LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gökler ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

alem-i ecsad / âlem-i ecsâd

 • Yerler, dağlar, gökler gibi, ölçülebilen ve tartılabilen madde âlemi. Buna âlem-i halk, âlem-i şehâdet ve âlem-i mülk de denir.

alem-i semavat / âlem-i semâvât

 • Gökler âlemi.

arais

 • (Tekili: Arûs) Gelinler.
 • Güneşler.
 • Gökler.

arş

 • Allahü teâlânın yarattığı en büyük varlık. Yedi kat göklerin ve kürsînin üstünde olup, halk (madde) âleminin sonu, emr (maddesizlik) âleminin başlangıcı. Arşullah, Arş-ı mecîd ve Arş-ı a'lâ da denir.

arz ve semavat san'atkarı / arz ve semâvât san'atkârı

 • Dünyayı ve gökleri mükemmel bir san'atla yaratan Allah.

asümani / âsümânî

 • Göklere ait, vahiyle gelen.

beyt-i ma'mur / beyt-i ma'mûr

 • Meleklerin kıblesi. Göklerde meleklerin devâmlı tavâf ettikleri yer, makam.

bilisan-ı semavat / bilisan-ı semâvât

 • Göklerin diliyle.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

daire-i semavat / daire-i semâvat

 • Gökler dairesi.

eflak / eflâk / افلاک

 • (Tekili: Felek) Felekler, gökler. Dünyalar, âlemler. Asumanlar.
 • Felekler, gökler; âlemler.
 • Felekler, gökler.
 • Her gezegene ait gök tabakaları.
 • Gökler.
 • Gökler, felekler. (Arapça)

ehl-i semavat ve arz / ehl-i semâvât ve arz

 • Göklerde ve yerde bulunan varlıklar; melekler gibi ruhanî varlıklar ve dünya üzerinde yaşayanlar.

elsine-i semaviye / elsine-i semâviye

 • Semâvî diller; göklerdeki ve mânevî âlemlerdeki meleklerin ve ruhanî varlıkların konuştukları diller.

fatır-üs semavat / fâtır-üs semâvât

 • Gökleri yaratan, Allah.

felekiyyat

 • Göklerin ilmi. (Kozmoğrafya, Astronomi)

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

hakaik-i semavat / hakaik-i semâvât

 • Gökler gibi yüksek hakikatler.

hakim-i arz ve semavat / hâkim-i arz ve semâvât

 • Göklerin ve yerin hâkimi Allah.

halık-ı arz ve semavat / hâlık-ı arz ve semâvât

 • Gökleri ve yeri yaratan Allah.

halık-ı semavat / hâlık-ı semâvat

 • Gökleri yaratan Allah.

halık-ı semavat ve arz / hâlık-ı semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah.

hamele-i arş ve semavat / hamele-i arş ve semâvat

 • Arş'ın ve göklerin taşıyıcısı olan melekler.

hayy-ül kayyum

 • Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimî her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C.)

hilkat-i arz ve semavat / hilkat-i arz ve semâvât

 • Göklerin ve yerin yaratılması.

hilkat-i semavat ve arz / hilkat-i semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratılışı.

ibda-ı semavat ve arz eden / ibdâ-ı semavat ve arz eden

 • Gökleri ve yeri eşsiz, benzersiz ve mükemmel yaratan.

ilm-i hey'et

 • Gökler ve yıldızlar ilmi. Astronomi.

işaret-i azime-i semaviye / işaret-i azîme-i semâviye

 • Göklerde sergilenen büyük işaretler.

kozmoz

 • (Kozmos) yun. Kâinat. Bütün gökler.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam.
 • Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.
 • Makam.
 • Arşın altındaki sema tabakası; Allah'ın yer ve gökleri kaplayan hükümranlığı ve ilminin tecellî ettiği yer.

mi'rac / mi'râc

 • Merdiven.
 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem elli iki yaşında uyanık iken, beden ile, hicretten altı ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi, Mekke-i mükerremede Mescid-i Harâm'dan Kudüs'e ve oradan göklere ve bilinmeyen yerlere götürülüp, getirilmesi.

müsmekat

 • (Mesmükât) Gökler, semavat.

netice-i hilkat-i semavat / netice-i hilkat-i semâvât

 • Göklerin yaratılış neticesi.

nücum-u asümani / nücum-u âsümânî

 • Göklerdeki yıldızlar.

nur / nûr

 • Aydınlık, ışık, feyz, bereket ihsân.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Îmân.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Tam ve kusursuz olarak zâhir olup her şeyi ortaya çıkarıcı, yaratıcı veya göktekileri ve yerdekileri nûru ile hidâyet edici, doğru yolu gösterici, gökleri; güneş, ay ve yıld

rabbe's-semavati ve'l-aradin / rabbe's-semâvâti ve'l-aradîn

 • Göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah.

rabbü's-semavati ve'l-arz / rabbü's-semâvâti ve'l-arz

 • Göklerin ve yerin Rabbi.

seb'a semavat

 • Yedi kat gökler.

semavat / semâvât / سموات / سَمَاوَاتْ

 • (Tekili: Sema) Gökler, semalar.
 • Gökler.
 • Semalar, gökler.
 • Gökler. (Arapça)
 • Gökler.

semavat ve arzın halıkı / semâvât ve arzın hâlıkı

 • Yer ve göklerin yaratıcısı olan Allah.

semavat ve arzın rabbi / semâvât ve arzın rabbi

 • Yer ve göklerin Rabbi.

semavat-ı latife / semâvât-ı lâtife

 • Lâtif, şeffaf gökler.

semavi gözler / semâvî gözler

 • Göklerdeki melekler ve ruhânîlerin bakışları.

tesaud / tesâud / تصاعد

 • Göklere yükselme, ağma. (Arapça)

tuba / tûbâ

 • Ne hoş. Ne iyi. Her şeyin iyisi ve efdali.
 • İyilik, güzellik. Baht.
 • Cennette bulunan ve kökü göklerde dalları aşağıda olan ağaç ismi.
 • Çok berrak ve saf olan.
 • Saâdet. Hayır. Devlet.
 • Kökü göklerde ve dalları aşağıda olan Cennet ağacı.

uruc / urûc / عروج

 • Yükselme, göklere ağma. (Arapça)
 • Urûc etmek: Yükselmek, göklere ağmak. (Arapça)

uruş

 • (Tekili: Arş) Gökler, arşlar. Tavanlar.

zemin ve asuman / zemin ve âsuman

 • Yeryüzü ve gökler.