LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Görünüşte ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

cereyan-ı suri / cereyan-ı surî

 • Görünüşteki akım, dönüş.

ene'l-hak

 • Hallâc-ı Mansûr tarafından "Ben yokum, Hak teâlâ vardır." mânâsında söylendiği hâlde, görünüşte; "Ben Hak'kım" manasına alınan söz.

hikmet-i muzahrefe

 • Görünüşte güzel ve süslü, gerçekte içi boş ve çürük felsefe.

hüsn-ü suret

 • Dış görünüşteki güzellik.

hüviyet-i suriye

 • Görünüşteki şahsiyet.

lezzet-i zahiriye / lezzet-i zâhiriye

 • Dış görünüşteki lezzet.

mümevveh

 • Sahte, samimi olmayan, içten değil. Görünüşte haklı olan. Gösterişle alâkadar.

münafık / münâfık

 • İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.
 • Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden.
 • Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.
 • İki yüzlü, fitneci, görünüşte Müslüman gerçekte kâfir.

resmen

 • Devlet namına, resmî olarak, devlet tarafından.
 • Kat'i olarak anlaşıldığına göre.
 • İsteye isteye. Bile bile.
 • Görünüşte, âdet yerini bulsun diye. Nezaket icabı olarak.

safsata / سَفْسَطَه

 • Yalan, uydurma, görünüşte doğru gerçekte yalan ve yanlış olan kıyas.
 • Görünüşte doğru gibi göründüğü halde gerçekte yanlış olan kıyas.

şahs-ı suri / şahs-ı surî

 • Görünüşteki maddî şahıs.

şaşaa-i suriye / şâşaa-i suriye

 • Görünüşteki parlaklık ve gösteriş.

suret-i basitane-i zahirane / suret-i basitâne-i zahirâne

 • Görünüşteki basit şekil.

sureta / suretâ / sûreta / sûretâ / صورتا

 • Görünüşte. Zâhiren.
 • Görünüşte, şeklen.
 • Görünüşte, görünüş olarak.
 • Görünüşte. (Arapça)

sureten / sûreten

 • Suret itibariyle, suret olarak, görünüşte. Sanki.
 • Görünüşte.
 • Sûretçe, biçimce, görünüşte.

suri / surî / sûrî

 • Dış görünüşe ait, görünüşte.
 • Sûrete ait, görünüşte.
 • Görünüşte.

tefavüt-ü cismi / tefâvüt-ü cismî

 • Görünüşteki farklılık.

tehekküm

 • İstihza.
 • Tevbih. Şiddetle azarlama. Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme.
 • Edb: Tarizin tesirli olan kısmı.
 • "Hekeme"den:
 • Alay etme, eğlenme.
 • Görünüşte ciddi, hakikatte alaydan ibaret olan eğlenme.

tezyinat-ı zahiri / tezyinat-ı zahîri

 • Dış görünüşte bulunan süslemeler.

vesait-i suriye

 • Görünüşteki vasıtalar, sebepler.

vesait-i zahiri / vesâit-i zâhiri

 • Dış görünüşte işleyen araçlar.

vücud-u zahiri / vücud-u zâhirî

 • Görünüşteki varlık.

zahirde / zâhirde

 • Görünüşte.

zahiren / zâhiren / ظاهرا

 • Dış görünüş itibariyle. Görünüşte.
 • Görünüşte, görünüşe göre. (Arapça)

zahiri / zahirî / zâhirî / ظاهری

 • Görünüşte.
 • (Zâhiriyye) Görünüşte olduğu gibi. Zâhire âit ve müteallik. Asıl ve hakiki olmayan.
 • Zâhiriyyun mezhebine âit olan.
 • Dış görünüş ile ilgili, görünüşteki. (Arapça)

zevahir / zevâhir

 • Dış görünüş; dış görünüşten anlaşılan mânâlar.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR