REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Gînc ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

acaib / acâib / عجائب

 • Tuhaf, ilginç, acaip. (Arapça)

acib / acîb / عجيب

 • Tuhaf, acayip, ilginç. (Arapça)

alakadrilimkan / alâkadrilimkân / علاقدرالامكان

 • Olabildiğince. (Arapça)

bağiyane / bâğiyâne

 • Azgınca.

ber-mucib / ber-mûcib

 • Gereğince, icabına göre. (Farsça)

bermucib-i / bermûcib-i / برموجب

 • Uyarınca, gereğince. (Farsça - Arapça)

ca-yı dikkat / câ-yı dikkat

 • Dikkat çekici, ilginç.

calib / câlib / جالب

 • İlginç, çekici. (Arapça)

cazib / câzib / جاذب

 • İlginç. (Arapça)
 • Çekici. (Arapça)

fehvasınca

 • Mânâsınca gereğince.

feya li'l-aceb

 • Hayret verici, çok ilginçtir ki!.

hasb

 • (Haseb) Birisinin sülâlesi cihetinden iftihar yolu ile saydığı iyilik. Mal, din, millet. Kerem, fiil ve amelde yüksek şeref, iyi iş, sâlih amel. Şeref, asalet, şan, kadr ve haysiyet.
 • Dolayı, cihetiyle, gereğince.
 • Göre, nazaran, gereğince.

hayretimi mucib

 • Hayret ettiren, ilginç.

hoppa

 • Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık.

hücre-i seadet / hücre-i seâdet

 • Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı. Peygamberimiz burada vefât etti. "Peygamberler vefât ettikleri yere defnolunurlar" hadîs-i şerîfi gereğince

iktizasınca

 • Gereğince.

magşiyane

 • Bayılmış gibi, baygıncasına. (Farsça)

mecnunane / mecnûnâne / مجنونانه

 • Çılğınca, delicesine. (Arapça - Farsça)

mehmaemken / mehmâemken

 • Olabildiğince.

mucibince / mûcibince

 • Gereğince.
 • Gereğince.

mukteza

 • İktiza etmiş, lâzım gelmiş.
 • Kanun gereğince yazılmış yazı, derkenar.

muktezasınca

 • Gereğince.

şayan-ı dikkat / şâyân-ı dikkat

 • Dikkate değer, ilginç.

tağiyane / tâğiyâne

 • Azgınca.
 • Azgınca, zalimce.

tuhaf / تحف

 • İlginç. (Arapça)
 • Hediyeler. (Arapça)
 • Gülünç. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın