LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Görkem ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

azamet-i celal / azamet-i celâl

 • Haşmet ve görkemin büyüklüğü, yüceliği.

celal / celâl

 • Haşmet, görkem, heybet.

celalet / celâlet

 • Görkem, heybet.

celalli / celâllî

 • Haşmetli, görkemli.

celil-i mutlak / celîl-i mutlak

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah.

cümle-i celile / cümle-i celîle

 • Görkemli ve yüksek anlamlı cümle.

debdebe

 • Gösteriş gürültüsü, görkem.

derece-i celalet / derece-i celâlet

 • Görkem, heybet derecesi.

derece-i haşmet

 • Heybet ve görkemin derecesi.

ecell

 • Daha görkemli.

emr-i celil / emr-i celîl

 • Sonsuz derecede haşmet, heybet ve görkem sahibi Allah'ın emri.

furkan-ı celilüşşan / furkan-ı celîlüşşan

 • Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran şanı ihtişamlı, görkemli olan Kur'ân.

haşmet / حشمت

 • Büyüklük, ihtişam, görkem.
 • Görkem. (Arapça)
 • Hiddet. (Arapça)

haşmet-i hakimiyet / haşmet-i hâkimiyet

 • Allah'ın hâkimiyetinin ihtişamı ve görkemi.

haşmet-i hilkat

 • Yaratılışın görkem ve heybeti.

haşmet-i padişahi / haşmet-i padişahî

 • Padişahın haşmeti, görkemi.

haşmet-i saltanat-ı ilahiye / haşmet-i saltanat-ı ilâhiye

 • Allah'ın saltanatının büyüklüğü ve görkemi.

haşmet-i saltanat-ı uluhiyet / haşmet-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın saltanatının heybet ve görkemi.

haşmetkarane / haşmetkârâne

 • Heybetli, görkemli bir şekilde.

haşmetli

 • Görkemli, heybetli.

haşmetmeab / حشمت مآب

 • Görkemli, haşmetli. (Arapça)

haşmetnüma / haşmetnümâ

 • İhtişamlı, görkemli.

ihtişam / ihtişâm / احتشام

 • Görkem, etkileyici görünüş.
 • Görkem. (Arapça)

ism-i celil / ism-i celîl

 • Haşmet, heybet ve görkem sahibinin ismi.

kemal-i şaşaa / kemâl-i şâşaa

 • Çok gösterişli, son derece görkemli.

meclis-i muhteşem

 • Muhteşem, görkemli meclis.

muhteşem / محتشم

 • İhtişamlı, görkemli.
 • İhtişamlı, görkemli.
 • Görkemli, ihtişamlı. (Arapça)

nihayet cesim

 • Çok büyük ve görkemli.

rumuz-u celal / rumûz-u celâl

 • Sonsuz haşmet ve görkemin işaretleri.

sahib-i celal ve cemal / sahib-i celâl ve cemâl

 • Sonsuz haşmet, görkem ve güzellik sahibi.

san'atkar-ı zülcelal / san'atkâr-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi olan ve her şeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

saray-ı muhteşem

 • İhtişamlı, görkemli saray.

şehab-ı şaşaanisar / şehâb-ı şâşaanisâr

 • Haşmet, görkem saçan parlak yıldız, parlak meteor.

şehr-i muhteşem

 • Görkemli, ihtişamlı şehir.

şükuh / şükûh / شكوه

 • Görkem, ululuk. (Farsça)

tevhid-i celal / tevhid-i celâl

 • Kâinatta var olan heybet, haşmet, görkem gibi her türlü celâlî hâlin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve heybet ve haşmet hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.

ünvan-ı haşmet / ünvân-ı haşmet

 • Görkem ve heybetli oluşu ifade eden isim.

vahid-i zülcelal / vâhid-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi, bir ve tek olan Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın