REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gürur ifadesini içeren 111 kelime bulundu...

alamet-i gurur / alâmet-i gurur

 • Gurur ve kibiri belli eden alâmet.

asul

 • Gururlu, mütekebbir, zâlim kimse.

balapervaz

 • Yüksekten uçan.
 • Kendini olduğundan yüksek makamda gösterip gururlanan.

batar

 • Çok kibirlenme, gururlanma.
 • Haksızlık etme. Başkasının hakkını çiğneme.
 • Çok sevinme.

benlik

 • Gurur.

betar

 • Çok fazla sevinmek.
 • Hayret.
 • Dehşet.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

bezah

 • Büyüklenmek. Kibir, gurur.

cahf

 • Tekebbürlenmek, kibirlenmek, gururlanmak.

çaliş / çâliş

 • Savaşta düşmana karşı gurur ve naz ile yürüme. (Farsça)
 • Mukabil, karşı durma. (Farsça)
 • Savaş, muharebe, harp, ceng, mücadele. (Farsça)
 • Birleşme. (Farsça)

ceffah

 • Mütekebbir kimse, gururlu kişi.

cefh

 • Fahirlenmek, mütekebbirlenmek, gururlanmak, kibirlenmek.

cemh

 • Gururlanmak, kibirlenmek.

dekele

 • Sıvı balçık. Kuvvetleriyle gururlanıp sultanın emrine uymayan kavim.

dem

 • Nefes. Soluk. (Farsça)
 • Ağız. (Farsça)
 • Nazar. (Farsça)
 • An, vakit, saat. (Farsça)
 • Koku. (Farsça)
 • Kibir, gurur. (Farsça)
 • Âli, yüksek. (Farsça)
 • Körük. (Farsça)

demma'

 • Mütekebbir gönüllü, gururlu kimse.

ebu cehl

 • "Cehalet babası" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (A.S.M.) zamanında, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gördüğü halde iman etmeyen din düşmanı puta tapan gururlu bir müşrikin lâkabıdır. Bedir Gazasında öldürüldü.

enaniyet / enâniyet

 • (Enâniyyet) Benlik. Kendine güvenmek, gurur. Hodbinlik. Sadece kendine taraftarlık. Her yaptığı işi kendinden bilmek.
 • Benlik, gurur.

enaniyet-i cahiliye

 • Cahillikten gelen gurur.

enaniyet-i ilmiye / enâniyet-i ilmiye

 • İlimden, ilim sahibi olmaktan gelen benlik ve gurur.

enaniyet-i nev'iye

 • Taraftarlarının enaniyet ve gururu.

enaniyetli / enâniyetli

 • Bencil, gururlu.

enaniyetsiz / enâniyetsiz

 • Kendini beğenmeme, gurursuz.

eşerr

 • Çok fazla sevinmek.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.
 • Çok şerli. En kötü ve şerli.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

fahr

 • Gurur, övünme.

fekahe

 • Latife etmek, şaka yapmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

fekih

 • Mütekebbir, gururlu ve şerli kimse.

feride

 • Kendi ihtiyariyle hareket eden, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)

fihhir / fihhîr

 • Çok gururlanıp fahirlenen kimse.

fir'avn

 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

garur

 • Dünyada insana gurur veren herhangi bir şey.
 • Aldatıcı.
 • Allahı unutturan.

gayret-i vahşiyane / gayret-i vahşiyâne

 • Vahşî, medeniyetten uzak gurur ve haysiyet.

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

gerdun-sirişt

 • Mağrur, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)
 • Zâlim, gaddar, kan dökücü. (Farsça)
 • Tenbel, uyuşuk. (Farsça)

giran-ser

 • (Çoğulu: Giranserân) Mağrur, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. (Farsça)

gırre

 • Gaflet. Boş bir şeye aldanan.
 • Tevbeyi sonraya bırakıp, aldanan. Övünen, gururlu. Gâfil. İşe yaramaz.

gıtrif

 • Mütekebbir, gururlu, kendini beğenmiş.

gurur-u ilmi / gurur-u ilmî

 • İlmin verdiği gurur ve enaniyet.

gurur-u milli / gurur-u millî

 • Millî gurur.

gurur-u milliye

 • Millî gurur.

gururkarane / gururkârâne / gurûrkârâne

 • Gururlu bir şekilde.
 • Gururlu bir biçimde.

hanif

 • Gururlu, mağrur, kibirli.
 • Dargın, küskün.

haylulet

 • Kibir.
 • Taazzum. Gurur.
 • Su-i zan.
 • Korkmak. Tevehhüm etmek.

hine

 • Onurlu olma hâli, gururluluk.

hiss-i gurur

 • Gurur duygusu.

hisse-i gurur

 • Gurur payı.

hiyela

 • Kibir, gurur, enaniyet, kendini beğenmişlik.

iftihar / iftihâr / افتخار

 • Övünme, kıvanma, kıvanç. (Arapça)
 • İftihar etmek: Övünmek, gurur duymak. (Arapça)
 • İftihâr etmek: Övünmek, kıvanç duymak. (Arapça)

igtirar

 • (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma.
 • Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme.
 • Gaflette olma, gafil bulunma.

ihtiyal

 • Gururlanma, enaniyetlenme, kibirlenme.

ısnan

 • Israr etme, inat etme, ayak direme.
 • Gücenme, darılma.
 • Gururlanma, kibirlenme.

isti'zam

 • Büyük tutmak ve büyük tanımak.
 • Gururlanmak. Kibirlenmek.

istikbar

 • (Kibr. den) Önemseme, ehemmiyet verme.
 • Kibir, gurur, enaniyet. Kendini büyük görme, mağrurluk.

ittikar

 • Vakar, gurur ve büyüklük gelme.

izzet-i mağrurane / izzet-i mağrurâne

 • Gururluca izzet, şeref.

kemal-i gurur / kemâl-i gurur

 • Tam bir gurur, kendini beğenmişlikle aldanma.

küfr-ü mağrurane / küfr-ü mağrurâne / küfr-ü mağrûrâne / كُفْرِ مَغْرُورَانَه

 • Gururla yapılan küfür.
 • Gurura dayalı inkâr.

magrur

 • (Mağrur) Gururlu. Boş bir şeye güvenen. Fâni ve faydasız şeylere güvenip kendini aldatan. Mütekebbir. Kibirli kimse. Müteazzım.

mağrur / mağrûr / مغرور / مَغْرُورَ

 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu, kendini beğenmiş. (Arapça)
 • Mağrûr olmak: Gururlanmak. (Arapça)
 • Gururlu.

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

mağrurane / mağrurâne / mağrûrane / مغرورانه / mağrûrâne / مَغْرُورَانَه

 • Gururlu bir şekilde.
 • Gururluca.
 • Gururlanarak, kendini beğenerek. (Arapça - Farsça)
 • Gururlanarak.

magruren

 • Gururlanarak. Güvenerek, itimad ederek.
 • Aldanarak.

mağruren

 • Gururlanarak.

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

mağruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.

masbu'

 • Kibirli, gururlu, mağrur. Kendini beğenmiş.

medar-ı fahir ve gurur

 • Gurur ve övünme sebebi.

medar-ı gurur

 • Gurur sebebi.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

melh

 • Kibirlenmek, gururlanmak.
 • şiddetli seyir.

menfaat-i cüz'iye-i gururiye / menfaat-i cüz'iye-i gurûriye

 • Gurura dayanan küçük ve kişisel menfaat.

mest-i gurur

 • Gururla sarhoş olan.

meta-ul gurur

 • Gurur metaı. İnsanı aldatıp Allah yolundan alan dünya zevki veya menfaatı, insanlara riyakârlık için kullanılan dünya malı.

mezhüvv

 • Kibirli, gururlu.

muhaşşi'

 • Kibirli bir kimsenin kibir ve gururunu kıran.

müsta'zım

 • (Azm. den) Büyük gören, isti'zam eden, büyük tutan.
 • Gururlu, kibirli, enaniyetli.

mütebahtır

 • Kibir ve gururla yürüyen.

mütefahhir

 • (Fahr. den) Gururlanan, övünen, tefahur eden.

mütegarrir

 • Gururlanan, güvenilmeyecek şeye güvenen.

mütevazi'

 • Gururlu olmayan, alçak gönüllü, kendi fakrını bilen.
 • Gösterişsiz.

mütezenbir

 • Kibirlenen, gururlanan, büyüklenen. Mütekebbir.
 • Can sıkıcı bir hal ve tavır takınan.

nahhat

 • Gururlu, kibirli.

nahvet

 • Kibir, gurur. Kibirlenme, büyüklenme, böbürlenme.

nahvetfüruş

 • Böbürlenen, gururlanan. (Farsça)

nihvar

 • Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş adam. (Farsça)

reys

 • (Reysân) Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

rüful

 • Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

serab-ı gurur

 • Gurur serabı; çöldeki aldatıcı su görüntüsü gibi insanları aldatan gurur.

şeves

 • Gururdan dolayı göz ucuyla bakma.

şeytan

 • Kovulmuş, uzaklaştırılmış. Kibir ve gurûru sebebiyle Allahü teâlânın "Âdem'e secde ediniz" emrine isyân edip, karşı geldiği için, O'nun rahmetinden uzaklaştırılan varlık, İblis.

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

tagrir

 • (Çoğulu: Tagrirât) (Gurur. dan) Müşteriyi aldatma. Gurur verip aldatma.
 • Tehlikeli yerlere düşürmek.

te'te

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak. Ululanmak.

tebelluh

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak, kibirlenmek.

tebezzuh

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

tebriz

 • Dışarı çıkarmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.
 • Göstermek, izhâr etmek.

teebbüh

 • Kibirlenme, böbürlenme, gururlanma.
 • Alicenaplık ve göztokluğu ile bir şeyden vazgeçme.

tefahur / tefâhur

 • İftihar etme, gurur duyma.

tefhir

 • Fahirlendirmek, gururlandırmak.
 • Gâlip olmakla hükmetmek.

tegarrür

 • Gururlanma, kibirlenme.
 • Kaynamak.
 • Galeyan.

telkin

 • (Çoğulu: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce.
 • Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak.
 • Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz. (Telkini fenden almış,Medeniyetten taklid,Hürriyet tenkid vermiş,Gururdan dalâlet çıkmış.) (L

teneffuh

 • Boş lâflarla gururlanma.

terhuk

 • Yıldıramak, parıldamak.
 • Sallanmak.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.

tesacül

 • Fahirlenmek gururlanmak, kibirlenmek, tefahur.

teşavüs

 • Gururlanıp gözücuyla bakmak.

tetnih

 • Sallanmak.
 • Gururlanmak, tekebbürlenmek.

teyh

 • (Teyhâ) Şaşkınlık.
 • Hayran olmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

ucb

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.
 • İbadetiyle gururlanma.

ünzuha

 • Gurur, kibir, büyüklük.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın