüzün

 • Gam, keder, sıkıntı.

huzya

 • Ganimet malından vermek.

ianat-ı gaybiye / iânât-ı gaybiye

 • Gaybî yardımlar.

ibn-i arz

 • Garip, gurbette bulunan.

ibn-u ammi'l-garaib / ibn-u ammi'l-garâib

 • Garip şeylerin amca oğlu.

ibn-u ammil-garaib / ibn-u ammil-garâib

 • Garipliklerin amca oğlu.

ideal / ideâl

 • Gaye, ülkü.

igdab

 • Gadablandırmak, kızdırmak, öfkelendirmek.

iğfal

 • Gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

iğfal eden

 • Gaflete düşürerek kandıran, aldatan.

igtisab

 • Gasb etmek. Başkasının malını zorla elinden almak.

igtiyaz

 • Gazaba gelme, kızma, öfkelenme.

ihbar-ı gayb / ihbâr-ı gayb / اِخْبَارِ غَيْبْ

 • Gayb âleminden gelen haber.
 • Gaybdan haber verme.

ihbar-ı gaybi / ihbar-ı gaybî

 • Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber.

ihbarat-ı sadıka-i gaybiye / ihbârât-ı sadıka-i gaybiye

 • Gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler.

ihbarname-i gayb

 • Gayba ait haber içeren yazı.

ihtar-ı gaybi / ihtar-ı gaybî

 • Gayba dair haberler.

ikdam

 • Gayret ve sebat ile çalışmak. İlerlemeye gayret etmek. Devamlı çalışmak. İlerlemek.

ilhamat-ı gaybiye / ilhâmât-ı gaybiye

 • Gayb âleminden gelen ilhamlar; Cenâb-ı Hakkın ihtiyaçlarını temin etmeleri için varlıklara vermiş olduğu duygu.

ilm-i allamü'l-guyub / ilm-i allâmü'l-guyûb

 • Gayb âlemini ve herşeyi bilen ve kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan Allah'ın ilmi.

ilm-i gayb

 • Gayb ilmi.

ilm-i ledünn

 • Gayb ilmi, Allah'ın sırlarına ait ilim.

ilmü'l-guyub / ilmü'l-guyûb

 • Gayblara dair ilim, gizliliklerin ilmi.

ima-i gaybi / imâ-i gaybî

 • Gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme.

imdad-ı gaybi / imdad-ı gaybî

 • Gaybî yönden yardımda bulunma.

infal

 • Ganimetten mal ayırıp verme.

infirac

 • Gam ve gussadan kurtulma, açılma.

insan-ı himmetperver

 • Gayretli, himmetli insan; kalbin bütün kuvvetiyle mukaddes şeylere yönelen insan.

irade-i gaybi / irade-i gaybî

 • Gaybî irade; Cenâb-ı Hakkın dilemesi.

irade-i gaybiye tahtında

 • Gaybî irade altında; Allah'ın dilemesi ile.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

isave

 • Gammazlık, ağız karalığı.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istignam

 • Ganimet araştırmak, ganimet isteklisi olmak.

istiğrab

 • Garip görme, hayret etme.

istihrac-ı gaybi / istihrac-ı gaybî

 • Gaybî haberlerden mânâ çıkarma.

jurnalci

 • Gazeteci, muhbir, ajan.

kahhar

 • Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan Allah (C.C.) Hak Celle ve A'lâ'nın esmâ ve sıfâtındandır.

kahin / kâhin / كاهن / كَاهِنْ

 • Gaipten haber veren, kehanette bulunan. (Arapça)
 • Gaybdan haber verme iddiâsında olan.

kehanet

 • Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. (İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır.)

kemal-i vüsuk / kemâl-i vüsûk

 • Gayet mükemmel şekilde kendinden emin.

kemed

 • Gam, tasa.

keramet-i acibe-i gaybiye

 • Gayba ait acayip keramet; Allah'ın bir ikramı olarak gelecekle ilgili verdiği acayip haber.

kerbe

 • Gam, tasa, endişe.

keşfi / keşfî

 • Gaybî hususları, bilinmeyen hakikatleri keşfetmekle bilmek.

kevh

 • Gâlip olmak.

la ya'lemu'l-ğaybe illallah / lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah

 • Gaybı Allah'tan başkası bilemez.

lafz-ı am / lafz-ı âm

 • Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi.

lafz-ı gafur / lâfz-ı gafûr

 • Gafûr kelimesi.

leşker-i gaza / leşker-i gazâ

 • Gazâ ordusu, savaşan askerler. Allahü teâlânın rızâsı için O'nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan müslümanlar.

lisan-ı gayb

 • Gaybın haberlerini bildiren dil. Ahiret ahvalini veya bizce bilinmeyen gayb hükmündeki haberleri söyleyen. "Kur'an-ı Kerim"

lisanü'l-gayb

 • Gayb âleminin dili.

mağazi / mağazî

 • Gaza hikâyeleri.

mağdub / mağdûb

 • Gazaba uğramış.

mağmum / mağmûm / مغموم

 • Gamlı, kederli.
 • Gamlı, tasalı, bulutlu.
 • Gamlı, kederli. (Arapça)

magruk

 • Gark olmuş. Suda batmış olan.

mağsub / مغصوب

 • Gaspedilmiş. (Arapça)

magsul

 • Gaslolmuş. Yıkanmış. Gusletmiş.

magzab

 • Gazap edecek yer.

mağzub / mağzûb / مغضوب

 • Gazaba uğratılmış. (Arapça)

maksadü'l-makasıt

 • Gayelerin gayesi.

maksat

 • Gaye.

maksatsız

 • Gayesiz, hedefsiz.

mazmaza / مضمضه

 • Gargara. (Arapça)
 • Mazmaza yapmak: Gargara yapmak, ağızda su çalkalamak. (Arapça)

meal-i gaybi / meâl-i gaybî

 • Gaybla ilgili mânâ verme.

mecmu-u makasıt

 • Gayelerin, isteklerin toplamı.

medar-ı gaflet / medâr-ı gaflet

 • Gaflete sebebiyet veren.

medar-ı gam / medâr-ı gam / مَدَارِ غَمْ

 • Gam sebebi.

medar-ı gam ve elem / medâr-ı gam ve elem / مَدَارِ غَمْ وَاَلَمْ

 • Gam ve acı sebebi.

medar-ı gayret

 • Gayrete getiren sebep, vesile.

mefkure / mefkûre

 • Gaye, ideal, inanç.

meganim

 • Ganimet malları. Harbde alınan mallar.

mekteb-i sultani / mekteb-i sultânî / مكتب سلطانى

 • Galatasaray Lisesi.

menba-ı garaip

 • Gariplikler kaynağı.

mensucat-ı gaybiye ve uhreviye

 • Gayba ve âhirete ait dokumalar.

meydan-ı galebe

 • Galibiyet meydanı; üstün gelinen alan.

minkar / منقار

 • Gaga. (Arapça)

minkar-ı mahrut

 • Gagaları konik biçimde ve kuvvetli olan kuşlar. (Serçe, karga gibi)

minkari / minkarî

 • Gaga biçiminde. Gagayı andırır tarzda.

mirba

 • Ganimet malının dörtte biri.

mu'cizat-ı gaybiye

 • Gabya ait mu'cizeleri.

muavenet-i gaybiye / muâvenet-i gaybiye / مُعَاوَنَتِ غَيْبِيَه

 • Gaybî yardım.

mücbir-i gaybi / mücbir-i gaybî

 • Gaybî, mânevî zorlama.

müdahale-i gaybiye

 • Gaybdan yapılan müdahale.

mugazıb

 • Gadap etmek, kızmak, hiddetlenmek.

mugidd

 • Gadap edici, kızgın, hiddetlenici.

mugtanem

 • Ganimet olarak alınmış olan, alınan.

mugtasıb

 • Gasb eden, zorla alan.

mugtemiz

 • Gammazlıyan.

mugtenim

 • Ganimet olarak alan. Bedava alan. Ganimet bilen.

muhafaza-i gaybiye

 • Gaybî olarak koruma.

muhbir-i gaybi / muhbir-i gaybî

 • Gaydan haber verici Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

muhrenzim

 • Gadaplı, hışımlı, kızgın.

mukdimane / mukdimâne

 • Gayret ve dikkatle. (Farsça)

münkir-i gafil

 • Gaflet içinde olan inkârcı.

müragame

 • Gadap etmek, hiddetlenmek, kızmak.

müsaade-i sefahet

 • Gayr-i meşrû zevk ve eğlence düşkünlüğüne izin verme.

müstağrak

 • Gark olmuş, dalmış.

müstağrak eden

 • Gark eden, daldıran.

müstağrak kılan

 • Gark eden, daldıran.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

mütegaffil

 • Gaflette bulunan. Bilmiyor görünen.

mütegafilane

 • Gafil gibi davranarak.

mütegallibe

 • Galebe çalan, baskın çıkan (âdetler).

mütegaşşim

 • Galebe eden.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

muvazene-i gayat

 • Gayelerin ölçüsü, dengesi.

müzmehhir

 • Gadabı şiddetli olan. Çok kızıp hiddetlenen.

muzmir

 • Gazâ veya yarış için atını hazırlayıp terbiye eden kişi.

nakir

 • Gadaplı, kızgın.

nazar-ı gaflet / نَظَرِ غَفْلَتْ

 • Gafletle bakma.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafiyy-i gaybi / nazar-ı hafiyy-i gaybî

 • Gaybı gören.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazm-ı garib-i hikmet / nazm-ı garîb-i hikmet / نَظْمِ غَرِيبِ حِكْمَتْ

 • Garib hikmetli sıralama.

nekz

 • Gayret etme, uğraşma, çok çabalama.

neşriyat / neşriyât

 • Gazete, kitap, radyo ve sâir vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.

nessaf

 • Gagası büyük bir kuş.

nevm-i gaflet

 • Gaflet uykusu.

nühbe

 • Gadapla ve kahirle cebren alınan mal.

nümune-i gayret

 • Gayret nümunesi, örneği.

perde-i gaflet

 • Gaflet, umursamazlık ve duyarsızlık perdesi.

ragım

 • Galebe eden, galip olan.

remz-i gaybi / remz-i gaybî

 • Gaybî, gizli işaret.

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

rüyun

 • Galebe etmek, üstün gelmek.RÜZ' : Noksan etmek, eksiltmek, noksanlaştırmak.

sa'y ü gayret

 • Gayretle çalışma.

sagsag

 • Galat kelâm konuşmak.

sahun

 • Gafiller. Allah'ın (C. C.) emrinden gaflet edenler.

sefahat

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

sefahetçi

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan.

sefahetçiler

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar.

sefahethane

 • Gayri meşru zevk ve eğlence yeri.

sene-i rumiye

 • Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene.

şenes

 • Galiz. Kaba.

sikke-i gaybiye / سِكَّۀِ غَيْبِيَه

 • Gaybe âit mühür.

silv

 • Gamdan, tasadan ve aşktan hâli olmak.

sıracü'l-gafilin

 • Gaflete düşenlerin meşalesi anlamına gelen ve Gençlik Rehberi için kullanılan bir isim.

summaki

 • Gayet sert, değerli ve parlak olan bir taş.

şütum-i galiza

 • Galiz ve kaba küfürler.

taahhüd

 • Garanti.

tağlib

 • Galip getirme.

tagziye

 • Gazâ ettirme, din uğrunda savaştırma.

tahf

 • Gam, tasa.

taht-ı temine alınma

 • Garanti ve güvence altına alınma.

tanzim-i gaybi / tanzim-i gaybî

 • Gaybî, bilinmeyen âlemden yapılan tertip ve düzenleme.

tasig

 • Gayretsiz kişi.

tasir

 • Galiz süt.

taz'

 • Gayretsiz olmak.

tazaffür

 • Galip olmak, yenmek.

teamüs

 • Gaflet etmek. Câhillik etmek.

teaşi

 • Gafil görünmek.

tegafül

 • Gaflet etme, duyarsızlıklık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma.

tegallüb

 • Galip olma, zorbalık, kuvvete dayalı baskı.

tegargur

 • Gargara etmek.

tegazzül / تغزل

 • Gazel söyleme. (Arapça)

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

teneddi

 • Gamkin ve üzüntülü olmak.

teraggum

 • Gadap etmek, hiddetlenmek, kızmak.

terah

 • Gam, keder, acı.

terci'-i bend

 • Gazel şeklinde aynı vezinde yazılı manzumelerin "vâsıta" denilen bir beyti ile birbirine bağlanmış şekli. Vâsıta beyti tekerrür ederse terci-i bend; tebeddül ederse (değişirse) terkib-i bend olur. Bendlerin her birisine, terci-i bendlerde "terci'hâne"; terkib-i bendlerde "terkibhâne" denir. (Edb. L. (Farsça)

tereşşuhat-ı gaybiye

 • Gaybî sızıntılar, damlalar.

teri'

 • Garip kişi.

terk-i sefahet

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceleri bırakma.

tesevvül

 • Galip olmak, yenmek.

tesriye

 • Gam ve kederi bırakma. Kederi yok etme.

tevafukat-ı gaybiye

 • Gaybî ve mânevî bir inâyet eseri olan tevafuklar, uygunluklar.

tezaggum

 • Gadap etmek, hiddetlenmek, kızmak.

tezyid-i gayret

 • Gayreti artırma.

turfe-kar / turfe-kâr

 • Garip şeylerle uğraşan. Şaşılacak şeyler yapan. (Farsça)

umur-u gaybiye / umûr-u gaybiye

 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.
 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.
 • Gayba ait, bilinmeyen işler ve gelişmeler.

vak'a-i acibe

 • Garip, hayrette bırakan.

vegar

 • Gazap, kin, öfke, hiddet.

velvele-i istiğrab

 • Garip karşılayarak bağırma, hayret feryadı.

zafir

 • Galib gelmiş olan.

zeval-i gaflet

 • Gafletin dağılması; Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâlinin sona ermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın