LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te GÖSTERİŞLİ ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

behken

 • Nârin güzel ve gösterişli vücudu olan kimse.

gürbüz

 • Yaşından fazla gösterişli, serpilmiş, vücutlu, genç irisi. (Farsça)
 • Cerbezeli. (Farsça)
 • Anlayışlı. İdrakli. (Farsça)
 • Kahraman, yiğit. (Farsça)

haccal

 • Şatafatlı, debdebeli, gösterişli.

haşim

 • Haşmetli, gösterişli, muhteşem.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

jest

 • Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket. (Fransızca)

kaşane / kâşâne

 • Büyük, süslü ve gösterişli ev. Saray. Kışlık, rahat ve mükemmel ev, oda. (Farsça)
 • Gösterişli ev.

kemal-i şaşaa / kemâl-i şâşaa

 • Çok gösterişli, son derece görkemli.

lando

 • Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi. (Fransızca)

malikane

 • Büyük ve gösterişli köşk. (Farsça)
 • Tar: Bir kimseye, gelirinden hayatı boyunca istifade etmek; fakat satamamak ve miras bırakamamak şartıyla verilen beylik arazi. (Farsça)

manzarani / manzaranî

 • Gösterişli ve güzel adam.

manzari / manzarî

 • Güzel, gösterişli ve yakışıklı adam.

muşa'şa / muşa'şâ

 • Şaşaalı, gösterişli.

müşa'şa / مشعشع

 • Parlak, şaşâlı, gösterişli.
 • Gösterişli, şaşaalı. (Arapça)

muşa'şa'

 • Şaşaalı, gösterişli, parlak.

musanna

 • Gösterişli.
 • Usta elinden çıkmış.

müşekkel

 • (Şekl. den) Kalıbı, şekli, biçimi, kıyafeti gösterişli ve yerinde.
 • Şekil verilmiş, şekillendirilmiş.

mutantan / مطنطن

 • Debdebeli. Tantanalı. Gürültülü. Gösterişli ve şatafatlı.
 • Tantanalı, gösterişli.
 • Tantanalı, gösterişli.
 • Tantanalı. (Arapça)
 • Gösterişli. (Arapça)

müteşa'şı'

 • Parıldayan, şa'şaalanan.
 • Gösterişli.

nümayişkar / nümayişkâr

 • Gösterişli. (Farsça)

pür-şa'şaa

 • Çok gösterişli, şa'şaa dolu.

pürşaşaa / pürşâşaa

 • Çok gösterişli.
 • Göz alıcı parlaklıkta, çok gösterişli.

rahş

 • Gösterişli, güzel at.
 • Rüstem adlı bir pehlivanın atı.

şa'şa'adar / şa'şa'adâr / شعشعه دار

 • Gösterişli. (Arapça - Farsça)
 • Parlak. (Arapça - Farsça)

şa'şaadar

 • Gösterişli, şa'şaalı, parlak. (Farsça)

şa'şaalı

 • Gösterişli, göz alıcı.

şaşaa-i cemal / şâşaa-i cemâl

 • Gösterişli güzellik.

şaşaa-i saltanat / şâşaa-i saltanat

 • Gösterişli ve göz alıcı saltanat.

şaşaalandırmama / şâşaalandırmama

 • Açıkça yayılmama, gösterişli hale getirmeme.

şaşaalı / şâşaalı

 • Gösterişli, parlak.

şaşaapaş / şâşaapâş

 • Gösterişli görünen.

tantanalı

 • Gösterişli.

vecahet

 • Güzellik, güzel yüzlülük, gösterişlilik.
 • Haysiyet, şeref, onur, itibar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın