LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Göğ ifadesini içeren 135 kelime bulundu...

afak / âfâk

 • Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
 • Etraf. Cihetler.
 • Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)
 • "Ufuk"un çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.

ahzem

 • İşini sıkı tutan, ihtiyatlı, tedbirli.
 • Yüksek yer.
 • Göğsü büyük.

akciğer

 • Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.

akilet-ül ekbad / âkilet-ül ekbâd

 • Ciğerler yiyen kadın.
 • Uhud harbinde şehid olan Hz. Hamza'nın (R.A.) göğsünü yararak ciğerlerini yiyen Ebu Süfyanın karısı Hind.

amazon

 • Milattan önce yaşamış İskitlerin kadın askerlerine verilen isim. Göğüslerini dağlatarak küçükten harbe alıştırılan bu İskit kadınlarının şiddetli muharebeler yaptıkları yazılıdır.
 • Güney Amerika'da büyük bir nehir adı.

arş-ı berin

 • Arş-ı âlâ. Göğün en yüksek tabakası.

arştan ferşe

 • Göğün en yüksek tabaksından yere.

asumani / asumanî

 • Beşerî olmayan. Semavî olan. Göğe âit ve müteallik.

avam-firib

 • Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog. (Farsça)

bazile

 • Tıb: Göğüs veya karnın içinde husule gelen gaz veya su şişlerinin mahfazasını delmeye mahsus ve boru içinde mahfuz bir mil.

behir

 • Nefesi sıkışıp çok soluyan kimse. Nefes darlığı olan.
 • Göğüsdarlığı hastalığı sebebiyle solumaktan yol yürüyemiyen kimse.

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

behz

 • Benû Selim kavminden bir cemaatin adı.
 • İleri itme.
 • Şiddetle göğse vurma.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

belde

 • Memleket, şehir.
 • Büyük köy.
 • Yer, arz.
 • Göğüs, sadır.
 • İki kaş arasında kıl olmayıp açık olması.

ber / بر

 • Üzere, üzerine, yukarı mânasına (ve Arabçadaki "Alâ" yerine edat-ı isti'lâdır) (Farsça)
 • Göğüs, sine, bağır, sadır. (Farsça)
 • Fayda. (Farsça)
 • Hamil. (Farsça)
 • Hıfz. (Farsça)
 • Yan. (Farsça)
 • Taraf. (Farsça)
 • Nâkil. Götürücü. (Farsça)
 • Meyve. (Farsça)
 • Yaprak. Varak. (Farsça)
 • Meme. (Farsça)
 • Genç kadın. (Farsça)
 • E (Farsça)
 • Üzeri. (Farsça)
 • Üzere. (Farsça)
 • Göğüs. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)

ber-bend

 • Ufak çocuğu annesinin sırtına bağlamağa yarıyan göğüs kuşağı. (Farsça)

berk

 • (Çoğulu: Bürük) Göğüs, sadr.
 • Çok çöken deve.

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

bildem

 • Göğüs önü.
 • Boğaz.
 • Akılsız kimse.

caniha

 • Bir tarafa meyleden veya bir cenahı tutan.
 • Göğüs altındaki iyeği.

cevş

 • (Çoğulu: Cevâşin) Demir gömlek.
 • Göğüs.
 • Orta.

ceyar

 • Gadaptan ve açlıktan dolayı göğüste olan hararet.

ceyb

 • Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

cincin

 • (Çoğulu: Cenâcin) Göğüs kemiği.

cü'cü'

 • Gemi göğsü. Kuş göğsü.

cü'şuş

 • Göğüs. Sadır.

cüfre

 • Bir şeyin ortası. Mezar.
 • Boşluk. Çukur.
 • Göğsün içerisi. Sadır.

cüşem

 • Deve göğsü.

cüşre

 • Öksürük.
 • Göğüs sertliği.

cüsum

 • Kuşun, uyuması vaktinde göğsünü yere koyup çömelmesi. Çömelip oturmak.
 • Uykuda gelen ağırlık. Kâbus.
 • Oturmak.

denen

 • Bir kişinin belinin bükülüp eğri olması.
 • Kolları çok kısa olmak.
 • Hayvanların ayakları kısa ve göğüsleri yere yakın olması.

dıl'-i kazib / dıl'-i kâzib

 • Tıb: Göğüs kemiğine dayalı beş adet küçük kaburga kemiği.

dücun

 • Bulutun göğü bürüyüp örtmesi.

ebu talha zeyd bin sehl

 • Ashab-ı Kiram arasında, sayılı kahramanlardan ve atıcılardandır. Resul-ü Ekreme (A.S.M.) atılan oklara göğsünü germiştir. 20 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Hicri 34 tarihinde vefat etmiştir. Bütün muharebelere katılmış bir kahraman-ı İslâmdır. (R.A.)

ebza

 • Göğsü çıkık.

ebzah

 • Göğsü çıkık.

fedakar / fedakâr

 • Her türlü zahmetlere göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden. (Farsça)

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fedakarlık / fedakârlık

 • Varlığını feda edip her türlü sıkıntılara göğüs gererek dâvası uğruna sebat etme.

felek-i eflak / felek-i eflâk

 • Göğün en son katı.

ferşten arşa

 • Yerden göğün en yüksek tabakasına.

fezai / fezaî

 • Gökle alâkalı. Göğe âit. Geniş sahaya âit. Fezaya âit ve müteallik.

firzah

 • Göğsü geniş, etli kimse.

füsham

 • Göğsü geniş olan.

fütl

 • (Tekili: Eftel) Kolları göğsünden uzak olan kimseler.

gerdan / gerdân

 • Boyunla göğüs arası.

hamele-i arş ve yer ve gök

 • Arş'ın, yerin ve göğün taşıyıcısı.

havra

 • Yahudi mâbedi, sinagog.
 • Mc: Pek gürültülü yer.
 • Yahûdî mâbedi, sinagog.

hayzum

 • (Çoğulu: Hayazim) Göğüs tahtası.

hazem

 • Göğüs kemiği.
 • Davarın karnının ve böğrünün dolu olması.

hazim

 • Basiretli, tedbirli.
 • Göğüs. Göğüs ortası.

hek'a

 • Menazil-i Kamer'den bir yıldız.
 • Atın göğsü üstündeki dâire.

hicab-ı haciz / hicab-ı hâciz

 • (Hicab-ı sadr) Tıb: Göğüs ile karın uzuvlarını birbirinden ayıran perde, zar. Diyafram.

iktiham

 • Göğüs germe, zorlukları aşma, yenme.

iktihamat

 • (Tekili: İktihâm) İktihamlar, hücumlar, saldırışlar.
 • Tahammül etmeler, göğüs germeler.

izar

 • Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.
 • İsmet, iffet.
 • Zevce.

ıztıca'

 • Namaz kılarken secdede koltukları sıkarak göğsü yere değdirme.
 • Yan üstüne yatma.

kaas

 • Boynu göğüse girmek.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kasas

 • Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak.
 • Tetebbu' etmek.
 • Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası.

kass

 • Göğüs.
 • Saç kesmek.
 • Kırkmak.
 • Koyundan kırkılmış yün.

kassi / kassî

 • Göğüsle alâkalı. Sadrî.

kelkel

 • (Çoğulu: Kelâkil) Göğüs, sadr.

kirkire

 • (Çoğulu: Kerâkir) Şecaat.
 • Deve göğsü.

kuas

 • Bir hastalık (ki göğüsü tutar.)

leban

 • Göğüs.

lebbe

 • Göğsün gerdanlık takılan yeri.
 • Devenin ve sığırın, göğsünden boğazladıkları yeri.
 • Evlâdını ve erkeğini seven kadın.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

lübud

 • Kuşun göğsü üstüne çöküp yatması.
 • Yapışmak.

madalya

 • İtl. Büyük işlerde muvaffak olanlara veya büyük fedakârlık ve kahramanlık gösterenlere hediye ve hatıra olarak verilen ve çok defa yuvarlak biçimde, göğüse takılacak şekilde olan kıymetli madeni parça.

masdur

 • Gönderilmiş, yollanmış olan.
 • Göğsü incinmiş veya ağrımış olan.

merdega

 • (Çoğulu: Merâdıg) Boğaz ile göğüs arası.

mesarib

 • (Tekili: Mesrebe) Otlaklar, çayırlar, mer'alar.
 • Karından göğüse kadar olan yerde biten kıllar.

meşih

 • Göğsü çukur, kanbur.

mesrebe

 • (Çoğulu: Mesârib) Deve ve koyun sürülerinin çayırlık, mer'a, otlakları.
 • Vücudda karından göğüse kadar olan kıllı yer.

minessera ilessüreyya

 • (Mines serâ il-es süreyyâ) Yerden göğe kadar.

mirac / mîrac / mirâc / معراج

 • Merdiven.
 • Göğe çıkma.
 • Miraç, göğe ağma. (Arapça)

misbah-ı sadri / misbah-ı sadrî

 • Göğüs yüzgeçi.

mürebbi

 • Terbiyeci, terbiye eden, yetiştiren, ders veren. Pedagog.
 • Besleyen.
 • Terbiye eden, Pedegog, çocuk terbiye eden.
 • Besleyen.

müreyta

 • Göğüsle kasık arası.

müstaktil

 • (Katl. dan) Ölüme karşı göğüs geren. İstiktal eden.

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

nahiran

 • Atın göğsünde olan iki damar.

nahis

 • Vuran, vurucu.
 • Devenin kuyruğunda veya göğsünde olan uyuz.

nahme

 • Göğüsten çıkan ses.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.
 • Kurbanlık deveyi göğsü üstünden (evdâcını yâni iki büyük damarını) kesmek.

nehr

 • Boğazlamak, kesmek.
 • Namazda sağ elini sol eli üzerine koymak.
 • Sadr, göğüs.

nevta

 • Göğüste olur bir verem.

nis'a

 • (Çoğulu: Nüsu'-Ensu'-Ensâ') Devenin göğsü için yapılan enli kolan.

nühaz

 • Deve öksürüğü.
 • Devenin göğsünde olan bir hastalık.

nuhur

 • (Tekili: Nahr) Ayların evvelleri.
 • Göğüsler.

nühza

 • Devenin göğsünde olan bir hastalık.

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

rehabe

 • Göğüs üzerinde olan yumuşak kemik.

sa'dane

 • (Çoğulu: Sâdân) Develerin yediği dikenli ot.
 • Devenin göğsü.
 • Tırnak dibinin siniri.
 • Terâzi kefesinin iplerinin altındaki düğme.
 • Kadın memesinin etrafı.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sadır

 • Kalp, göğüs.

sadr / صدر

 • Göğüs, yürek, ön, baş, ileri.
 • Her şeyin öncesi ve başlangıcının en iyisi. Kalp, göğüs, ön.Başkan... Baş. Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
 • Kalb, göğüs, ön.
 • Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
 • Rücu.
 • Bir aruz kalıbı.
 • Baş, reis, başkan.
 • Oturulacak yerlerin en iyisi.
 • Göğüs, kalp.
 • Göğüs. (Arapça)
 • Baş. (Arapça)
 • Başköşe. (Arapça)
 • Sadrazam. (Arapça)
 • Sadra şifa vermek: İşe yaramak, rahatlatmak. (Arapça)

sadri / sadrî

 • (Sadriye) Göğüsle ilgili, göğüse ait.

şakk-ı sadr

 • Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın mübârek göğsünün yarılması hâdisesi.

samid

 • Yükselen, başını kaldırıp göğsünü kabartan.
 • Hayrette kalan.
 • Gafil.

şecere-i semavi / şecere-i semâvî

 • Göğe ait ağaç.

sefine

 • Gemi.
 • Çeşitli mevzulara dair kitap.
 • Göğün güney yarım küresinde bir burç adı.

sehil

 • Bükülmemiş iplik.
 • Bir kat bükülmüş iplik.
 • İpliği bir kat olan bez.
 • Eşeğin göğsünden gelen hırıltı.

sema-i risalet / semâ-i risalet

 • Peygamberlik semâsı, göğü.

sema-yı irfan / semâ-yı irfân

 • İrfân semâsı; bilme, anlama göğü.

sema-yı risalet / semâ-yı risalet

 • Peygamberlik semâsı, göğü.

semenber / سمنبر

 • Yasemin göğüslü. (Farsça)

senaf

 • Deve bağlanan ip.
 • Deve göğüsü.

şerh-i sadr

 • Peygamber efendimizin çocukluğunda ve peygamberliği sırasında (mîrâc gecesinde) mübârek göğsünün açılarak kalbinin çıkarılması ve yıkanıp ilim, hikmet ve mârifet ile doldurulduktan sonra yerine konması hâdisesi.
 • Göğsün yâni kalbin ilâhî nûr, ilim, hikmet ve mârifet ve sekîne (ferahlı

sıdar

 • Küçük gömlek.
 • Başa örttükleri bez, baş örtüsü.
 • Devenin göğsünde olan nişan ve alâmet.

simber / sîmber / سيمبر

 • Gümüş gibi beyaz göğüslü. (Farsça)

sine / sîne / سينه / س۪ينَه

 • Göğüs. Sadır. Kalb. (Farsça)
 • Göğüs, kalb.
 • Göğüs.
 • Göğüs. (Arapça)
 • Yürek. (Arapça)
 • Göğüs.

sine-bend

 • Göğüs bağı, sütyen. (Farsça)

sine-çak / sine-çâk

 • Göğsü, yüreği yaralı.

sine-gah / sine-gâh

 • Göğüs. (Farsça)

sine-i saf ve berrak

 • Temiz ve berrak göğüs, kalp.

sineçak / sîneçâk / سيه چاک

 • Göğsü parçalanmış, göğsü yaralı. (Arapça - Farsça)

sinezen / sînezen / سينه زن

 • Göğsünü döven. (Arapça - Farsça)

sudur / sudûr / صدور

 • Olma, meydana gelme. Sâdır olma.
 • (Tekili: Sadr) Göğüsler, sadırlar.
 • Olma, meydana gelme.
 • Göğüsler, sadırlar.
 • Çıkış. (Arapça)
 • Göğüsler. (Arapça)

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

sühl

 • Eşeğin göğsünden çıkan hırıltı.

tahşidat-ı semaviye / tahşidât-ı semâviye

 • Göğün üzerinde çokça durma, gökten çok bahsetme.

tecsim

 • Diz üstüne veya göğüs üstüne çökmek.

tekfir

 • Birisine "kâfir" deme, kâfirliğine hükmetme.
 • Ortadan kaldırma, yok etme.
 • Setretme, örtme.
 • Keffaret verme.
 • Elini göğsüne koyup tevazu yapma.

teraib

 • (Tekili: Teribe) Tıb: Göğüs kemikleri. Kaburga kemikleri. Gerdanlık yeri.

teribe

 • (Çoğulu: Terâyib) Göğüs.

tulye

 • (Çoğulu: Tulâ) Boyun önü.
 • Göğüs önü.

ul'ul

 • Göğüs altında ve karın üzerinde dile benzer bir kemik.
 • Çekik kuşunun erkeği.

ulvi / ulvî

 • (Ulviye) Yüksek, yüce.
 • Manevî ve göğe mensub.
 • Yüce, yüksek, göğe ve manevî âleme mensup.

uruc-u isa

 • Hz. İsa'nın (A.S.) göğe çıkması.

vücum

 • Tiksinme, iğrenme.
 • Darılma, küsüp susma.
 • Göğüse vurma.
 • Kederli olma.

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

zevr

 • Yalan, kizb.
 • Bâtıl mâbud.
 • Ziyaret etmek.
 • Göğüs üstü.
 • Göğüs altı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın