REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Görünmek ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

aşkbazi / aşkbazî

 • Aşk oyunu. Sever görünmek. Aşk-ı kâzib. (Farsça)

avamperestane nümayiş

 • Avamca gösteriş, halka hoş görünmek için farklı tarzlara yeltenme.

azamet-füruş / azamet-fürûş

 • Kibirlenen. Büyük görünmek isteyen.

beruz / berûz

 • Zâhir olmak, zuhur etmek, görünmek.

büruz / bürûz

 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.

cedel

 • Konuşmada kavga etme. Niza. Hakkı bulmak için olmayıp, galib görünmek için çekişme. (Diyalektik)
 • Man: Meşhur veya müsellem mukaddemelerden terekküb eden kıyastır.

cehr

 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

cehret

 • Görünmek, zahir olmak.

cehvere

 • Zâhir olmak, görünmek.

dahv

 • Zâhir olmak, görünmek.

füşv

 • Aşikâre ve zâhir olmak. Görünmek.

gaibane / gaibâne

 • Görünmeksizin.
 • Hazırda görünmeksizin, yüzyüze olmadan. Gizliden. (Farsça)

hafy

 • Gizlemek.
 • Setretmek, örtmek.
 • İzhar etmek, görünmek.
 • Parlamak, yıldıramak.

hilal-i savm / hilâl-i savm

 • Oruç hilâli. Ramazanın geldiği kendisi görünmekle bilinen hilâl.

huyela / huyelâ

 • Harbde düşmana karşı tekebbür etmek (büyüklenmek, üstün görünmek), kibirlenmek.

ihtimal

 • (Haml. den) Mümkün olma, belki. Olması mümkün görünmek.
 • Kabul eylemek.
 • Yükselip götürmek.
 • İhsana mukabil şükretmek.
 • Kızma ve hiddetlenmekten dolayı yüzünün rengi değişmek.

itham

 • Kabahatli görmek. Suç isnad etmek. Töhmetlendirmek. Kabahatli görünmek. Töhmetli olmak.

meşhud olmak

 • Görünmek.

muayene

 • Zâhir ve âşikâre olmak, görünmek, belli olmak.
 • Gözden geçirme, yoklama, kontrol etmek.

müdahene

 • Dalkavukluk. Menfaat beklediği bir kimseyi yüzüne karşı medhetmek. Koltuklamak. Bir kimsenin yüzüne karşı iyi görünmek. Münâfıklık.

nat'

 • (Çoğulu: Nütu'-Entâ') Sahtiyan döşek.
 • Zahir olmak, âşikâre olmak, görünmek.

nebg

 • Un öğütülürken tozan un.
 • Görünmek, zâhir olmak.

nifak / nifâk

 • Münâfıklık; kalbiyle, îmân etmediği hâlde inanmış görünmek; için dışa uymaması, kâfir.
 • Dışı içine uymayan, iki yüzlü.

nücum

 • Tulu' etmek, doğmak.
 • Görünmek, zuhur etmek.

nümayan / نمایان

 • Görünen. (Farsça)
 • Nümayan olmak: Görünmek. (Farsça)

rücu'

 • Geri dönme, vazgeçme, cayma. Sözünden dönme.
 • Edb: Bir fikri daha kuvvetli anlatmak için söylenilen sözden caymış gibi görünmek.

şevk

 • Diken.
 • Birinin hiddet ve şevketi görünmek.
 • Ekin.

şiya'

 • Zahir olmak, görünmek.
 • Çobanın kavalından çıkan ses.
 • Odun takıltısı.

şühre

 • Zahir ve vâzıh olmak. Görünmek. Açık olmak.

sütu'

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Yükselmek, yüksek olmak.

taazum

 • Gözünde büyümek. Büyük görünmek.

teami / teâmî

 • Görmez gibi görünmek, görmezden gelmek.

teaşi

 • Gafil görünmek.

teayyün

 • Bellibaşlı olmak.
 • Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek.
 • Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma.

teazum

 • Gözde büyümek. Azametlenmek. Büyük görünmek.

tebarük

 • Çoğalmak, ziyâde olmak.
 • Uzamak.
 • Büyüklük.
 • Genişlemek.
 • Zâhir olmak, görünmek.

tebaruz etmek

 • Açığa çıkmak, görünmek.

tecelli / tecellî / تجلى

 • Görünme, ortaya çıkma. (Arapça)
 • Kader. (Arapça)
 • Tecellî etmek: Görünmek. (Arapça)

tecelli etmek / tecellî etmek

 • Görünmek, yansımak.

tecessüm

 • Cisim şekline girmek. Maddeleşmek. Göz önüne gelmek. Mücessem olup görünmek. Cisimleşmek.

tegafül

 • Bilmez görünmek, anlamazlıktan gelmek. Kasden kendisini gafil göstermek.

tekeşşüf

 • Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak.
 • Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak.

tenasi

 • Unutmuş görünmek. Unutmak. Kendini unutmuş gibi göstermek.

terettül

 • Zâhir olmak, görünmek.

tesakkub

 • (Çoğulu: Tesakkubât) (Sakb. dan) Delme, delinme.
 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Parlamak, ruşen olmak.

tezahür etmek

 • Görünmek.

uruz

 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Gelme, ârız olma.
 • (Tekili: Arz) Bildirmeler, keyfiyetler.

zahir / zâhir / ظاهر

 • Ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. (Arapça)
 • Belli, açık, aşikâr. (Arapça)
 • Sanırım (Arapça)
 • Görünüş, dış yüz. (Arapça)
 • Zâhir olmak: Ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın