LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Güzellik ifadesini içeren 281 kelime bulundu...

ab

 • Su. (Farsça)
 • Mc : Yağmur. (Farsça)
 • Letâfet, güzellik. (Farsça)
 • İtibar. (Farsça)
 • Irz, nâmus. (Farsça)
 • Vakar. (Farsça)
 • Cilâ. (Farsça)
 • Keskinlik. (Farsça)

ab-endam

 • Güzellik. Güzel endam. (Farsça)

abkari / abkarî

 • Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil.
 • Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san'atı olmayan.
 • Çok güzellik.
 • Bir nevi döşek.

acaib-i masnuat

 • Şaşırtıcı güzellikte olan san'at eserleri.

ahseniyet

 • Güzellik.

an / ân

 • Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O. (Farsça)
 • Güzellik câzibesi. Melâhat. Güzellik. (Farsça)
 • Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. (Farsça)

ayine-i ahmediye / âyine-i ahmediye

 • Hz Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın bütün güzelliklerini yansıtan bir ayna olması.

azin / âzîn

 • Kaide, kanun. (Farsça)
 • Süs, zinet, güzellik. (Farsça)
 • Yoğurttan yağ çıkarmak için hususi olarak yapılmış yayık. (Farsça)

bad-herze

 • Büyü, sihirbazlık. (Farsça)
 • Letâfet, güzellik. (Farsça)

baha / bahâ

 • Güzellik. Zariflik.
 • Zinet.
 • İzzet.
 • Bir şeye alışıp ünsiyet etmek.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

bani-i zülcemal / bâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyin yapıcısı olan Allah.

beda'-beda'at / bedâ'-beda'at

 • Güzellik, yenilik, bediilik.

bedaat / bedâat

 • Benzersizlik, eşsiz güzellik, orijinallik.
 • Güzellik, yenilik, özgünlük.

bedaat-i harika / bedâat-i harika

 • Harika, olağanüstü güzellik.

bedayi / bedâyi / bedâyî

 • Eşi benzeri olmayan güzellikler.
 • Görülmedik güzellikte şeyler.

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

bedi-ül beyan

 • İfadesi ve beyanı görülmedik güzellik ve gariplikte olan.

bedia / bedîa

 • Eşsiz, benzersiz güzellik, beğenilen ve çok takdir edilen güzel şey.

bedii / bedîî

 • Eşsiz güzellikte olan.

bediiyat / bedîiyat

 • Güzelliklerle dolu olan.

bediiyyat / bediiyyât

 • Eşsiz güzellikler.

bediü'l-beyan / bedîü'l-beyan

 • İfade ve beyanda eşsiz güzellik sahibi.

bediülbeyan

 • Beyanındaki görülmedik güzellik.

bediülcemal / bedîülcemâl

 • Eşsiz güzellik.

beha-baha

 • Güzellik, süs, pırıltı.
 • Kıymet, değer, bedel.

behacet

 • Güzellik. Güzel yüzlü olma.

behc

 • Her zaman neşeli olma. Birisini şâd ve mesrur etme, sevindirme.
 • Güzellik, hüsn.

behcet

 • Sevinç. Güleryüzlülük. Güzellik, şirinlik.
 • Güleryüzlülük, şenlik, güzellik.

behçet

 • Güzellik, güleryüzlülük, sevinç.

behcet / بهجت

 • Sevinç. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

behreme

 • Saç ve sakalın kınayla boyanması.
 • Çiçeğin göz alıcı ve câzib olan güzellik ve parlaklığı.
 • Hindlilerin ibadeti.

beraat / berâat

 • Temizlik, arılık.
 • Olgunluk, güzellik.
 • Güzellik, parlaklık, üstünlük.

beria

 • Akılda güzellik, zekâda ve kıyasette emsalinden üstün olan.

beşare

 • (Çoğulu: Beşâir) Hüsn, güzellik, cemâl.

birr

 • İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat.
 • Dininde ibadetinde kuvvetli olan.
 • Bağışta bulunma.

bostan-ı huda / bostan-ı hudâ

 • Huda'nın, Allah'ın bostanı meâlinde olup, İlâhî güzellikleri ve tecelli-i İlâhînin aksettiği yer mânâsında kullanılır. "Vahidiyet mertebesi" diye de söylenmiştir. (Farsça)

cazibe-i faniye / câzibe-i fâniye

 • Geçici güzellik, fânî güzellik.

cazibe-i mutlaka / câzibe-i mutlaka

 • Mutlak çekici kuvvet.
 • Yegane çekici kuvvet.
 • Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik.

celil-i cemil / celîl-i cemîl

 • Sonsuz güzellik, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

cemal / cemâl / جَمَالْ

 • Yüz güzelliği. Fertteki güzellik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi.
 • Hak ile söylenen doğru söz.
 • Hüsün.
 • Güzellik.
 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.
 • Güzellik.
 • Güzellik.

cemal sahibi / cemâl sahibi

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi, Allah.

cemal ve kemal sahibi / cemâl ve kemâl sahibi

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi olan Allah.

cemal ve kemal-i manevi / cemâl ve kemâl-i mânevî

 • Mânevî güzellik ve mükemmellik.

cemal ve kemal-i zati / cemâl ve kemâl-i zâtî

 • Zâtında bulunan güzellik ve mükemmellik.

cemal-i baki / cemâl-i bâkî

 • Kalıcı ve devamlı güzellik.

cemal-i bi-misal / cemal-i bî-misal

 • Misâli, benzeri olmayan güzellik.

cemal-i bimisal / cemâl-i bîmisâl

 • Benzersiz güzellik.

cemal-i ezeli / cemâl-i ezelî

 • Ezelî ve sonsuz güzellik sahibi olan Allah.

cemal-i hazin / cemâl-i hazîn

 • Şirin güzellik.

cemal-i kemal / cemâl-i kemâl

 • Mükemmellikteki güzellik.

cemal-i layezali / cemâl-i lâyezâlî

 • Son bulmayan güzellik.

cemal-i manevi / cemâl-i mânevî

 • Mânevî güzellik.

cemal-i masnuat / cemâl-i masnuat

 • Allah'ın yaratıklarındaki sanatkârane, mükemmel, kusursuz güzellikler.

cemal-i mücella / cemâl-i mücellâ

 • Parlak ve ışıltılı güzellik.

cemal-i mücerred / cemâl-i mücerred

 • Cismânî olmayan, yalın, soyut güzellik.

cemal-i mukaddes / cemâl-i mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

cemal-i münezzeh / cemâl-i münezzeh

 • Kusur ve çirkinlikten uzak güzellik.

cemal-i mutlak / cemâl-i mutlak / جَمَالِ مُطْلَقْ

 • Sınırsız güzellik.
 • Nihâyetsiz güzellik.

cemal-i rahimiyet / cemâl-i rahîmiyet

 • Allah'ın sonsuz merhamet ediciliğindeki benzersiz güzellik.

cemal-i sermedi / cemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden güzellik.

cemal-i suret / cemâl-i sûret

 • Yüz güzelliği, dış güzellik.

cemal-i zati / cemâl-i zâtî

 • Zâtî güzellik; kendinde ve özünde bulunan güzellik.

cemal-i zatiye / cemâl-i zâtiye

 • Zâtî güzellik; bizzat kendinde taşıdığı güzellik.

cemali / cemâlî

 • Güzellikle ilgili.

cemil / cemîl

 • Sonsuz güzel olan ve bütün güzelliklerin sahibi bulunan Allah.
 • Bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi Allah.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i baki / cemîl-i bâkî

 • Sınırsız güzellik sahibi ve varlığı devamlı ve sonsuz olan Allah.

cemil-i bimisal / cemîl-i bîmisâl

 • Benzersiz güzellik sahibi Allah.

cemil-i mutlak / cemîl-i mutlak

 • Sınırsız güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl / جَم۪يلِ ذُوالْجَلَالْ

 • Nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

cemil-i zülkemal / cemîl-i zülkemâl

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi Allah.

cennet

 • İnananların dünyadaki güzel amellerine mükafaten sonsuza kadar kalacakları güzellikler âlemi.

cevdet

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.

cezalet / cezâlet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld
 • Sözde kelimelerin düzgün dizilişinden doğan güzellik.

cezalet-i beyan / cezâlet-i beyan

 • Anlatım ve ifadedeki güçlülük, güzellik.

cezalet-i nazm

 • Dizilişindeki güzellik ve güçlülük.

cezalet-i nazmiye

 • Kur'ân'ın nazmındaki güzellik, üstünlük ve akıcılık.

cilve-i cemal ve kemal / cilve-i cemâl ve kemâl

 • Güzellik ve mükemmelliğin yansıması, görüntüsü.

cilve-i cemal-i esma / cilve-i cemâl-i esmâ

 • İsimlerin güzelliklerinin görüntüsü.

ciyadet

 • Tazelik, yenilik.
 • İyilik, güzellik.

dellal-ı muzhir / dellâl-ı muzhir

 • Gizli güzellikleri ortaya çıkararak ilân eden.

derece-i cemal / derece-i cemâl

 • Güzellik derecesi.

enva-ı hüsün / envâ-ı hüsün

 • Güzellik çeşitleri.

enva-ı mehasin / envâ-ı mehâsin

 • Güzellik çeşitleri, türleri.

enva-ı ziynet ve letafet / envâ-ı ziynet ve letâfet

 • Süs ve güzellik çeşitleri.

enva-ı ziynet ve mehasin / envâ-ı ziynet ve mehâsin

 • Süs ve güzelliklerin çeşitleri.

envar-ı hüsün ve cemal / envâr-ı hüsün ve cemâl

 • Güzellik nurları.

esma-i cemaliye ve kemaliye / esmâ-i cemâliye ve kemâliye

 • Güzellik ve mükemmelliği ifade eden isimler.

esmaü'l-hüsna / esmâü'l-hüsnâ

 • Allah'ın sonsuz mükemmellikte ve güzellikte olan isimleri.

evsaf-ı celaliye ve cemaliye / evsâf-ı celâliye ve cemâliye

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz güzellik ve haşmetini bildiren sıfatları.

evsaf-ı cemal ve celal ve kemal / evsâf-ı cemâl ve celâl ve kemâl / evsaf-ı cemâl ve celâl ve kemâl / اَوْصَافِ جَمَالْ وَجَلَالْ وَ كَمَالْ

 • Güzellik, haşmet ve mükemmellik bildiren sıfatlar.
 • Güzellik, büyüklük ve mükemmellik vasıfları.

ezvak-ı letaif-i ulya / ezvâk-ı letâif-i ulyâ

 • Çok yüce ve yüksek olan güzelliklerin verdiği zevkler.

fatır-ı hakim-i zülcemal / fâtır-ı hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi hikmetle ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı kerim-i zülcemal / fâtır-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, lütuf ve cömertlik sahibi ve herşeyi hârika üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcemal / fâtır-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

füsun / füsûn

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)
 • Büyüleyici güzellik.

gül-i ruhsar

 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Mc: Mânevi çok güzellik sahibi. Çok sevilen. (Farsça)

hakim-i hakem-i hakim-i zülcelali ve'l-cemal / hâkim-i hakem-i hakîm-i zülcelâli ve'l-cemâl

 • Herşeyin hâkimi, her varlığın küllî hükmünü veren, her şeyi hikmetle ve yerli yerinde yaratan, sonsuz büyüklük ve güzellik sahibi.

hakim-i zülcemal / hakîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı zülcemal / hâlık-ı zülcemâl

 • Sonsuz derecede güzellik sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah.

hasen

 • Güzel. Hüsünlü. Güzellik.
 • Güzel olmak.
 • Güzel, güzellik.

hasenat

 • Güzellikler. İyi ameller. İyilikler.

hasenat-ı istikbaliye / hasenât-ı istikbaliye

 • Geleceğe ait güzellikler.

hasenat-ı muzie / hasenat-ı muzîe

 • Aydınlatıcı güzellikler, iyilikler.

hasene

 • İyilik. Güzellik. Hayırlı amel. Allah rızasına çok uygun iş.
 • Eski altun paralardan biri.

hubb-u mehasin / hubb-u mehâsin

 • Güzellik sevgisi.

hubi / hubî / hûbî / خوبى

 • Güzellik. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)

huri

 • (Ahver ve Havrâ kelimelerinin çoğulu) Ahu gözlüler. Gözlerinin akı karasından çok olan, pek güzel ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemiyecek derecede güzel olan Cennet kızları.

huriliyn / hûrilîyn

 • Tarifsiz güzellikte cennet kızı.

hüsn / حسن

 • (Hüsün) Güzellik. İyilik. Eksiksizlik. Cemal ile kemal.
 • Güzel, iyi, güzellik, iyilik.
 • Güzellik.
 • Güzellik.
 • Güzellik.
 • Güzellik. (Arapça)

hüsn ü aşk

 • Güzellik ve muhabbet:
 • şeyh Galib'in manzum hikâyesi.

hüsn ü kubh

 • Güzellik ve çirkinlik.

hüsn ü kubuh

 • Güzellik ve çirkinlik.

hüsn-aver

 • Güzelliği çoğaltan. Güzellik veren. (Farsça)

hüsn-i dilara / hüsn-i dilârâ

 • Gönül alıcı güzellik.

hüsn-ü akli / hüsn-ü aklî / حُسْنُ عَقْل۪ي

 • Akıl yoluyla anlaşılan güzellik.
 • Akla âid güzellik.

hüsn-ü arazi / hüsn-ü arazî

 • Ber şeyin aslen kendisinde olmayan ve kendisine sonradan gelmiş olan güzellik.

hüsn-ü basar

 • Görme sıfatındaki güzellik.

hüsn-ü bi-bahane

 • Kusursuz güzellik. Günahsız mâsum güzellik.

hüsn-ü cemal / hüsn-ü cemâl

 • Güzellik ve cemal.

hüsn-ü hakiki / hüsn-ü hakikî

 • Gerçek güzellik.

hüsn-ü ifham

 • Anlatımdaki güzellik.

hüsn-ü kabul

 • İyi karşılamak. Güzellikle kabul etmek.

hüsn-ü kabul-ü halk

 • Halkın güzellikle kabul etmesi, benimsemesi.

hüsn-ü kelam / hüsn-ü kelâm

 • Sözdeki güzellik.

hüsn-ü kerem

 • İkram etmedeki güzellik.

hüsn-ü külli / hüsn-ü küllî

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, şümullü güzellik.

hüsn-ü ma'nevi / hüsn-ü ma'nevî

 • (Hüsn-i ma'nevî) Manevî güzellik. İç güzelliği.

hüsn-ü mahfi / hüsn-ü mahfî

 • Gizli güzellik.
 • (Hüsn-i mahfî) Gizli güzellik.
 • Kalbî ve ruhî güzellik.

hüsn-ü masnuiyet

 • Sanatındaki güzellik.

hüsn-ü mücerred / حُسْنُ مُجَرَّدْ

 • Kusur ve noksanlıktan arınmış güzellik.
 • Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere
 • Saf katıksız güzellik.

hüsn-ü mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

hüsn-ü münezzeh

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış güzellik.

hüsn-ü münezzeh ve mücerred

 • Her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış ve soyutlanmış güzellik.

hüsn-ü nur

 • Nurdaki güzellik.

hüsn-ü siret / hüsn-ü sîret

 • Ahlâktaki güzellik.

hüsn-ü suret / حُسْنُ صُورَتْ / hüsn-ü sûret

 • Dış görünüşteki güzellik.
 • Yüz güzelliği veya dış güzellik.
 • Yüz güzelliği, dış güzellik.

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî / حُسْنُ ذَاتِي

 • Zata âit güzellik.

hüsn-ü ziynet

 • Süsteki güzellik, güzel süsleme.

hüsün / حُسُنْ

 • Güzellik.
 • Güzellik.
 • Güzellik.

hüsün ve cemal / hüsün ve cemâl

 • Maddî ve manevî güzellik.

hüsünperest

 • Güzellik düşkünü.

hüsünşiken

 • Güzellik bozucu.

ibda / ibdâ

 • Benzersiz güzellikte yaratma.

ibda-i san'at / ibdâ-i san'at

 • Benzersiz güzellikte sanat eseri meydana getirme.

ilm-i bedi'

 • İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San'atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güz

iltifat / iltifât

 • İyilik ve güzellikle muamele.

ism-i cemil / ism-i cemîl

 • Allah'ın bütün güzelliklerin kaynağı ve sonsuz güzellik sahibi olduğunu ifade eden ismi.

kadd-i müstesna

 • Müstesna boy. Güzellikte emsalsiz ve benzeri olmayan endam.

kamil-i zülcemal / kâmil-i zülcemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

kanun-u cemal / kanun-u cemâl

 • Güzellik kanunu.

kanun-u letafet

 • Güzellik ve şirinlik kanunu.

kanun-u tahsin ve cemal / kanun-u tahsin ve cemâl

 • Güzellik kanunu.

kasam

 • Şiddetli sıcaklık.
 • Güzellik.

kemal-i cemal / kemâl-i cemâl

 • Güzellikteki mükemmellik.

kemalat / kemalât / kemâlât

 • (Tekili: Kemal) Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlâk ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, edeblilik.
 • Faziletler, iyilikler, ahlâk ve huy güzellikleri.
 • Olgunluklar, fazîletler, ahlâk ve huy güzellikleri.

kemalat-ı şahsiye / kemâlât-ı şahsiye

 • Şahsî olgunluklar, faziletler, güzellikler.

kerim-i zülcemal / kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, ikram ve cömertlik sahibi olan Allah.

kevser-i kur'ani / kevser-i kur'ânî

 • Kur'ânî kevser; Kur'ân'a ait hayırlar, güzellikler.

latiflik / lâtiflik

 • Güzellik, hoşluk.

lemeat-ı cemaliye / lemeât-ı cemâliye

 • Güzellik parıltıları.

lemeat-ı hüsün ve cemal / lemeât-ı hüsün ve cemâl

 • Güzellik parıltıları.

letafet / letâfet / لطافت / لَطَافَتْ

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.
 • Hoşluk, güzellik.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.
 • Hoşluk. (Arapça)
 • Yumuşaklık. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)
 • Güzellik.

letafet-i beyaniye

 • Beyan ilmine ait güzellik ve şirin özellik.

letaif / letâif

 • İnce duygular, incelikler, güzellikler.

letaif-i belağat / letâif-i belâğat

 • Belâğattaki incelikler, ifadelerdeki edebî güzellikler.

letaif-i cennet / letâif-i cennet

 • Cennetin güzellikleri.

letaif-i hilkat / letâif-i hilkat

 • Yaratılıştaki güzellikler.

letaif-i rahmet / letâif-i rahmet

 • Rahmetin güzellikleri.

letaif-i refet / letâif-i refet

 • Şefkat ve merhametin güzellikleri.

letaif-i tevafukiye / letâif-i tevafukiye

 • Tevafukun güzellikleri, şirinlikleri.

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

lutf / لطف

 • İyilik, lütuf. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

lütf u kahr

 • Güzellik, insan ve kötülük, sıkıntı.

lütf-u cemal / lütf-u cemâl

 • Hoş güzellik.

lütuf

 • Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi.
 • Güzellik, hoşluk.
 • İyilik, iyi muâmele.

ma'bud-u cemil-i zülcelal / ma'bûd-u cemîl-i zülcelâl / مَعْبُودُ جَمِيلِ ذُوالْجَلَالْ

 • İbâdete yegane lâyık, nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

ma'nevi miras / ma'nevî mîrâs

 • Âlem-i emrdeki (gözle görülmeyen âlemdeki) şeyler yâni îmân, mârifet (tanıma, bilme), rüşd (doğru yolda olmak) gibi nîmetler (güzellikler, iyilikler).

mabud-u cemil-i zülcelal / mâbûd-u cemîl-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve güzellik sahibi, kendisine ibadet edilen Allah.

mabud-u zülcemal / mâbud-u zülcemâl

 • Herşeyin kendisine ibadet ettiği sonsuz güzellik sahibi Allah.

mah / mâh

 • Güzellik, ay.

mahasin / mahâsin / محاسن

 • (Mehâsin) İyilikler. İyi ahlâklar.
 • İnsanın vücudunda hüsün ve cemal yerleri.
 • Güzel tavırlar.
 • İnsanın yüzüne güzellik veren bıyık ve sakal.
 • İyilikler, güzellikler. (Arapça)

mahruyan

 • Güzeller, ay yüzlüler. (Farsça)
 • Mc: Veliler. Allah'a itaatten ayrılmayan manevî güzellik sâhibi kimseler. (Farsça)

malikü'l-mülk-i zü'l-celali ve'l-cemali ve'l-ikram / mâlikü'l-mülk-i zü'l-celâli ve'l-cemâli ve'l-ikram

 • Bütün mülkün sahibi, sonsuz haşmet, güzellik ve ikram sahibi Allah.

medar-ı hüsün ve cemal / medar-ı hüsün ve cemâl

 • Maddî ve manevî güzellik kaynağı.

meh-ruyan

 • Ay yüzlüler. Ay gibi parlak olanlar. (Farsça)
 • Mc: Manevî güzellik. Ahlâk sahibi ve dindar olanlar. (Farsça)

mehah

 • Tazelik, güzellik.

mehasin / mehâsin / محاسن

 • Güzellikler.
 • Güzellikler.
 • Güzellikler.

mehasin-i ahlak / mehâsin-i ahlâk

 • Ahlâk güzellikleri.

mehasin-i ahlakiye / mehâsin-i ahlâkiye

 • Ahlâk güzellikleri.

mehasin-i hakikat-ı muhammediye / mehâsin-i hakikat-ı muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bütün kâinatı kaplayan hakikatinin güzellikleri.

mehasin-i islamiyet / mehâsin-i islâmiyet

 • İslâmiyetin güzellikleri.

mehasin-i kemalat / mehasin-i kemâlât

 • Olgunluk ve mükemmelliklerin güzellikleri.

mehasin-i kesire / mehâsin-i kesire

 • Pek çok güzellikler, iyilikler.

mehasin-i maddiye / mehâsin-i maddiye

 • Maddî güzellikler.

mehasin-i maneviye / mehâsin-i mâneviye

 • Mânevi güzellikler.

mehasin-i medeniye-i kesire

 • Çok sayıdaki medeniyet güzellikleri.

mehasin-i medeniyet / mehâsin-i medeniyet

 • Medeniyetin güzellikleri, iyilikleri.

mehasin-i mücerrede

 • Soyut güzellikler; maddî olmaktan, her türlü sınırlayıcı özelliklerden uzak olan güzellikler.

mehasin-i rububiyet / mehâsin-i rububiyet / mehâsin-i rubûbiyet

 • Rablığın güzellikleri; Allah'ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.
 • Cenâb-ı Hakkın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzellikleri.

mehasin-i saltanat / mehâsin-i saltanat

 • Saltanatın güzellikleri.

mehasin-i san'at / mehâsin-i san'at

 • San'at güzellikleri.

mehasin-i san'at-ı rabbaniye / mehâsin-i san'at-ı rabbâniye

 • Rab olan Allah'a ait san'at güzellikleri.

mehasin-i ubudiyet / mehâsin-i ubudiyet

 • İbadetin kazandırdığı iyilik ve güzellikler.

mehasin-i uhreviye / mehâsin-i uhreviye

 • Âhirete ait güzellikler.

mehasin-i ulviye

 • Yüksek güzellikler.

mehasin-i yusufiye / mehâsin-i yusufiye

 • Hz. Yusuf'un güzelliği ve ona ait güzellikler.

mehat

 • (Çoğulu: Mehâ-Mehevât) Billur taşı.
 • Güneş.
 • Dağ sığırı.
 • Tazelik.
 • Güzellik.

melaha

 • Tuzluluk.
 • Güzellik.

melahat / melâhat

 • Güzellik, tatlılık.

melamih

 • (Tekili: Lemha) Lemhalar. Bir şeyin başka bir şeye benzeme noktaları. Güzellik ve çirkinlik eserleri.

mele'

 • (Çoğulu: Emlâ) Bir cemâatin ileri gelenleri.
 • Hırs, tama'.
 • Zan.
 • Güzellik.
 • Fls: Kâinatta hiçlik şeklinde boşluk olmadığını, her yerin dolu olduğunu ifade eden bir tabirdir.
 • Dolu mekân.
 • Kalabalık, güruh, cemaat, topluluk. Halk.

mels

 • Yalan vâde, yalan söz.
 • Güzellik, hüsün.

meltafa

 • Güzellik, lâtiflik yeri olan şey veya vasıf.

meratib-i ihsan ve cemal / merâtib-i ihsan ve cemâl

 • Güzellik ve iyilik mertebeleri.

mertebe-i letafet / mertebe-i letâfet / مَرْتَبَۀِ لَطَافَتْ

 • Güzellik ve hoşluk derecesi.
 • Güzellik mertebesi.

mübahat / mübâhât

 • Güzellik ve buna benzer hususlarda tefâhür etmek, öğünmek.
 • Haram edilmeyenler, güzellikler.

müdebbir-i rahim-i zülcemal / müdebbir-i rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi, herşeyi şefkat ve merhametle sevk ve idare eden Allah.

muhassin

 • (Hasen. den) Güzelleştiren, güzellik veren.

müsemma-i zülcemal / müsemmâ-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve en güzel isimlerle isimlendirilen Allah.

mutarhef

 • Tam güzellik.

nadiret

 • Güzellik, parlaklık, tazelik.
 • Hoş ve lâtif.

namus-u hüsün

 • Güzellik kanunu.

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.
 • Hoşluk, güzellik.

nikuyi / nikuyî

 • Güzellik, iyilik. (Farsça)

nur cemal / nur cemâl / نُورْ جَمَالْ

 • Nur gibi etrafı aydınlatan güzellik.
 • Güzellik nuru.

nur-u cemal / nur-u cemâl

 • Güzellik nuru.

peri-i melahat / peri-i melâhat

 • Güzellik perisi.

perviz

 • Üstün, galib, muzaffer. (Farsça)
 • Elek. Süzgeç. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)
 • Balık. (Farsça)
 • Cilve. (Farsça)
 • Tar: İran Hükümdarı Husrev'in lâkabı. (Farsça)

pürcemal / pürcemâl

 • Güzelliklerle dolu.

rad'

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Bırakmak, terk etmek.
 • Güzellik eseri.
 • Kına.

rahim-i zülcemal / rahîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve her varlığa özel merhameti olan Allah.

rahman-ı zülcemal / rahmân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah.

reddet

 • Güzellikler arasında nazara çarpan çirkinlik.
 • Bir defa reddediş.

rehber-i kemalat / rehber-i kemâlât

 • Mükemmellikleri, güzellikleri gösteren rehber.

revnak

 • Zinet. Parlaklık. Göz alıcılık, güzellik. Safa, taravet. (Farsça)
 • Süs, güzellik.
 • Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.

revnak-bahş

 • Güzellik, tazelik ve parlaklık veren. (Farsça)

revnak-ı bahar

 • Baharın güzellik ve tazeliği.

revnak-ı cemal

 • Yüzün güzellik ve parlaklığı.

revnak-nüma

 • Tâzelik, güzellik ve parlaklık gösteren. (Farsça)

revnakdar

 • Göz alıcı güzellikte.

revnaktar

 • Göz alıcı güzellikte.

sabahat

 • Yüz güzelliği. Güzellik, hüsün ve cemâl.

sahib-i celal ve cemal / sahib-i celâl ve cemâl

 • Sonsuz haşmet, görkem ve güzellik sahibi.

sahibe-i cemal / sâhibe-i cemâl

 • Güzellik sahibi kadın. Güzelliği olan kadın.

san'atkar-ı zülcemal / san'atkâr-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i alim-i zülcemal / sâni-i alîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve sonsuz ilmiyle herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i hakim-i zülcemal / sâni-i hakîm-i zülcemâl

 • Her şeyi san'atla yaratan güzellik ve hikmet sahibi Allah.

sani-i zülcemal / sâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

şaşaa-i cemal / şâşaa-i cemâl

 • Gösterişli güzellik.

secah

 • Letafet, güzellik. Rıfk. Adl.
 • Yumuşak yer.

şecere-i tayyibe

 • Temiz ağaç. Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan İslâmiyet'e verilen ad.

şehbaz ü şehnaz / şehbâz ü şehnâz

 • Kahramanlık ve güzellik.

sıfat-ı cemaliye / sıfât-ı cemâliye

 • Cenâb-ı Hakkın güzellik sıfatları.

tabakat-ı hüsün ve cemal ve fazl ve kemal / tabakat-ı hüsün ve cemâl ve fazl ve kemâl

 • Güzellik, üstünlük ve mükemmellik tabakaları.

tahallül-ü mehasin

 • Güzelliklerin araya girmesi.

tal'at / طلعت

 • Vecih, yüz. Çehre.
 • Görünüş. Görüşmek.
 • Güzellik.
 • Görmek.
 • Bir şeye çok rağbet etmek.
 • Yüz. (Arapça)
 • Güzellik. (Arapça)

taltif

 • İyilik ve güzellikle muamele etmek.

taltif etmek

 • İyilik ve güzellikle muamele etmek.

taltif-i rahmet

 • Şefkat ve merhametin lütfetmesi, iyilik ve güzellikle muamele etmesi.

tecelliyat-ı cemal ve kemalat / tecelliyât-ı cemal ve kemâlât

 • İlâhî mükemmelliklerin ve güzelliklerin yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik sıfatlarının yansımaları.

tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliye / tecelliyât-ı cemâliye ve celâliye ve kemâliye

 • Allah'ın güzellik ve yücelik ve mükemmellikle ilgili sıfatlarının yansımaları.

tenasüb

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.
 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

tuba / tûbâ

 • Ne hoş. Ne iyi. Her şeyin iyisi ve efdali.
 • İyilik, güzellik. Baht.
 • Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağaç ismi.
 • Çok berrak ve saf olan.
 • Saâdet. Hayır. Devlet.
 • Güzellik, cennet ağacı.

ulviyet-i üslup / ulviyet-i üslûp

 • Üsluptaki güzellik, yücelik.

üslub-u bedi / üslûb-u bedî

 • Eşsiz güzellikteki ifade tarzı.

vecahet

 • Güzellik, güzel yüzlülük, gösterişlilik.
 • Haysiyet, şeref, onur, itibar.

velvele-i istihsan

 • Güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.

velvele-i takdir ve istihsan

 • Takdirleri ve güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.

velvele-i teşhir ve takdis

 • Güzellikleri sergilemek ve bütün eksikliklerden uzak görmeyi dile getiren sesler.

vesam

 • (Vesâmet) Güzel olma. Güzellik.

ya cemil / yâ cemîl

 • Ey bütün güzelliklerin sahibi ve sonsuz güzellik sahibi Allah.

zat-ı celil-i zülcemal / zât-ı celîl-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve haşmet sahibi Zât, Allah.

zat-ı cemil-i zülcelal / zât-ı cemîl-i zülcelâl

 • Sınırsız yücelik ve haşmetiyle beraber, sonsuz güzellik sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı cemil-i zülkemal / zât-ı cemîl-i zülkemal

 • Sonsuz mükemmellik ve güzellik sahibi Allah.

zat-ı kerim-i zülcemal / zât-ı kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve cömertlik sahibi Allah.

zat-ı zülcemal / zât-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi Zât, Allah.

zat-ı zülcemal ve kemal / zât-ı zülcemâl ve kemâl

 • Sonsuz güzellik ve mükemmellik sahibi olan Zât, Allah.

zerafet / zerâfet

 • Zariflik, incelik, güzellik.